Динамічний аналіз обсягу і структури оборотних активів підприємства

Оцінка факторів зміни їх оборотності і рентабельності, рівня фінансового ризику, що генерується сформованою структурою джерел фінансування оборотних активів. Результати проведеного аналізу дозволяють визначити ефективність управління оборотними коштами на підприємстві та виявити основні напрями її підвищення в планованому періоді.

Визначення принципових підходів до формування оборотних коштів підприємства

На цьому етапі визначається задовольняє інтереси власників компанії співвідношення між рівнем дохідності та ризику, пов'язаного з авансуванням оборотних активів. У теорії фінансового менеджменту виділяють три підходи до формування оборотних коштів підприємства: консервативний, помірний і агресивний.

Консервативний підхід передбачає не тільки повне задоволення потреби у всіх видах оборотних активів, але і створення їх резервів у великих розмірах на випадок подорожчання чи перебоїв у поставках сировини, збоїв у виробничому процесі, уповільненні інкасації дебіторської заборгованості, збільшенні попиту, а також наявність значної суми грошових активів для підтримки поточної платоспроможності. Такий підхід гарантує мінімізацію підприємницького і фінансового ризиків, але негативно позначається на оборотності і рівні рентабельності оборотних коштів.

Помірний підхід передбачає повне задоволення потреби у всіх видах оборотних коштів для фінансування поточної діяльності і створення нормальних страхових запасів на випадок найбільш типових збоїв у процесі відтворення. При такому підході забезпечується середньогалузевого співвідношення між рівнями ризику і ефективності використання капіталу.

Агресивний підхід полягає в мінімізації або відсутності страхових резервів усіх видів оборотних активів. Такий підхід забезпечує найбільшу ефективність використання оборотних активів за умови відсутності збоїв у відтворювальному процесі, але і викликає підвищений ступінь підприємницького і фінансового ризиків у зв'язку з фінансовими втратами через скорочення обсягів виробництва і збуту продукції.

У залежності від застосовуваного на підприємстві підходу до формування оборотних активів визначається сума оборотних активів, їх рівень по відношенню до обсягу діяльності та необхідний обсяг джерел фінансування. На малюнку 15.2 видно, що при альтернативних підходах до формування оборотних активів підприємства, один і той же обсяг виробництва досягається за рахунок більшої або меншої суми оборотних активів.

Залежність суми оборотних активів підприємства від альтернативних підходів формування

Рис. 15.2. Залежність суми оборотних активів підприємства від альтернативних підходів формування

Оптимізація обсягу оборотних активів здійснюється на основі одного з трьох принципових підходів до їх формування

На основі планованих обсягів діяльності, а також виявлених резервах скорочення основних стадій операційного циклу визначається планова сума оборотних коштів. Для визначення планової потреби в окремих видах оборотних коштів використовуються методи нормування, визначення запасів шляхом оптимізації розміру замовлення, оптимізації залишку грошових активів та ін.

Загальний обсяг оборотних активів підприємства на планований період визначається за формулою

ОА = МОЗ + НЗВ + ДП + ДЗ + ДА + П, (15.7)

де ОА - загальний обсяг оборотних коштів на планований період; МЗ - сума матеріальних запасів на планований період; НЗП - вартість незавершеного виробництва на планований період;

ДП - сума запасів готової продукції на планований період;

ДЗ - сума дебіторської заборгованості на планований період;

ТАК - сума грошових активів на планований період;

П - сума інших видів оборотних активів на планований період.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >