Формалізація процесу розробки управлінського рішення

Формалізована постановка завдання розробки управлінських рішень необхідна для зменшення рівня невизначеності в процесі їх розробки, визначення того, що очікується в результаті їх реалізації, а також для створення загального інформаційно-аналітичного простору, супроводжуючого процес реалізації управлінських рішень.

При постановці завдання розробки управлінського рішення з позиції теорії систем описуються:

  • o початковий стан керованої системи # про (5, -), гДе 5, - - параметри, що характеризують стан системи;
  • o потрібне стан керованої системи 7/1 (5, -);
  • o стан зовнішнього середовища, отражаемое безліччю сприятливих і несприятливих факторів де _ / = 1, т - кількість факторів;
  • o ресурс часу, що виділяється для розробки управлінського рішення tpyp.

У загальному випадку необхідно знайти раціональний спосіб переходу керованої системи з вихідного стану в необхідний стан з урахуванням доступних ресурсів і факторів зовнішнього середовища.

Узагальнена схема циклу розробки управлінських рішень представлена на рис. 4.1. Циклічний характер розробки управлінських рішень полягає в тому, що якщо в результаті реалізації рішення ефективність його виявилася недостатньо високою, то прийняте рішення необхідно переглянути та удосконалити, а при необхідності - розробити нове.

Таким чином, цикл розробки управлінського рішення може повторюватися до тих пір, поки не буде прийнято

Узагальнена схема циклічного характеру процесу розробки управлінських рішень у взаємозв'язку етапів, умов і застосовуваного інструментарію

Рис. 4.1. Узагальнена схема циклічного характеру процесу розробки управлінських рішень у взаємозв'язку етапів, умов і застосовуваного інструментарію

і реалізовано рішення, що забезпечує необхідну ефективність і досягнення мети. Якщо мета розробки управлінського рішення але об'єктивних причин не може бути досягнута, то не виключена коригування самої мети і вирішення проблеми іншим способом.

Незважаючи на те, що проблему можна вирішити коригуванням і узгодженням цілей, пріоритетними все ж вважаються рішення, спрямовані на зміну конкретній ситуації. Якщо ситуація змінюється незначно або змінюється не у відповідності з метою підприємства, то це означає, що або не були враховані якісь чинники, що впливають на процес реалізації рішення, або з'явилися нові фактори як результат постійні зміни умов зовнішнього середовища, або невірно оцінені ресурси, використовувані для реалізації управлінського рішення.

У практиці управління в більшості випадків ситуація повної визначеності зустрічається рідко. В основному при розробці рішень необхідно визначати цілі, критерії, альтернативи і їх наслідки, супроводжувані умовами невизначеності.

Критерії як кількісно виражені цілі являють собою вирішальні правила і визначаються виявленням функціональних залежностей (детермінованих або стохастичних) між показниками керованого об'єкта з урахуванням внутрішніх ресурсних обмежень і зовнішніх обмежень, пов'язаних зі станом зовнішнього середовища.

Кожен етап циклу розробки управлінських рішень - логічно відособлена цілями етапу процедура, що вимагає свого інструментарію та технології застосування останнього. Па рис. 4.1 показано, що інструментарій, необхідний для розробки управлінських рішень, може формуватися трьома методами:

  • o емпіричним аналізом раніше розроблених рішень, а також методів їх розробки і розробкою на цій основі інструментів і технології розробки управлінського рішення (РУР);
  • o теоретико-прикладним, пов'язаним з дослідженням розробок в області РУР в суміжних областях досліджень стосовно специфіки функціонування кожного конкретного об'єкта управління;
  • o комбінованим, що включає емпіричний і теоретичний аналіз, а також синтез інструментарію та технології його застосування.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >