ПЕРЕДМОВА

У цьому навчальному посібнику викладаються основні положення спеціальних соціологічних теорій. Розкрито зміст системного підходу до суспільства, показана роль особистості і культури в суспільному розвитку. Значну увагу приділено теоріям соціальної структури і стратифікації, соціальних спільнот, соціальних інститутів і організацій, брачносемейним відносин, природу і динаміку соціальних конфліктів, соціологічним аспектам політики. Окремий розділ присвячений методам соціологічного дослідження.

Основні цілі навчального посібника - допомогти студентам в науковому осмисленні складних соціальних явищ і процесів сучасного світу, сформувати навички соціологічного мислення і надійні орієнтири в динамічно мінливих реаліях, навчити оперувати отриманими знаннями в професійній діяльності.

Пропонований матеріал є результатом узагальнення ідей і концепцій, розроблених вітчизняної і зарубіжної соціологічною наукою.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

знати

 • • філософські, природничо-наукові та соціально-економічні передумови виникнення соціології;
 • • етапи становлення соціології;
 • • сутність класичних і сучасних соціологічних теорій;
 • • види і шляхи розвитку соціальних процесів;
 • • фактори розвитку особистості в процесі соціалізації;
 • • форми регуляції соціальних процесів в ході здійснення професійної діяльності:
 • • сутнісні характеристики глобалізації, що відкриваються нею перспективи для людства і що викликаються протиріччя;
 • • місце і роль Росії в історії людства і сучасному світі;

вміти

 • • аналізувати і оцінювати події в їх динаміці та взаємозв'язку;
 • • адекватно орієнтуватися в соціальному просторі;
 • • діагностувати і аналізувати конкретні соціальні ситуації, виявляти шляхи вирішення існуючих проблем;
 • • надавати конструктивну управляє вплив на соціальні процеси всередині організацій і груп;
 • • логічно будувати усну і письмову мову, аргументовано вести дискусію;
 • • оперувати отриманими знаннями в професійній діяльності;

володіти

 • • понятійним апаратом науки і методами соціологічних досліджень;
 • • навичками використання в практичних цілях наукової та навчальної літератури;
 • • культурою мислення, здатність до сприйняття та аналізу інформації;
 • • основними способами отримання, зберігання і переробки інформації.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >