НОРМАТИВНІ ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА

 • 1. Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993) (з урахуванням поправок, внесених Законами РФ про поправки до Конституції РФ від 30.12.2008 № 6-ФКЗ, від 30.12.2008 № 7-ФКЗ, від 05.02.2014 № 2 -ФКЗ, від 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Відомості Верховної РФ. 2014. № 31. У розділі ст. 4398.
 • 2. Трудовий кодекс Російської Федерації від 30.12.2001 № 197-ФЗ // Відомості Верховної РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
 • 3. Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 № 195-ФЗ // Відомості Верховної РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
 • 4. Федеральний закон від 06.12.1994 № 56-ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав громадян Російської Федерації» (втратив чинність за винятком обставин, зазначених у п. 3 і 4 ст. 66 Федерального закону від 19.09.1997 № 124-ФЗ) // Відомості Верховної РФ. 1994. № 33. У розділі ст. 3406.
 • 5. Федеральний закон від 31.07.1995 № 119-ФЗ «Про основи державної служби Російської Федерації» (у витрачав силу в зв'язку з прийняттям Федерального закону від 27.07.2004 № 79-ФЗ) // Відомості Верховної РФ. 1995. № 31. У розділі ст. 2990.
 • 6. Федеральний закон від 27.05.2003 № 58-ФЗ «Про систему державної служби Російської Федерації» // Відомості Верховної РФ. 2003. № 22. У розділі ст. 2063.
 • 7. Федеральний закон від 25.12.2008 № 273-ФЗ «Про протидію корупції» // Відомості Верховної РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
 • 8. Федеральний закон від 27.07.2004 № 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації» // Відомості Верховної РФ. 2004. №31. Ст. 3215.
 • 9. Федеральний закон від 01.06.2005 № 53-ФЗ «Про державну мову Російської Федерації» // Відомості Верховної РФ. 2005. № 23. У розділі ст. 2199.
 • 10. Закон РФ від 27.12.1991 № 2124-1 «Про засоби масової інформації» (зі зм. І дон., Що вступають в силу з 01.09.2013) // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 7. Ст. 300.
 • 11. Розпорядження Уряду РФ від 25.10.2005 № 1789-р «Про Концепцію адміністративної реформи в Російській Федерації в 2006-2010 роках» // Відомості Верховної РФ. 2005. № 46. У розділі ст. 4720.
 • 12. Постанова Уряду РФ від 06.05.2008 № 362 «Про затвердження державних вимог до професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування державних цивільних службовців Російської Федерації» // Відомості Верховної РФ. 2008. № 19. У розділі ст. 2194.
 • 13. Указ Президента РФ від 12.08.2002 № 885 «Про затвердження загальних принципів службової поведінки державних службовців» // Відомості Верховної РФ. 2002. № 33. У розділі ст. 3196.
 • 14. Розпорядження Уряду РФ від 10.07.2013 № 1187-р «Про Розкладах інформації про діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, що розміщується в мережі« Інтернет »у формі відкритих даних» // Відомості Верховної РФ. 2013. № 30 (ч. II). Ст. 4128.
 • 15. Розпорядження Президента РФ від 13 лютого 1996 № 66-рп «Про першочергові заходи, пов'язані зі вступом України до Ради Європи». URL: http://www.sudrf.ru/index.php?id=346&res=74.
 • 16. Указ Президента РФ від 30.06.1996 № 1005 «Про підвищення ролі жінок в системі федеральних органів державної влади та органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» (втратив чинність з 26 листопада 2001 року в зв'язку з виданням Указу Президента РФ від 26.11.2001 № 1360 // Відомості Верховної РФ. 1996. № 27. Ст. 3238.
 • 17. Указ Президента РФ від 06.06.1996 № 810 «Про заходи щодо зміцнення дисципліни в системі державної служби» (втратив чинність з 28 червня 2005 року в зв'язку з виданням Указу Президента РФ від 28.06.2005 № 736) // Відомості Верховної РФ . 1996. № 24. У розділі ст. 2868.
 • 18. Указ Президента РФ від 19.11.2002 № 1336 «Про Федеральної програмі" Реформування державної служби Російської Федерації (2003-2005 роки) "» // Відомості Верховної РФ. 2002. № 47. У розділі ст. 4664.
 • 19. Указ Президента РФ від 16.02.2005 № 159 «Про приблизною формі службового контракту про проходження державної цивільної служби Російської Федерації та заміщення посади державної цивільної служби Російської Федерації» // Відомості Верховної РФ. 2005. № 8. Ст. 629.
 • 20. Указ Президента РФ від 07.05.2012 № 601 «Про основні напрями вдосконалення системи державного управління» // Відомості Верховної РФ. 2012. № 19. У розділі ст. 2338.
 • 21. Указ Президента РФ від 01.02.2005 № 113 «Про порядок присвоєння та збереження класних чинів державної цивільної служби Російської Федерації федеральним державним цивільним службовцям» // Відомості Верховної РФ. 2005. № 6. Сг. 440.
 • 22. Указ Президента РФ від 27.09.2005 № 1131 «Про кваліфікаційні вимоги до стажу державної цивільної служби (державної служби інших видів) або стажу роботи за фахом для федеральних державних цивільних службовців» // Відомості Верховної РФ. 2005. № 40. У розділі ст. 4017.
 • 23. Указ Президента РФ від 01.02.2005 № 110 «Про проведення атестації державних цивільних службовців Російської Федерації» // Відомості Верховної РФ. 2005. № 6. У розділі ст. 437.
 • 24. Указ Президента РФ від 01.02.2005 № 112 «Про конкурс на заміщення вакантної посади державної цивільної служби Російської Федерації» // Відомості Верховної РФ. 2005. № 6. У розділі ст. 439.
 • 25. Указ Президента РФ від 28.12.2006 № +1474 «Про додаткове професійну освіту державних цивільних службовців Російської Федерації» // Відомості Верховної РФ. 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 203.
 • 26. Указ Президента РФ від 01.02.2005 № 111 «Про порядок складання кваліфікаційного іспиту державними цивільними службовцями Російської Федерації та оцінки їх знань, навичок і умінь (професійного рівня)» // Відомості Верховної РФ. 2005. № 6. У розділі ст. 438.
 • 27. Указ Президента РФ від 01.07.2010 № 821 «Про комісіях з дотримання вимог до службового поводження федеральних госз'дарствен- них службовців і врегулювання конфлікту інтересів» (разом з «Положенням про комісії по дотриманню вимог до службового поводження федеральних державних службовців і врегулювання конфлікту інтересів ») // Відомості Верховної РФ, 05.07.2010, № 27, ст. 3446.
 • 28. Указ Президента РФ від 10.03.2009 № 261 «Про федеральної програмі« Реформування і розвиток системи державної служби Російської Федерації (2009-2013 роки) »// Відомості Верховної РФ. 2009. № 11. У розділі ст. Тисячу двісті сімдесят сім.
 • 29. Указ Президента РФ від 30.05.2005 № 609 «Про затвердження Положення про персональні дані державного цивільного службовця Російської Федерації та веденні його особистої справи» // Відомості Верховної РФ. 2005. № 23. У розділі ст. 2242.
 • 30. Указ Президента Російської Федерації від 11 серпня 2016 р № 403 «Про Основні напрями розвитку державної цивільної служби Російської Федерації на 2016-2018 роки».
 • 31. Постанова Уряду РФ від 9 січня 2014 р № 10 «Про порядок повідомлення окремими категоріями осіб про отримання подарунка в зв'язку з протокольними заходами, службовими відрядженнями і іншими офіційними заходами, участь в яких пов'язане з виконанням ними службових (посадових) обов'язків, здачі і оцінки подарунка, реалізації (викупу) та зарахування коштів, виручених від його реалізації »// Відомості Верховної РФ. 20.01.2014, № 3, ст. 279.
 • 32. Наказ Міністра оборони РФ від 29.02.2012 № 444 «Про порядок організації і проведення атестації військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах Російської Федерації» (зареєстрований в Мін'юсті Росії 25.05.2012 № 24324) // Російська газета. 2012. № 124. 1 червня.
 • 33. Постанова Уряду Ленінградської області від 27.02.2010 № 43 «Про затвердження Порядку застосування аутсорсингу в органах виконавчої влади Ленінградської області» // Вісник Уряду Ленінградської області. 2010. № 12.
 • 34. Розпорядження Уряду РФ від 12.09.2016 № 1919 р «Про затвердження плану заходів (" дорожньої карти ") щодо реалізації Основних напрямів розвитку державної цивільної служби Російської Федерації на 2016-2018 роки», затв. Указом Президента РФ від 11.08.2016 № 403.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >