Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОСНОВНІ ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Організація і проведення маркетингових досліджень безпосередньо залежать від цілей, завдань і розміру організації, її ресурсів, сфери діяльності та спеціалізації.

Вітчизняні організації в основному не можуть собі дозволити проводити маркетингові дослідження самостійно, так як для того щоб ця робота була ефективною, необхідні висококваліфіковані фахівці з маркетингу, наявність спеціалізованих програмних продуктів для обробки результатів дослідження і т.п.

Масштабні дослідження для організацій різних сфер діяльності проводять спеціалізовані маркетингові агентства, наукові та освітні установи, а також окремі державні та громадські організації (на комерційній основі).

При плануванні маркетингового дослідження необхідно враховувати:

 • - час, необхідний для проведення дослідження;
 • - варіанти обробки даних, їх аналізу і представлення результатів;
 • - витрати на організацію і проведення маркетингового дослідження.

На першому етапі організації і проведення маркетингових досліджень необхідно точно, чітко і коректно сформулювати мету або проблему, яка стоїть перед організацією на ринку.

Дуже важливо визначити проблему, що вимагає рішення, і (або) сформулювати мету, що підлягає дослідженню, так як проведене дослідження з невірно виявленою проблемою або сформульованої метою буде марним і зажадає великих грошових і часових витрат.

Якщо керівництво організації але різних причин не може визначити проблему або мета дослідження, то скоректувати або сформулювати їх можуть допомогти спеціалізовані маркетингові агентства.

Відповідно до обраної метою в маркетинговому дослідженні виділяють завдання, вирішення яких дозволить оцінити реальну ситуацію на ринку, а також окреслити напрямки для вдосконалення (табл. 3.9).

Таблиця 3.9

Основні завдання маркетингового дослідження

№ п / п

Приблизна назва завдань

1

Збір, обробка, аналіз і зберігання інформації в залежності від мети дослідження

2

Дослідження кон'юнктури ринку (розрахунок ємності ринку, прогнозування попиту)

3

Аналіз конкурентоспроможності організації та її продукції

4

Аналіз факторів, що впливають на діяльність організації, а також на поведінку покупця на ринку

5

Дослідження діяльності конкурентів

6

Дослідження споживчих переваг

7

Аналіз впливу комплексу маркетингу на поведінку споживача

8

Дослідження товарного асортименту, упаковки та зовнішнього оформлення продукції

9

Вивчення реакції споживачів на новий або модифікований (оновлений) товар

10

Вивчення реакції на цінову політику і зміна цін

Наступним важливим моментом є визначення попередньої (робочої) гіпотези (алгоритму розв'язання виявлених для дослідження проблем), яка послужить основою для визначення системи показників, які необхідні для даного дослідження.

На другому етапі організації і проведення маркетингових досліджень визначається об'єкт дослідження і дається його детальна характеристика. Як зазначалося вище, основними об'єктами маркетингових досліджень є ринок, споживачі, товар, ціна, конкуренти, постачальники і посередники і т.п.

На третьому етапі організації і проведення маркетингових досліджень формується план і програма проведення маркетингового дослідження.

В основі плану маркетингового дослідження лежать стратегія і тактика діяльності організації на ринку в певний період часу.

План маркетингового дослідження - це конкретний документ, що включає в себе наступні основні розділи (етапи) проведення маркетингових досліджень.

 • 1. Формулювання мети і (або) проблеми дослідження.
 • 2. Визначення об'єкта і предмета дослідження і їх опис (короткий або повне).
 • 3. Програма проведення маркетингових досліджень (короткий або повне її опис).
 • 4. Обгрунтування вибору методів і розроблених реєстраційних форм для збору даних.
 • 5. Опис процедури збору інформації, способів і методів обробки та аналізу зібраної інформації.
 • 6. Кращий варіант представлення отриманих результатів дослідження.

Програма проведення маркетингових досліджень включає в себе методику проведення дослідження (визначаються методи збору інформації, методи і процедури вибірки, методи і засоби обробки даних і аналізу), перелік конкретних заходів по проведенню дослідження і узагальнення отриманих матеріалів.

На четвертому етапі організації і проведення маркетингових досліджень здійснюється розробка реєстраційних таблиць, макетів і форм (детально це питання розглянуто в параграфі 3.1), в тому числі алгоритмів для обробки зібраної інформації. Вибір форм і методів збору даних залежить від мети і об'єкта дослідження, часу і місця збору даних, а також від ресурсів організації.

На п'ятому етапі послідовно проводиться збір інформації, її обробка та аналіз. Відповідно до мети дослідження на цьому етапі може проводитися робота з первинною і вторинною інформацією. При цьому необхідно враховувати всі переваги і недоліки збираються і обробляються даних, можливі варіанти зменшення кількості помилок і підвищення якості отриманої інформації, гак як тут відбувається перевірка вірності попередніх гіпотез і головне - отримання повної інформації відповідно до поставленої мети і завдань.

Для обробки використовують статистичні та економіко-математичні методи, а також можливості програмних продуктів, так як важливо не просто проаналізувати поточну ситуацію на ринку, але і спрогнозувати ситуацію для визначення напрямку розвитку діяльності організації.

Представлення отриманих результатів є підсумком проведеного маркетингового дослідження на основі сформованих висновків і зроблених рекомендацій.

Результати проведеного дослідження можуть бути представлені в двох формах:

 • - усній (у вигляді презентації основних результатів з графіками і таблицями, що відображають ситуацію і основні тенденції);
 • - письмовій (з планом дослідження і докладним описом методики проведення дослідження, результатами, висновками і рекомендаціями). Такий свого роду звіт включає резюме, що містить постановку задачі і основні результати. Статистичні матеріали, детальні роз'яснення методики дослідження виносяться в додатки.

Звіт може бути підготовлений у двох варіантах: докладному і скороченому, в тому числі для відкритої публікації. Вибір форми звіту залежить від початкових цілей проведення дослідження, а також від необхідності використання даних в майбутньому (наприклад, для порівняння даних за ряд років і т.п.).

Недотримання змісту і послідовності етапів організації та проведення маркетингових досліджень веде до отримання спотворених даних і, отже, до ризиків.

Результати маркетингового дослідження мають всі ознаки товару і, отже, можуть бути об'єктом купівлі-продажу. Замовлення на проведення маркетингового дослідження спеціальними незалежними організаціями робиться в тому випадку, якщо організація самостійно не може організувати і провести дослідження, наприклад в силу обмеженості або відсутності фахівців і досвіду. Ціна за проведення маркетингового дослідження залежить від обсягу необхідних даних, об'єкта, складності завдання.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук