Умови та обмеження, що визначають організацію процесу розробки управлінського рішення

Характерна риса будь-якій ситуації, пов'язаної з прийняттям рішень, - наявність великої кількості варіантів дій, з яких потрібно вибрати найкращий.

Одна з проблем розробки управлінського рішення являє собою те, що цілі (цілям) необхідно надати кількісні та якісні характеристики. Причому кількісні характеристики більш кращі, тому що дозволяють формалізувати завдання вибору. Інша проблема - обмеженість ресурсів, необхідність їх розподілу, а також вибір способів використання.

Одна і та ж мета може бути досягнута різними способами. Найкращий варіант дій, що забезпечує максимальну ефективність, прийнято називати оптимальним (за заданим критерієм або їх групі), а процес пошуку цього рішення - оптимізацією.

Варіанти дій, по ефективності близькі до оптимальних, називають прийнятними.

Завдання розробки управлінського рішення полягає в тому, щоб з безлічі цілей (методів), які можуть бути досягнуті при наявних ресурсах, вибрати найбільш переважне їх поєднання і одночасно знайти найкращі способи досягнення цих цілей '.

Проблему знаходження найкращого рішення доцільно розділити на два етапи. На першому з безлічі варіантів слід відібрати підмножина раціональних варіантів, а на другому етапі - з підмножини раціональних варіантів єдиний, найкращий варіант, тобто оптимальний.

Як правило, рішення зачіпає інтереси кількох підрозділів підприємства і в подібних ситуаціях можливі конфлікти цілей та інтересів як на етапі підготовки, так і на етапі реалізації управлінського рішення.

Децентралізація управління передбачає передачу прав прийняття рішень низовим ланкам менеджменту, наділення їх повну господарську самостійність і встановлення відповідальності за отримання прибутку (рис. 4.2). Однак коли рішення приймає одна низовий

Перетин зон відповідальності підрозділів структурних підрозділів в організації

Рис. 4.2. Перетин зон відповідальності підрозділів структурних підрозділів в організації

керівник (наприклад, 1-го господарюючого відділення), то вільно чи мимоволі він своїм рішенням може зачіпати інтереси зон відповідальності своїх колег - інших низових керівників (2-го і 3-го господарюючих відділень). У результаті рішення в рамках однієї зони компетенції може прийти в протиріччя з іншими зонами компетенції. У результаті прийняте приватне рішення може негативно позначитися на діяльності всієї організації.

Таким чином, на етапі підготовки управлінських рішень можливі неузгодженості цілей підрозділів (кожен підрозділ буде прагнути вирішити власну проблему). Ця проблема вирішується груповою роботою, визначенням головної мети підприємства і відповідно підпорядкуванням подцелей підрозділи головної мети.

Таким чином, на етапі реалізації управлінських рішень можуть виникнути конфлікти в розподілі повноважень, обов'язків, ресурсів і відповідальності. Тому важливо врахувати і по можливості деталізувати, хто, як, якими засобами, в які терміни і що повинен виконувати.

Остаточне рішення може бути прийняте індивідуально або групою на основі особистих або відповідно групових переваг. Обидва варіанти прийняття рішень мають свої особливості.

До особливостей прийняття індивідуальних рішень відносяться наступні:

 • o відповідальність за результати виконання рішення лежить на одному виконавця;
 • o великий вплив особистих переваг на остаточний вибір;
 • o обмеженість суджень однієї людини;
 • o простота вибору (немає необхідності узгодження переваг);
 • o малі витрати часу на прийняття рішення;
 • o висока ймовірність прийняття незадовільного рішення;
 • o невисока вірогідність ухвалення ризикованого рішення;
 • o висока залежність прийняття задовільного рішення від компетентності ОПР;
 • o вплив на вибір різних феноменів сприйняття і особливостей людської системи переробки інформації.

Особливості прийняття групових рішень це:

 • o розподілена відповідальність;
 • o висока ймовірність прийняття ризикованого рішення;
 • o низький ступінь впливу особистих уподобань кожного на загальний результат вибору;
 • o необхідність організації підпорядкування цілей суб'єктів цілям підприємства;
 • o широта суджень, складність вибору;
 • o великі витрати часу на прийняття рішення;
 • o низька ймовірність прийняття незадовільного рішення;
 • o залежність прийняття задовільного рішення від компетентності суб'єктів невисока.

Організація процесу розробки та реалізації управлінського рішення містить чотири аспекти:

 • o системний аспект процесу розробки управлінських рішень;
 • o парадигми розробки управлінських рішень;
 • o методологічні аспекти процесу розробки управлінського рішення;
 • o аспекти, пов'язані з етапами процесу прийняття рішень.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >