Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Реклама і зв'язки з громадськістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Професійна організація PR-фахівців Американське суспільство по зв'язках з громадськістю - PRSA (Public Relations Society of America)

PRSA засноване в 1947 р з метою створення об'єднуючого центру професіоналів PR, розвитку та обміну інформацією, співпраці, вироблення високих професійних стандартів.

До складу PRSA входить 17 тис. Членів, що представляють практично весь спектр сучасної індустрії, бізнесу, суспільно-політичного життя США: провідні промислові і торговельні корпорації, фінансові компанії, урядові структури, охорона здоров'я, освіта, збройні сили, консалтингові фірми, некомерційні організації. Штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку.

Місія PRSA полягає в підвищенні професійного рівня PR допомогою:

 • o об'єднання професіоналів у цій галузі діяльності та підвищення професійного рівня практиків PR;
 • o активної участі в подіях, які впливають організацію практики PR;
 • o інформування широких кіл громадськості про перспективи, цілі і завдання PR і PR-професіоналів;
 • o сприяти досягненню високих результатів при взаєминах PR-професіоналів з урядом на всіх рівнях;
 • o сприяти досягненню високих стандартів професійної поведінки.

У 1948 р у Великобританії було відкрито Інститут громадської думки (IPR) в Лондоні. Сьогодні в інституті працює 3 тис. Чоловік. IPR - організація з індивідуальним членством, що має фахівців і різноманітних областях паблік рілейшнз. У перші роки її створення в колективі IPR істотно переважали співробітники центральних і місцевих органів влади, а в даний час більшість складають представники від промислового і підприємницького секторів. Іншу велику групу фахівців складають консультанти, які раніше працювали в рекламних агентствах. Висока якість надаваних консультацій забезпечується їх високим професіоналізмом.

Європейська конфедерація з PR - СЕРП (CERP)

СЕРП виникла в 1959 р з метою представлення інтересів професійних асоціацій Європи та їх членів. З тих пір Конфедерація стала форумом для контактів, обміну знаннями та досвідом, вироблення професійних та етичних норм.

Створені СЕРП в 1989 р спеціальні організації PR-менів-індивідуалів (СЕРП-консультанти, СЕРП-освіта і СЕРП-профі) активно проводять свої курси і семінари. Велика увага Конфедерація приділяє освіті, розвитку нових професійних асоціацій в середовищі європейського студентства і в недавно з'явилися на карті демократичних державах.

СЕРП має консультативний статус в Раді Європи, ЮНЕСКО та користується підтримкою Європейської комісії. У червні 1997 р на Генеральній асамблеї СЕРП в Гельсінкі в члени Конфедерації було прийнято РАСО.

У 1999 р СЕРП об'єднувала 26 національних асоціацій PR, що представляють більше 22 тис. Фахівців і охоплюють весь спектр PR-діяльності в Європі.

Міжнародний комітет асоціацій PR-консультантів - ІКО (ICO)

Міжнародний комітет асоціацій PR створений в 1986 р з метою координації професійної діяльності PR-компаній, що працюють на міжнародному ринку. У 1999 р ІКО об'єднував національні асоціації але зв'язків з громадськістю 21 держави, що представляють близько 850 компаній із загальним штатом більше 20 тис. Чоловік.

Росія в особі Асоціації компаній-консультантів у сфері громадських зв'язків є членом Міжнародного комітету асоціацій PR-консультантів (ІКО) з 1999 р

У 1955 р з метою формування міжнародних громадських зв'язків була створена у м Лондоні всесвітня організація PR - Міжнародна асоціація служб зв'язків з громадськістю (IPRA). У її складі налічується тисячі представників від 60 країн світу. Під час щорічних зустрічей її члени обмінюються досвідом та корисною інформацією. Асоціація прийняла в 1962 р Кодекс професійної поведінки, суворе дотримання якого значною мірою сприяє реалізації установок PR. Ця неурядова організація здобула собі визнання в ООН. З 1974 р вона має консультативний статус категорії "Б" при ЮНЕСКО. Штаб-квартира IPRA знаходиться в Женеві.

В Америці розташована найбільша в світі консультаційна організація "Мак Кінсі". У се складі функціонує 32 бюро в різних країнах, що мають 74 виду спеціалізації по 136 напрямками консультування. Серед загального числа домінують консультації з громадських зв'язків, маркетингу, управлінню виробництвом, інформаційним системам ЕОТ.

У постіндустріальну епоху в розвинених країнах зростає добробут споживачів і, відповідно, підвищується їх вимогливість до суспільної значимості бізнесу. Сучасна концепція соціально-етичного маркетингу ставить в основу процес максимальної віддачі зусиль бізнесу для суспільства.

У Москві 3 липня 1991 була створена Російська асоціація зі зв'язків з громадськістю (РАСО). Ініціаторами створення стали факультет міжнародної інформації МДІМВ МЗС СРСР і асоціація молодих журналістів "ОКО". Засновниками виступили цілий ряд великих банків, виробничих об'єднань, бірж, фондів, засоби масової інформації, наукові та громадські організації.

РАСО - некомерційна громадська організація, метою якої є:

 • o розвиток у Росії демократичної культури соціального і політичного спілкування;
 • o формування та вдосконалення системи зв'язків з громадськістю як соціального інституту і професії;
 • o забезпечення конституційного права громадян на отримання політичної і правової інформації про діяльність державних і недержавних установ, організацій і підприємств.

Основні напрямки діяльності РАСО:

 • 1) допомогу членам та засновникам РАСО у встановленні ділових контактів як між собою, так і з зарубіжними партнерами;
 • 2) забезпечення комплексної інформації про послуги PR, джерел їх отримання для зацікавлених верств суспільства;
 • 3) сприяння в організації семінарів, курсів, науково-практичних конференцій по зв'язках з громадськістю;
 • 4) підготовка навчальних програм для вищих навчальних закладів;
 • 5) організація та проведення молодіжних форумів, з'їздів, нарад з актуальних проблем PR, у тому числі і на міжнародному рівні;
 • 6) випуск щомісячного інформаційного бюлетеня РАСО з ілюстрацією передового досвіду та досягнень у галузі PR.

Ці передові громадські організації PR регулярно проводять конкурси, номінації по провідним проектам в області різних категорій PR.

Так, наприклад, один раз на три роки IPRA проводить Всесвітній конгрес з PR в рамках якої-небудь тематики, після якої публікується "золотий доповідь" - доповідь-призер, виділений високопрофесійним журі.

PRSA заснувало золоті, срібні, бронзові та інші нагороди за внесок у суспільне благо допомогою PR-діяльності.

Бронзовими нагородами вшановують кращий комунікаційний інструментарій у рамках проведення PR-кампаній. Срібними нагородами виділяють найкращі PR-програми за такими категоріями, як надання ефективного впливу на громадськість в одній або декількох країнах; використання PR у благодійних програмах в інтересах всього суспільства, надання впливу на урядові структури, захист навколишнього середовища, інтересів мистецтва та ін. Золоті нагороди присуджуються за індивідуальний важливий внесок у професію PR.

Під егідою РАСО також організовуються конкурси кращих проектів PR і нагороджуються переможці. Усім відомі такі конкурси, як "Срібний лучник" - національна премія в галузі розвитку зв'язків з громадськістю.

Всього вісім номінацій.

"Кращий проект розвитку суспільних зв'язків в галузі наукових досягнень та інновацій". Ця номінація вперше заснована в 2010 р для фахівців у галузі комунікацій, пов'язаної з науковими досягненнями та інноваціями. Партнери номінації РОСНАНО і Російська венчурна компанія найвищою мірою зацікавлені в залученні до конкурсу фахівців, які успішно працюють в області інновацій. На конкурс приймаються проекти, в яких: популяризуються інновації та впровадження наукових досягнень, просуваються високотехнологічні підприємства і компанії, просувається високотехнологічна продукція і бренди, розвиваються інформаційні ресурси, популяризує інновації та наукові досягнення (видання, інтернет-сайти та ін.), Просуваються освітні та наукові інститути, що привертають увагу до науки та інновацій.

Критерії оцінки: оригінальність задуму кампанії; складність ідей, особливість комунікації; стратегічне планування кампанії; використання різноманітних методик і засобів; відповідність результатів поставленим завданням, масштабом, включаючи наявність якісних змін у заявлених аудиторіях. На закінчення оцінки визначається коефіцієнт відповідності проекту PR -ПРОЕКТ. Визначають лауреата за підсумками публічного захисту проекту експертна рада і журі конкурсу.

"Краща робота з розвитку зв'язків з громадськістю". Для успішного проведення конкурсу в номінації експертна рада ухвалила рішення про запит в Російську державну бібліотеку на попередній список книг, що описують розвиток суспільних зв'язків. Нова номінація передбачає участь у конкурсі робіт різних жанрів, історичних досліджень, актуальних трендів, прикладів найкращих практик.

На здобуття Національної Премії можуть бути представлені опубліковані наукові праці, навчальна та популярна література, цикли статей, курси лекцій. Рішенням експертної ради авторам найцікавіших (спірних, малодоступних) книг року надається право авторської презентації. Критерії оцінки: оригінальність задуму, науковий підхід, наявність емпіричного матеріалу, авторське майстерність.

"Персона року". Нагороджується політик, державний чи громадський діяч, підприємець, який бере активну участь у вирішенні завдань державного значення, активно впливає па формування громадської думки, розвиток ділових і громадських комунікацій. Критерії оцінки: управління проектами національного значення, висока ступінь популярності особистості, активна взаємодія зі ЗМІ.

"Майстер". Премія присуджується керівникам агентств і підрозділів різних компаній, державних, громадських організацій, успішно керуючим процесом розвитку суспільних зв'язків. Висунення кандидатур для участі в конкурсі відбувається на основі рекомендацій експертів. Рейтинг номінантів визначається голосуванням членів експертної ради. Кандидатам надається право публічної лекції перед учасниками конкурсу та гостями в день проведення церемонії. Лауреат вибирається з трьох лідерів рейтингу під час урочистої церемонії. Критерії оцінки: креативність і ініціатива, успішна реалізація корпоративних програм, взаємодію із засобами масової комунікації, внесок у розвиток професійних комунікацій і освіту (доповіді, статті, інтерв'ю і т.д.).

"За культурний внесок у розвиток суспільних зв'язків".

Премія вручається персони або колективу, яка внесла значний внесок у розвиток суспільних комунікацій завдяки своїй професійній діяльності.

У міру розвитку вітчизняного ринку послуг зі зв'язків з громадськістю позначилася чітка необхідність у тісній інтеграції вітчизняних контактів PR із зарубіжними колегами. Ця інтеграція сприятиме обміну передового досвіду та інтегруванню російських фахівців у міжнародне PR-спільнота.

Значні можливості для виходу PR-агентств Росії на світовий ринок відкриває її вступ до Міжнародного комітету асоціацій компаній - консультантів у сфері паблік PR -лейшнз (ІКО) (ICO - International Committee of Public Relations Consultancies Assotians) - найбільшу професійну організацію, що об'єднує національні асоціації PR -КОНСУЛЬТАНТ різних країн.

Асоціація компаній-консультантів у сфері громадських зв'язків (АКОС) була створена в Росії 16 березня 1999 До неї увійшли 13 найбільш авторитетних російських агентств PR: "Агентство масових комунікацій", "Імідж-контакт", "Іміджленд Public Relations", "Маслов , Сокур і партнери "," Міжнародний прес-клуб "," Market communications "," Михайлов і партнери "," Non-ProfIpr "," PR Passat "," Publicity PR "," Реноме-престиж "," Таємний радник " і "Емісар".

Цілями діяльності АКОС є:

 • o нарощування потенціалу ділової активності в сфері PR в Росії;
 • o підвищення професійного рівня російського ринку послуг PR;
 • o впровадження в процес роботи фахівців PR міжнародних стандартів якості роботи консультантів;
 • o розвиток міжнародних контактів PR-агентств;
 • o формування міжнародної популярності членів АКОС, що володіють високими професійними якостями по мистецтву встановлення зв'язків з громадськістю.

Важливим аспектом діяльності АКОС є тісна і активна взаємодія з Російською асоціацією зі зв'язків з громадськістю. Більшість членів АКОС одночасно є і членами РАСО. Спільними завданнями, об'єднуючими корпоративні інтереси цих структур, є:

 • o розвиток науки PR в Росії;
 • o створення високопрофесійної системи підготовки та перепідготовки кадрів;
 • o розробка єдиних стандартів освіти та підвищення якості навчання;
 • o дотримання професійних і етичних норм і принципів в галузі зв'язків з громадськістю;
 • o популяризація офіційного статусу професійного менеджера зі зв'язків з громадськістю.

Повні члени АКОС: 3.14R, AGT, Emerging Communications, FD, Fleishman-Hillard Vanguard, ICCG (Image-Contact Consulting Group), Imh consulting, Insiders, Ketchum Maslov, Primum Mobile, РЛопаганда, PRO-VISION, SPN Ogih'u, Гуров і партнери, Іміджленд Edelman PR, КРОС, Михайлов і Партнери, Нікколо М, НЬЮТОН.PR & COMMUNICATIONS, Сокур & Партнери, Таємний радник.

Асоційовані члени: НД Communications, Eventum Premo, Point Passat, PR Inc. / DDB, R & I GROUP, Династія PR.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук