Умови забезпечення якості управлінських рішень

Ключовою проблемою забезпечення якості управлінських рішень вважається суб'єктивізм Л ПР. І хоча повністю виключити суб'єктивізм при прийнятті рішення не вдається, максимально скоротити його негативний вплив можливо при дотриманні наступних умов, що визначають якості управлінських рішень:

 • o використання в якості основи розробки управлінських рішень наукових підходів менеджменту;
 • o облік економічних закономірностей при виробленні раціональних управлінських рішень;
 • o забезпечення ЛПР своєчасної, повної і відмінкової релевантною інформацією, визначальною параметри управлінського рішення;
 • o забезпечення багатоваріантності управлінських рішень;
 • o застосування методів аналізу, оцінки, моделювання і прогнозування при обґрунтуванні кожного з варіантів управлінського рішення;
 • o використання методології структуризації проблем для побудови дерева цілей;
 • o вибір критеріїв, що забезпечують порівнянність варіантів управлінських рішень;
 • o облік правової обгрунтованості прийнятих управлінських рішень;
 • o забезпечення автоматизації процесів збору та обробки інформації при розробці управлінського рішення, виконанні кроків з його виконанню й здійсненні контролю реалізації;
 • o розробка системи відповідальності і мотивації, стимулюючих якісну розробку та ефективну реалізацію управлінських рішень;
 • o забезпечення механізмів реалізації управлінських рішень.

Дотримання перерахованих умов щодо забезпечення якості управлінських рішень являє собою досить трудомістку задачу. Однак зростання конкуренції в усіх ланках ринкової системи змушує осіб, відповідальних за розробку і реалізацію управлінських рішень, вживати заходів щодо підвищення якості розробки та ефективності реалізації управлінських рішень.

Для забезпечення якості управлінських рішень доцільно здійснювати аналіз керованого об'єкта на основі класифікації за такими ознаками:

 • o стадія життєвого циклу товару (технології, процесу і т.д.);
 • o підсистема менеджменту керованого об'єкта (основна, що забезпечує тощо);
 • o сфера дії управлінського рішення (технічна, економічна, соціальна та ін.);
 • o цільова спрямованість рішення (функціональна, технологічна, організаційна та ін.);
 • o рівень управлінського рішення (топ-менеджмент, координаційний рівень, виконавський рівень);
 • o масштабність рішень (загальні або приватні);
 • o організація вироблення рішення (колективні, групові, індивідуальні);
 • o тривалість впливу на об'єкт управління (стратегічні, оперативні, тактичні рішення);
 • o сфера впливу (зовнішня чи внутрішня);
 • o методи формалізації (текст, план-графік, математичне або алгоритмічне опис і т.д.);
 • o форми відображення (план, програма, наказ, розпорядження, вказівка тощо);
 • o спосіб передачі (вербальні, письмові, електронні).

Психологія особистості в системі розробки управлінських рішень

При прийнятті будь-якого управлінського рішення в тій чи іншій мірі присутні кілька аспектів: інтуїція, досвід, логіка і раціональність суджень.

При інтуїтивному підході до ухваленню рішення люди як правило грунтуються на власному відчутті і переконаності в тому, що їхній вибір правильний. Тут присутній "шосте відчуття", свого роду осяяння, властиве, як правило, топ-менеджерам, ресурс часу у яких па вироблення рішень завжди менше, ніж у менеджерів більш низького рангу. Справедливо вважається, що, незважаючи на те, що інтуїція загострюється разом з набуттям досвіду, логічним продовженням якого якраз і є кар'єрне зростання, менеджер, що орієнтується тільки на інтуїцію, стає заручником випадковості, настрою і безлічі інших чинників суб'єктивного характеру.

Ухвалення управлінських рішень, заснованих на досвіді, з одного боку, мінімізує ризики, пов'язані з неперевіреними рішеннями. Але з іншого - провокує ризик, пов'язаний з відсталістю, властивою прийняттю старих варіантів рішень в нових умовах. Керівник при такому підході прагне діяти переважно в тих напрямках, які йому добре знайомі, в результаті чого ризикує упустити хороший варіант рішення, що лежить в невідомої області.

При прийнятті рішень на основі логічних міркувань використовуються знання і здоровий глузд, з урахуванням особливостей сформованої ситуації.

Ухвалення рішення на основі раціональності суджень пов'язане з науковим обґрунтуванням вибору того варіанту рішення з безлічі можливих, який приведе до найкращого результату в сформованій ситуації.

Оскільки рішення приймаються людьми, то їх характер багато в чому несе на собі відбиток особистості менеджера, причетного до їх появи на світ. У зв'язку з цим прийнято розрізняти імпульсивні, ризиковані, врівноважені, обережні та інертні рішення.

Імпульсивні управлінські рішення пов'язані з Аритмічність генерацією безлічі різноманітних, але мало перевірених і недостатньо обгрунтованих ідей. У результаті варіанти рішень, що приймаються "з наскоку", не можуть відрізнятися високою надійністю.

Ризиковані управлінські рішення відрізняються від імпульсивних тим, що особи їх приймають йдуть на ризик свідомо, розуміючи, що стереотипні рішення все одно не принесуть бажаного результату.

Урівноважені рішення, навпаки, пов'язані з мінімізацією ризиків, оскільки враховують всі "за" і "проти" на науковій основі.

Обережні управлінські рішення характеризуються зміщенням рівноваги в бік ретельної оцінки всіх можливих варіантів, сверхкрітічним підходом до аналізу очікуваних результатів.

Інертні управлінські рішення служать результатом надобережного пошуку. Уточнення і повторної перевірки варіантів рішень при інертному підході призводять до того, що переконливість змісту останніх багато в чому втрачає сенс в силу запізнювання моментів часу їх прийняття.

Слід також зазначити, що суб'єктивізм в управлінських рішеннях збільшується із зростанням їх оперативності. Для стратегічних управлінських рішень більш характерні раціональні рішення, засновані па методах наукового обгрунтування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >