Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

В сучасних умовах результати діяльності будь-якої організації безпосередньо залежать від того, наскільки успішно і оперативно вона здатна адаптуватися до змін, що відбуваються в її ринковому оточенні. Для вирішення завдань забезпечення конкурентоспроможності, завоювання стійкого положення на ринку, підвищення ефективності функціонування учасників ринкових відносин маркетинг, що розвивається як перспективний науковий напрямок і важлива сфера практичної діяльності, пропонує широкий набір сучасних підходів і методів.

Умови формування і функціонування аграрних ринків мають особливі, специфічні риси, які в значній мірі впливають на характер діяльності їх основних учасників: сільськогосподарських товаровиробників, підприємств сфери зберігання, переробки і торгівлі продовольчою продукцією, її кінцевих споживачів і т.п. У зв'язку з цим в останні десятиліття в нашій країні сформувався самостійний напрямок досліджень проблем розвитку аграрного маркетингу.

Пропоноване видання являє собою базовий навчальний курс але дисципліни «Маркетинг в АПК», що акумулює сучасні вітчизняні та зарубіжні наукові досягнення і цінний практичний досвід в області аграрного маркетингу. При його підготовці використовувалися результати досліджень відомих фахівців в даній області - В. А. Клюкач, М. В. Москальова, А. В. Пошатаева, Е. І. Семенової, Ю. А. Ципкіна і інших, що дозволило авторам яскравіше виділити відмітні риси маркетингової діяльності в аграрному секторі економіки.

Таким чином, в результаті освоєння дисципліни «Маркетинг в АПК» студенти бакалаврату будуть:

знати

 • • основні поняття маркетингу, його сутність і цілі, базові принципи та ключові функції;
 • • теоретичні основи функціонування аграрних ринків, їх класифікацію та особливості, чинники формування попиту і пропозиції на них, критерії та параметри сегментації таких ринків;
 • • основні моделі споживчого та купівельної поведінки, а також фактори впливу на поведінку споживачів, в тому числі продовольчої продукції;
 • • основні стратегії і методи формування товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики підприємства (організації АПК);
 • • основи організації, планування і контролю маркетингової діяльності на рівні підприємства (організації АПК);
 • • основні принципи і методи організації і управління колективами в процесі проведення маркетингу підприємства (організації АПК);

вміти

 • • оцінювати вплив різних факторів маркетингового середовища, які впливають на вибір конкурентної стратегії підприємства (організації АПК);
 • • систематизувати та узагальнювати маркетингову інформацію, в тому числі інформацію щодо використання та формування ресурсів підприємства (організації АПК);
 • • розробити план проведення конкретного маркетингового дослідження;
 • • застосовувати в практичній діяльності основні методи маркетингового аналізу умов і результатів діяльності підприємства (організації АПК);

володіти

 • • навичками проведення маркетингових досліджень сільськогосподарських ринків, в тому числі ринків товарів виробничого призначення;
 • • основними методичними підходами до обґрунтування і вибору товарної, цінової, розподільчої, комунікаційної політики підприємства (організації АПК);
 • • навичками пошуку і вибору управлінських рішень в діяльності підприємства (організації АПК), в тому числі при розробці бізнес-планів підприємства (організації АПК).

У підручнику, що включає вісім розділів, послідовно розглянуті ключові напрямки маркетингової діяльності: від теоретичних основ функціонування аграрних ринків, особливостей формування попиту і пропозиції на них, проблем взаємодії підприємства з його ринковими оточенням до інструментів комплексу маркетингу (маркетинг-мікс) і питань безпосередньої організації маркетингової діяльності на рівні підприємства (організації АПК). Слід зазначити, що кожна глава має свій конкретний об'єкт дослідження, але при цьому її зміст тісно пов'язаний зі змістом попередніх і наступних розділів підручника. Для зручності читачів після кожного розділу наводиться короткий огляд ключових проблем, розглянутих в ній, дається перелік питань для самостійного контролю засвоєння матеріалу, а також творчі та розрахункові завдання для перевірки рівня сформованості ™ тих компетенцій, які заявлені на початку відповідної глави.

Автори сподіваються, що це видання буде цікаво викладачам профільних вузів, представникам агробізнесу і фахівцям, які займаються проблемами дослідження аграрного маркетингу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук