Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПРАВА СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ

Служба маркетингу розробляє і подає на затвердження керівництву підприємства:

 • - плани (програми, проекти) маркетингу на довго-, середньо- та короткострокові періоди;
 • - пропозиції але взаємозв'язкам і координації діяльності служби маркетингу з іншими підрозділами підприємства;
 • - пропозиції про заохочення працівників служби маркетингу та інших функціональних і лінійних служб за успіхи в реалізації маркетингових зусиль підприємства.

Служба маркетингу розробляє і погоджує:

 • - фінансові документи і кадрові питання, пов'язані з діяльністю підрозділів, які входять до служби маркетингу;
 • - проекти звітних і прогнозних документів, що стосуються маркетингової діяльності підприємства. [1] [2] [3]
 • 2.4. Управління аналізом, оцінкою і прогнозуванням тенденцій зміни споживчих властивостей товарів, сервісного, естетичного та психологічного забезпечення.
 • 2.5. Участь в аналізі обсягів продажів товару, рівня задоволення попиту споживачів на нього, виявлення аспектів незадоволення попиту в існуючих сегментах.
 • 2.6. Планування і організація роботи але виявлення нових сегментів і ніш ринку, а також нових ринків.
 • 2.7. Організація і безпосереднє вивчення:
  • - комерційної діяльності на ринку;
  • - конкурентної роботи;
  • - мистецтва, психології і культури задоволення попиту, бізнесу і комерції.
 • 2.8. Участь у визначенні існуючої і перспективної конкурентоспроможності підприємства, товару, системи маркетингу і бізнесу в цілому.
 • 2.9. Планування, організація діяльності щодо встановлення зовнішньоекономічних зв'язків та міжнародного маркетингу.
 • 2.10. Керівництво розробкою попереднього маркетинг-замовлення виробництва.
 • 2.11. Вивчення конкурентів, їх товару, послуг, сервісного обслуговування та визначення форм співпраці з ним.
 • 2.12. Створення творчого колективу, функціями якого є підвищення ефективності ринкової боротьби, поліпшення товарної і сервісної перспективи.
 • 2.13. Організація вивчення споживача і його культурних, особистісних, психологічних, соціальних, економічних характеристик.
 • 2.14. Підготовка висновку про споживача.
 • 2.15. Аналіз діяльності по задоволенню попиту споживачів.
 • 2.16. Вивчення тенденцій зміни попиту, аналіз і прогнозування конкурентної боротьби, розробка рекомендацій по її відання.
 • 2.17. Прогнозування нових сегментів і ніш ринку, модифікація існуючих сегментів.
 • 2.18. Керівництво роботою але дослідження зовнішнього і внутрішнього маркетингового середовища.
 • 2.19. Розробка програми для виробників щодо задоволення попиту споживачів.
 • 2.20. Аналіз організації використання контрольованих факторів.
 • 2.21. Забезпечення адаптації системи маркетингу, стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності підприємства до факторів навколишнього середовища.
 • 2.22. Забезпечення цілісності господарської, підприємницької та маркетингової діяльності.
 • 2.23. Дотримання корпоративної культури.
 • 2.24. Забезпечення сприйнятливості до неконтрольованих факторів навколишнього середовища.
 • 2.25. Організація і управління процесом зворотного зв'язку.
 • 2.26. Організація використання за допомогою маркетингу успіху підприємства і елімінування маркетинговою діяльністю невдач господарювання.
 • 2.27. Участь в розробці та управлінні товарною політикою.
 • 2.28. Реалізація в товарній політиці стратегії і тактики бізнесу підприємства.
 • 2.29. Маркетингове обґрунтування введення на ринок нового товару (послуг).
 • 2.30. Керівництво роботою по прискоренню продажів.
 • 2.31. Забезпечення сервісного і естетичного обслуговування при продажу товару.
 • 2.32. Розробка пропозицій по виробництву нових товарів і послуг.
 • 2.33. Реалізація основних напрямків підвищення ефективності товарної політики.
 • 2.34. Організація транспортування і доставки товару.
 • 2.35. Створення оптимальних умов для організації торгівлі.
 • 2.36. Формування товарної марки, іміджу товару.
 • 2.37. Забезпечення гарантій сервісного обслуговування.
 • 2.38. Забезпечення дотримання естетичних, етичних і психологічних норм в процесі створення і просування на ринок товарів і послуг.
 • 2.39. Управління маркетинговою діяльністю по подовженню ЖЦТ.
 • 2.40. Управління інноваційною діяльністю по підтримці ЖЦТ.
 • 2.41. Організація роботи по модифікації класу, виду, марки продуктів.
 • 2.42. Організація заходів щодо скорочення термінів введення товару на ринок.
 • 2.43. Участь у визначенні цінової політики.
 • 2.44. Організація роботи з ціноутворення, розробка різних видів надбавок, знижок і т.п.
 • 2.45. Керівництво роботою по вибору форм, видів і прийомів руху товару і збуту продукції.
 • 2.46. Забезпечення плановості, динамічності, своєчасності, організованості та економічності руху товару.
 • 2.47. Управління раціоналізацією каналів розподілу.
 • 2.48. Оцінка економічної і соціальної ефективності руху товару.
 • 2.49. Організаційно-управлінське та техніко-технологічне забезпечення збуту продукції.
 • 2.50. Організація роботи з інформування покупців про товар.
 • 2.51. Організація роботи з рекламування товару.
 • 2.52. Організація участі в ярмарках, виставках, дегустаціях та т.п.
 • 2.53. Управління PR- ка м па і ія м і.
 • 2.54. Забезпечення високого іміджу підприємства, товару, послуг.
 • 2.55. Організація і проведення благодійних акцій.
 • 2.56. Забезпечення конкурентоспроможності ФОСАС (формування попиту і активізація збуту продукції).
 • 2.57. Освоєння інноваційних економічно вигідних форм і методів реалізації товару.
 • 2.58. Управління комп'ютеризацією маркетингу.
 • 2.59. Керівництво роботою по вивченню зовнішньоекономічних зв'язків.
 • 2.60. Координація використання маркетингових програм і стандартів міжнародних зразків.
 • 2.61. Організація обліку і звітності.
 • 2.62. Контроль правильності та своєчасності проведення фінансових операцій.
 • 2.63. Управління капіталовкладеннями в маркетинг.
 • 2.64. Визначення цілей і організація системи управління маркетингом.
 • 2.65. Здійснення посадової регламентування та управління маркетинговою діяльністю:
  • - всього колективу організації;
  • - працівників служби маркетингу.
 • 2.66. Управління системою маркетингу на підприємстві.
 • 3. Відповідальність Несе відповідальність:
  • - за задоволення попиту споживачів;
  • - виконання показників по прибутку, отриманої від маркетингової діяльності;
  • - організацію маркетингової діяльності;
  • - організацію ФОСАС і збуту;
  • - рекламацію на продукцію;
  • - забезпечення керівництва підприємства достовірною, достатньою, доступною і оперативної маркетингової інформацією;
  • - виконання посадових обов'язків працівників служби;
  • - підвищення кваліфікації всіх працівників підприємства, освоєння принципів маркетингу;
  • - завдані збитки.

 • [1] Посадова інструкція начальника відділу маркетингу
 • [2] Загальні положення 1.1. Начальник відділу маркетингу є керівником і безпосереднім виконавцем робіт але створення системи маркетингу, організації її функціонування та управління маркетинговою діяльністю. 1.2. Основна мета його діяльності - передбачення і забезпечення задоволення попиту споживачів на товари, послуги, ідеї. 1.3. Начальник відділу маркетингу підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства. 1.4. Начальник відділу маркетингу призначається і звільняється керівником підприємства. 1.5. У своїй роботі начальник відділу маркетингу керується: - законами РФ; - указами президента РФ; - постановами Уряду РФ; - рішеннями Міністерства сільського господарства РФ; - нормативними документами; - правилами внутрішнього трудового розпорядку; - наказами, інструкціями, вказівками і розпорядженнями керівника; - Положенням про службу маркетингу; - справжнім Посадовим становищем.
 • [3] Обов'язки 2.1. Планування і організація роботи щодо визначення розміру ринку і еготенденцій, керівництво даним напрямком роботи. 2.2. Організація проведення сегментації ринку, визначення складу споживачів і їх купівельних мотивів. 2.3. Організація і проведення аналізу, прогнозування та оцінки потенційних можливостей продажів наявних товарів і рівня удовлетвореніяспроса споживачів.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук