Системний аспект процесу розробки управлінських рішень

Розглянемо процес розробки управлінських рішень з позиції теорії систем. Для цього побудуємо модель "чорного ящика" процесу, моделі складу, структури і модель "білого ящика".

Модель "чорного ящика" процесу РУР

Функція даного процесу полягає в розробці управлінського рішення, тобто являє собою систему, мета якої -формирование керуючого впливу в керованій системі з боку керуючої. На рис. 4.3 показано, що надходить на вхід системи РУР і що утворюється па її виході. Проблемна ситуація в даному контексті містить як інформацію про стан керованої системи, так і інформацію про стан надсістеми організації та проблемах, які потрібно вирішити. На виході системи при цьому формується управлінське рішення як система впливів на керовану систему.

Модель проблемної ситуації при цьому може формуватися за алгоритмом аналізу інформації і входити в процес розробки управлінського рішення як етап. Дана модель не універсальна, оскільки не містить зворотного зв'язку, що забезпечує коригування розробленого рішення, і служить лише для демонстрації того, яка інформація повинна бути на вході і в якій формі може бути представлено управлінське рішення як результат процесу розробки управлінського рішення.

Модель складу системи РУР містить:

  • o суб'єкти, які беруть участь у процесі РУР;
  • o об'єкти, що піддаються діагностиці в процесі збору інформації та змінам у ході реалізації управлінського рішення;

Модель

Рис. 4.3. Модель "чорні ящики" процесу РУР

o ресурси, які можуть бути використані для розробки і реалізації рішення.

В якості об'єктів РУР можуть виступати:

  • o організація (у значенні властивості системи містити в собі порядок структури);
  • o функції управління (маркетинг, планування, контроль і т.д.);
  • o професійна сфера діяльності (фінанси, виробництво, збут тощо);
  • o вид технології (інноваційна або рутинна);
  • o програма управління (концепція, політика, стратегія, тактика і т.д.);
  • o ресурси (виробничо-технологічні; людські ресурси та ін.).

Модель складу системи РУР розглядається у взаємозв'язку з моделлю структури самого процесу РУР.

Модель структури процесу РУР, іменована "білий ящик" представлена на рис. 4.4. У процесі розробки суб'єкти РУР проводять операції над такою нематеріальної компонентою системи, як інформація. Інформаційні потоки на схемі позначені групою стрілок, що означає

Схема розробки управлінського рішення (

Рис. 4.4. Схема розробки управлінського рішення ("білий ящик")

безліч неподільних інформаційних одиниць (джерело інформації позначений жирною крапкою, приймач інформації - кінцем стрілки).

Суб'єкти на структурній схемі процесу РУР не показані. Це обумовлено тим, що в даному процесі вони лише оперують інформацією з метою розробки рішення. Па ранніх етапах процесу РУР особою, яка приймає рішення, або консультантами з управління можуть бути задіяні різні суб'єкти, що у розробці. Крім того, тут єдиний суб'єкт розробки рішення - ЛПР, а експерти, аналітики та консультанти розглядаються як унікальні ресурси, що забезпечують виконання різних функцій па більшої частини його етапів. Так, ЛПР тільки здійснює остаточний вибір, тобто приймає рішення.

На рис. 4.4 продемонстровано також, що для вирішення проблем можуть бути використані не тільки ресурси організації, а й сприятливі можливості зовнішнього середовища як специфічний ресурс се розвитку. Перетин ресурсів та проблем дозволяє розглянути безліч варіантів використання ресурсів стосовно до кожної проблеми. Наприклад, для вирішення деяких проблем може знадобитися певний ресурс, однак найчастіше комбінація ресурсів забезпечує необхідний синергетичний ефект. Розриви (протиріччя) між цілями організації та її поточним станом дозволяють виявити проблеми, а цілі, в свою чергу, - кількісні показники, за якими можна оцінити розроблені альтернативи і прийняти рішення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >