Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПРАКТИКУМ

Контрольні питання і завдання

 • 1. Дайте визначення поняття «розподіл» в маркетингу.
 • 2. Сформулюйте, які відмінності існують між розподілом і рухом товарів в маркетингу.
 • 3. Які стратегічні і тактичні завдання розподілу?
 • 4. Охарактеризуйте прямі, непрямі і змішані канали розподілу.
 • 5. Етапи прийняття рішення про вибір каналу розподілу товару.
 • 6. Назвіть основних учасників каналів розподілу.
 • 7. Які відмінності між вертикальними, горизонтальними і багатоканальними маркетинговими системами?
 • 8. Перерахуйте функції і види оптової торгівлі.
 • 9. Які функції і види роздрібної торгівлі ви знаєте?
 • 10. Які особливості формування розподільної політики в ЛІК?

практичні завдання

1. Проведіть порівняльний аналіз основних переваг і недоліків, властивих каналам розподілу різних типів. Результати занесіть в табл. 6.8.

Таблиця 6.8

Порівняльний аналіз різних типів каналів розподілу

Тип каналу

переваги

недоліки

прямий

непрямий

змішаний

2. Проведіть порівняльний аналіз цілей і завдань, що стоять перед підприємствами оптової і роздрібної торгівлі в каналах розподілу. Результати занесіть в табл. 6.9. [1]

Таблиця 6.9

Порівняльний аналіз цілей і завдань оптової та роздрібної торгівлі

функції

Гуртова торгівля

Роздрібна торгівля

цілі

завдання

Форма для розробки схеми руху потоків в каналі розподілу

Мал. 6.9. Форма для розробки схеми руху потоків в каналі розподілу

 • 4. Для виконання даного завдання згадайте теоретичні матеріали гл. 2, зокрема параграфа 2.1, в якому були розглянуті основні відмінності ринків споживчих товарів і товарів виробничого призначення, а також параграфа 2.2 в частині, присвяченій розбіжностям в характері формування потреб і дій в процесі здійснення покупки індивідуальних споживачів і організацій-споживачів. Грунтуючись на перерахованих матеріалах, а також на відомостях, викладених в гл. 6, проведіть порівняльний аналіз існуючих відмінностей у прийнятті рішень при виборі структури каналу розподілу в разі, якщо канал проектується:
  • - для споживчих товарів;
  • - товарів виробничого призначення.

Отримані результати занесіть в табл. 6.10.

Таблиця 6.10

Порівняльний аналіз рішень при виборі структури каналів розподілу споживчих товарів і товарів виробничого призначення

Етапи прийняття рішень

Основні рішення

Канал розподілу

споживчих

товарів

товарів виробничого призначення

Аналіз вимог покупців до рівня обслуговування

Розмір разової покупки. Прийнятний час очікування і доставки.

Необхідність забезпечення зручного для покупців розташування торгових підприємств. Необхідний асортимент товарів. Сервісне обслуговування до, під час і після здійснення покупки і т.д.

Постановка цілей і визначення умов

Необхідний рівень обслуговування споживачів.

Необхідні характеристики товару.

Закінчення табл. 6.10

Етапи прийняття рішень

Основні рішення

Канал розподілу

споживчих

товарів

товарів виробничого призначення

Аналіз сильних і слабких сторін різних типів можливих посередників.

Аналіз структури каналів розподілу конкурентів і т.д.

Визначення основних варіантів каналу

Обгрунтування і вибір типів необхідних посередників. Обгрунтування і вибір кількості необхідних посередників. Визначення умов роботи з посередниками.

Розподіл відповідальності між учасниками каналу і т.д.

оцінка варіантів

Аналіз співвідношення обсягів продажів і витрат на збут при різних варіантах каналів. Аналіз можливостей встановлення контролю за діяльністю учасників каналу.

Аналіз можливостей оперативного зміни структури каналу в разі потреби і т.д.

5. Проведіть порівняльний аналіз основних переваг і недоліків, властивих різним типам маркетингових каналів. Результати занесіть в табл. 6.11.

Порівняльний аналіз різних типів маркетингових каналів

Таблиця 6.11

Тип каналу

переваги

недоліки

традиційний

Вертикальна маркетингова система

Горизонтал и 1ая маркети 11 говая система

Багатоканальна маркетингова система

тести

 • 1. Розподіл в маркетингу - це:
  • а) розробка і реалізація конкретних рішень, спрямованих на організацію ефективного просування товарів від виробника до кінцевих споживачів;
  • б) діяльність з планування, виконання та контролю фізичного переміщення ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції від місць виробництва до місць споживання;
  • в) визначення фактичного місця розташування товарів на шляху від виробника до кінцевих споживачів;
  • г) немає вірної відповіді.
 • 2. Сукупність незалежних організацій, які беруть участь в процесі просування товару від виробника до споживача, називається:
  • а) каналом розподілу;
  • б) каналом руху товару;
  • в) маркетинговим каналом;
  • г) каналом просування.
 • 3. До числа ключових функцій каналів розподілу відносять:
  • а) пошук покупців і встановлення контактів з ними;
  • б) надання додаткових послуг споживачам;
  • в) транспортування і складування товарів;
  • г) пошук і використання коштів на покриття витрат по функціонуванню каналу розподілу.
 • 4. Які з наведених нижче видів діяльності виконує дистриб'ютор:
  • а) здійснює операції від свого імені і за власний рахунок;
  • б) здійснює операції від імені виробника товару, але за свій рахунок;
  • в) здійснює операції за рахунок виробника товару, але від свого імені;
  • г) здійснює операції за дорученням іншої особи за його рахунок і від його імені?
 • 5. Схеми «виробник -" споживач »відповідає:
  • а) канал прямого маркетингу;
  • б) канал першого рівня;
  • в) канал другого рівня;
  • г) канал третього рівня.
 • 6. Рівень каналу розподілу - це:
  • а) число незалежних учасників процесу просування товарів від виробника до кінцевого споживача;
  • б) сукупність посередників, які виконують певні функції по переміщенню товарів і передачі прав власності на нього чергового ланці ланцюжка посередників в напрямку кінцевого споживача;
  • в) кількість посередників на певному рівні каналу розподілу. [2]
  • г) включає дві і більше незалежні фірми, що об'єднують свої ресурси і зусилля для реалізації тих ринкових можливостей, які недоступні їм поодинці.
 • 8. Схеми «виробник -> оптовий посередник -> роздрібний посередник -" споживач »відповідає:
  • а) комбінована маркетингова система;
  • б) традиційна система розподілу;
  • в) вертикальна маркетингова система;
  • г) горизонтальна маркетингова система.
 • 9. Основними перевагами залізничного транспорту при виборі способів доставки товарів від місць виробництва до місць споживання є:
  • а) висока швидкість доставки великих обсягів вантажів на далекі відстані;
  • б) велика пропускна здатність і низька собівартість перевезень на далекі відстані;
  • в) високий ступінь доступності;
  • г) найвища швидкість доставки вантажів.
 • 10. Цілями руху товару є:
  • а) максимізація рівня обслуговування споживачів;
  • б) мінімізація витрат на розподіл товарів;
  • в) всі відповіді вірні.

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Федеральний закон від 28.12.2009 № 381-ФЗ «Про основи державного регулювання торговельної діяльності в Російській Федерації».
 • 2. ГОСТ Р 51303-2013: Торгівля. Терміни та визначення.
 • 3. Ворожейкіна, Т. М. Логістика в АПК / Т. М. Ворожейкіна, В. Д. Ігнатов. - М .: Колос, 2005.
 • 4. Основи логістики: навч, посібник / під ред. В. І. Хабарова. - М .: Маркет ДС, 2010 року.

 • [1] Ознайомившись з теоретичними матеріалами, представленими в параграфі 6.1 даного підручника, відобразите, керуючись рис. 6.9, напрямки двіженіяследующіх типів потоків в каналі розподілу: а) матеріальних потоків (ресурсів, напівфабрикатів, готової продукції і т.д.); б) потоків платежів; в) потоків інформації; г) потоків коштів просування; д) передача прав власності на товари.
 • [2] Традиційний маркетинговий канал: а) має на увазі використання фірмою двох і більше каналів распределеніядля виходу на кілька ринкових сегментів; б) включає незалежного товаровиробника, кількох оптових і рознич-п их посередників, кожен з яких, в свою чергу, також є самостійною організацією, яка прагне до власного прибутку; в) включає товаровиробника, кількох оптових і роздрібних посередників, які працюють як єдине ціле, при цьому один з учасників каната распределеніяможет володіти контрольним пакетом акцій інших організацій-учасників каналу;
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук