Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
Переглянути оригінал

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СУБ'ЄКТІВ ФЕДЕРАЦІЇ

При реформуванні та розвитку державної служби на рівні суб'єктів Федерації основні напрямки можуть бути представлені таким чином (в порядку пріоритетності).

 • 1. Стимулювання державних службовців та забезпечення умов для підвищення ефективності та результативності їх професійної службової діяльності, у тому числі:
  • - встановлення критеріїв і показників оцінки ефективності та результативності професійної службової діяльності цивільних службовців і впровадження системи стимулювання цивільних службовців, орієнтованої на результат;
  • - вдосконалення організаційних і правових механізмів професійної службової діяльності цивільних службовців з метою підвищення якості державних послуг, що надаються державними органами громадянам і організаціям;
  • - підвищення престижності цивільної служби шляхом забезпечення конкурентоспроможності цивільної служби: створення іміджу органів влади як школи професійного управління, визначення обсягу оплати праці управлінців з урахуванням середнього рівня оплати праці аналогічних посад в інших організаціях;
  • - формування системи моніторингу ефективності та результативності професійної службової діяльності державних цивільних службовців;
  • - розробка і впровадження системи аудиту відповідності структури державних органів, їх штатної чисельності цілям, завданням і функціям регіонального державного управління для адекватного забезпечення виконання державних повноважень кадровими, фінансовими, матеріально-технічними, інформаційними ресурсами і для модернізації З'правленческіх і адміністративних процесів.
 • 2. Підготовка та підвищення кваліфікації державних службовців, в тому числі і спіл Іслі:
  • - розвиток системи підготовки кадрів для державної служби та додаткової професійної освіти державних цивільних службовців;
  • - впровадження та ефективна реалізація індивідуальних планів професійного розвитку державних цивільних службовців;
  • - розробка інноваційних освітніх програм в області державної цивільної служби;
  • - вдосконалення механізмів формування, розміщення та виконання державного замовлення на додаткову професійну освіту державних цивільних службовців, прогнозування пріоритетних напрямків додаткової професійної освіти службовців;
  • - оптимізація контролю процесу і результатів навчання;
  • - облік результатів навчання при плануванні професійного розвитку службовців.
 • 3. Впровадження ефективних технологій і сучасних методів кадрової роботи, спрямованих на підвищення професійної компетентності державних службовців, в тому числі:
  • - проведення кадрової політики, яка передбачає облік професійних заслуг і моральних якостей державних службовців;
  • - вдосконалення форм проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державної цивільної служби, атестації державних цивільних службовців, організації проведення квали- фі Каціон н их іспитів;
  • - формування інституту незалежних експертів для участі в конкурсних і атестаційних комісіях органів влади;
  • - створення поновлюваної системи кваліфікаційних вимог до посад цивільної служби;
  • - розвиток і методологічне забезпечення системи кадрового планування в державних органах.
 • 4. Протидія корупції на державній службі, в тому числі:
  • - забезпечення відкритості цивільної служби;
  • - впровадження механізмів врегулювання конфлікту інтересів на цивільній службі;
  • - впровадження механізмів нормативного правового регулювання професійної етики державних службовців;
  • - розвиток механізмів попередження корупції;
  • - розробка і введення антикорупційних стандартів у вигляді встановлення для цивільної служби єдиної системи заборон, обмежень, обов'язків і дозволений, спрямованих на попередження корупції;
  • - вдосконалення механізму, що забезпечує дотримання державними цивільними службовцями загальних принципів службової поведінки;
  • - вдосконалення діяльності комісій з дотримання вимог до службового поводження державних цивільних службовців і врегулювання конфліктів інтересів.
 • 5. Завершення формування сучасної правової основи державної цивільної служби.
 • 6. Формування професійної системи управління державною цивільною службою суб'єктів Федерації.
 • 7. Удосконалення системи регламентації діяльності державних службовців (застосування службових контрактів, посадових регламентів), в тому числі впорядкування і конкретизація прав і обов'язків державних службовців в посадових регламентах.
 • 8. Робота з резервом державних службовців, в тому числі організація роботи з перспективним резервом з числа студентів вищих навчальних закладів.
 • 9. Застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні державною службою, в тому числі:
  • - впровадження єдиної електронної системи ведення реєстру цивільних службовців;
  • - модернізація системи інформаційного забезпечення кадрових підрозділів органів виконавчої влади;
  • - автоматизація кадрових процедур і впровадження інформаційних технологій в систему управління кадровими ресурсами;
  • - розробка і впровадження інформаційно-технологічної інфраструктури, що включає регіональні державні інформаційні системи і ресурси, а також кошти, що забезпечують їх функціонування, взаємодія між собою, населенням та організаціями в процесі забезпечення виконання державних повноважень, підвищення результативності та прозорості роботи державного апарату, послідовне викорінення корупції на основі широкого застосування інформаційних технологій в діяльності органів державної вла сті;
  • - створення і впровадження регіональної інформаційної системи управління людськими ресурсами органів державної влади, що забезпечує систематизацію процесів, інформаційних даних і дій, пов'язаних з діяльністю з управління людськими ресурсами.
 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук