ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РУХУ ТОВАРУ

Як вже зазначалося раніше, процес руху товару має на увазі організацію доставки потрібних товарів в потрібній кількості, відповідної якості потрібного споживачеві в потрібне місце в потрібний час. На відміну від розподілу процес руху товару включає не тільки фізичне просування готової продукції від виробника до споживача, але і доставку сировини, матеріалів, напівфабрикатів і т.д. від постачальників до виробників (рис. 6.6). Така система являє собою повний ланцюжок поставок, отже, передбачає координування діяльності не тільки посередників по збуту готової продукції, а й постачальників ресурсів, агентів по матеріально-технічному постачанню виробництва і т.д. Таким чином, рух товару включає постачання виробництва, планування обсягів випуску продукції, обробку замовлень покупців, управління запасами, організацію складування і транспортних перевезень - всі перераховані напрямки діяльності об'єднуємаркетингова логістика.

процес руху товарів

Мал. 6.6. процес руху товарів

Велика увага маркетингової логістики в практичній діяльності приділяється за цілою низкою причин, а саме:

раціонально вибудуваний процес руху товару дозволяє підвищити рівень якості обслуговування споживачів (швидка доставка, більш низькі ціни внаслідок економії на транспортних витратах і т.д.);

 • - витрати на рух товару можуть становити значну статтю витрат, в свою чергу, поліпшення системи поставок (за рахунок координування рівня товарних запасів, підвищення ефективності роботи транспортних засобів, складських комплексів і т.д.) дозволяє домогтися істотної економії, що в кінцевому підсумку відбивається на рівні цін на товари вже в роздрібній торгівлі (оскільки всі свої витрати кожен з учасників руху товару може компенсувати тільки за рахунок збільшення ціни на товар, в разі ж економії є можливість ус Анів нижчу ціну);
 • - широкий асортимент товарів вимагає поліпшення роботи з управління рухом товарів;
 • - розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє істотно підвищити оперативність прийняття рішень в області обрабогкі споживчих замовлень, управління запасами, транспортування і т.д., що також дозволяє істотно знизити витрати, пов'язані з фізичним переміщенням товарів на шляху до кінцевих споживачів.

Таким чином, цілями руху товару є максимізація рівня обслуговування споживачів, з одного боку, і мінімізація витрат на розподіл товарів - з іншого.

Методом досягнення цілей руху товару може бути мінімізація випадків відсутності товарів в наявності і своєчасне виконання замовлень шляхом створення ефективної системи транспортування. Важливо також мінімізувати випадки пошкодження вантажів при транспортуванні.

Так, стосовно до асортименту, цілі можуть бути наступні:

1) термін оборотності запасу не більше місяця; 2) відправка товару протягом одного дня з моменту отримання замовлення; 3) 100% -ве виконання замовлення.

Після визначення цілей руху товару необхідно розробити систему, яка сприяла б мінімізації витрат на їх досягнення (рис. 6.7). Перш за все, це передбачає створення системи обробки замовлень, тобто їх отримання, передачі на склад, відбору товарів, виписки рахунків і транспортних документів. Системи обробки замовлень споживачів в найбільш великих компаніях повністю автоматизовані.

Основні елементи процесу руху товару

Мал. 6.7. Основні елементи процесу руху товару

Обробка вантажів - це визначення місця розташування товару на складі, його доставка до місця комплектування, де товари сортують і укладають для відвантаження, переміщення товару на вантажний майданчик і навантаження в транспортний засіб.

Необхідно відзначити, що чим вище рівень автоматизації та комп'ютеризації компаній, тим швидше проходить процес формування кількості та асортименту товару, призначеного до відправки, причому особливе значення тут має використання штрихового кодування товарів.

Важливу роль в ефективній системі відпрацювання вантажів відіграють кількість і якісний рівень складських приміщень. Слід зазначити, що в умовах ринкової економіки склад являє собою дуже ефективний засіб управління запасами в ланцюгах поставок, оскільки завжди існуватиме необхідність зберігання запасів і трансформації потоків на всіх стадіях руху товару (від постачальників сировини, матеріалів і комплектуючих до споживача готової продукції).

Основне призначення складів полягає, як уже було сказано, в створенні і зберіганні запасів, а також забезпеченні безперебійного постачання споживачів. Відповідно, можна виділити наступні функції складів [1] :

 • - прийом, зберігання і відвантаження товарів;
 • - перетворення потоку вступників вантажів шляхом їх укрупнення, розукрупнення, комплектації і розподілу;
 • - підготовка товарів для реалізації (сортування, упаковка, пакетування, маркування і т.д.);
 • - надання додаткових послуг клієнтам: зважування і контроль, тестування, експрес-відправлення, переадресування, надання транспорту, оформлення документації тощо

Однією з характерних тенденцій останніх років є будівництво великих розподільних центрів, тобто автоматизованих складів з комп'ютеризованої обробкою замовлень і переміщення вантажів. Для ефективного використання складів і розподільних центрів потрібна дієва система регулювання запасів. Така система покликана визначати кількість товару для підтримки оптимального рівня запасу і оптимальної частоти замовлень в різних точках ланцюжка поставок, що забезпечить максимально швидкий відгук на зміну рівня попиту та сприятиме підвищенню рівня обслуговування споживачів.

На таку операцію руху товару, як транспортування, як показує статистика, доводиться в середньому до 40-45% всіх витрат руху товару. Тому створення ефективної системи управління перевезеннями сприятиме значній економії витрат в каналі розподілу. Однією з ключових завдань у цьому напрямку є вибір транспортного засобу і способу перевезення товарів. У табл. 6.3 представлені основні характеристики різних видів транспорту, які необхідно враховувати при плануванні вантажоперевезень.

Для оцінки ефективності системи руху товару необхідно володіти інформацією про величину сумарних витрат на фізичний розподіл товарів в ланцюжку поставок. Сумарні витрати на рух товару визначаються наступним чином:

де С Л - транспортні витрати; З Спост - складські витрати (постійна величина); З спер - складські витрати (змінна величина); З ВТК - вартість замовлень, які не виконані в строк.

Таблиця 63

Характеристика різних видів транспорту 1

Вид транспорту

переваги

недоліки

Залізничний

Висока пропускна здатність. Слабка залежність від кліматичних умов, пори року і доби. Регулярність перевезень. Щодо низькі тарифи, значні знижки для транзитних відправлень. Висока швидкість доставки вантажів на великі відстані

Обмежене число перевізників.

Великі капітальні вкладення у виробничо-технічну базу.

Висока матеріало- і енергоємність перевезень. Віддаленість від кінцевих точок продажів (споживання). Недостатня збереження вантажу

Водний (морський і річковий)

Можливість міжконтинентальних перевезень.

Низька собівартість перевезень на далекі відстані.

Велика пропускна здатність. Низька капіталомісткість перевезень

Обмеженість перевезень. Залежність від географічних, навігаційних і погодних умов.

Низька швидкість доставки. Необхідність створення складної портової інфраструктури

Автомобільний

Високий ступінь доступності. Можливість доставки вантажу «від дверей до дверей».

Маневреність, гнучкість, динамічність.

Висока швидкість доставки на невеликі відстані.

Можливість використання різних маршрутів і схем доставки. Можливість відправки вантажу малими партіями.

Великі можливості вибору підходящого перевізника

Низька продуктивність. Залежність від погодних та дорожніх умов. Відносно висока собівартість перевезень на великі відстані

повітряний

Найвища швидкість доставки вантажу. Паї вища збереження вантажу. висока надійність

Висока собівартість перевезень, найвищі тарифи. У исокая капіталомісткість, матеріало- і енергоємність перевезень.

Залежність від погодних умов

Трубопровідний

Низька собівартість і капіталомісткість.

Висока продуктивність (пропускна здатність).

Висока збереження вантажу

Обмеженість видів вантажу (газ, нафтопродукти). Недостатня доступність для малих обсягів вантажів

Необхідною елементом системи руху товару є оцінка ефективності виконуваних в ланцюжку поставок операцій. Контроль передбачає зіставлення результатів з наміченими цілями. Показниками ефективності системи руху товару можуть бути:

 • 1) час обробки одного замовлення (хвилини, години, доба);
 • 2) час виконання одного замовлення (хвилини, години, доба);
 • 3) час перебування товару в запасі (годинник, добу, місяці);
 • 4) витрати руху товару у відсотках до продажу;
 • 5) частка вантажів, які отримали пошкодження при транспортуванні;
 • 6) частка випадків несвоєчасної доставки вантажів.

Нездатність досягти цілей з урахуванням названих критеріїв може свідчити про наявність проблем в системі руху товарів, що вимагає аналізу кожного виду операцій в системі.

 • [1] Ворожейкіна Т. М., Ігнатов В. Д. Логістика в АПК. М .: Колос, 2005. С. 92.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >