ІНВЕСТИЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (UNIT-LINKED)

Страхування unit-linked передбачає захист капіталу страхувальника, з одного боку, а з іншого - обеспечи-

кість захист від ризиків традиційного страхування життя. Відмінною особливістю даного виду страхування є те, що частина страхових внесків надходить в спеціальний інвестиційний фонд, який потім направляється на формування інвестиційного портфеля з заздалегідь обумовленим рівнем ризику.

За своєю суттю unit-linked є симбіозом двох продуктів - страхування життя та інвестицій. Страховий внесок, який сплачується страхувальником, розділяється на дві складові: частина, що йде на формування страхового фонду і захисту від ризиків, і інвестиційну (накопичувальну) частину. «Unit» в даному словосполученні означає можливість для клієнта вибрати фінансові інструменти для інвестування. Тому unit-linked в Росії часто використовується як інструмент для придбання різних фінансових активів (акцій, облігацій, структурних продуктів і ін.).

Страхові продукти unit-linked припускають відсутність будь-яких обмежень по страховій сумі, що дасть можливість клієнту заробити потенційно високий дохід по своїх вкладеннях, аналогічний доходах в пайових інвестиційних фондах. Згідно з існуючим російським законодавством страховик зобов'язаний вказати в договорі страхову суму, яка навіть в разі отримання інвестиційного збитку не може бути зменшена. В результаті не тільки страховики, але і клієнти обмежені

вибором стратегії інвестування, інструментами і прибутковістю, яка не може бути високою.

У продуктах unit-linked сам клієнт, а не страхова компанія вибирає із запропонованих йому варіантів відповідну стратегію інвестування в залежності від прийнятного рівня ризику.

1

Для зниження негативного впливу вікових чинників в передпенсійному віці персональний інвестор може придбати інвестиційні види страхування життя ( unit-linked ). Порівняльний аналіз класичного та інвестиційного страхування життя наведено в табл. 3.5.

Таблиця 3.5

Характеристики класичного та інвестиційного страхування життя 1

умови

класичне страхування

інвестиційне страхування

Страхова сума за ризиком «дожиття»

Фіксована в договорі страхування

Залежить від фінансового результату інвестування страхових резервів

гарантована

прибутковість

Прописана в договорі страхування

Відсутнє

Страхова сума за ризиками «смерть» і «інвалідність»

Фіксована в договорі страхування

Фіксована в договорі страхування

рівень прибутковості

Гарантована прибутковість + інвестиційний дохід (5-12%)

Порівняємо з прибутковістю фондового ринку (15% і вище)

інвестиційний

ризик

Покладено на страхову компанію по гарантованої прибутковості

Розділений між страховою компанією і страхувальником (в частині вибору інвестиційної стратегії)

Почата вище короткий виклад основних страхових операцій міжнародного страхового ринку не дає повного уявлення про розмаїття міжнародної страхової діяльності. Вона розширюється з поглибленням глобалізації, розвитком процесів міжсекторальної інтеграції, коли страхові операції переплітаються з угодами фондового ринку, діяльністю кредитних установ. Межі між секторами фінансового ринку стираються. Сучасні інформаційні технології, мережеві фінанси дозволяють здійснювати страхування через Інтернет, дистанційно. Таким чином, страховий сектор світового фінансового ринку розвивається активно, відповідно до потреб світової економіки і суспільства в цілому. [1]

  • [1] Асоціація страховиків життя. Річний звіт. Страхування життя в РФ 2010-2011 рр. URL: http://www.aszh.ru (дата звернення: 23 серпня 2012 року).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >