Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Менеджмент arrow ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО
Переглянути оригінал

ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Загальноприйнятим на сьогоднішній день підходом до управління проектами є процесний підхід. Під процесом в управлінні проектом розуміється набір взаємозв'язаних дій і операцій, здійснюваних для створення заздалегідь певного продукту, послуги або результату. Кожен процес характеризується своїми входами, інструментами та методами, які можуть бути застосовані, а також результуючими виходами.

Не варто плутати структуру життєвого циклу проекту з групами процесів управління проектом, тому що в останньому випадку процеси складаються з дій, які можуть виконуватися і повторюватися в кожній фазі проекту, а також бути характерними для проекту в цілому [1] .

За останній час з'явився ряд наукових і методичних публікацій, презентацій консалтингових компаній (ТОВ «Пі-Ем-Ей»,

2

ЗАТ «БДО», «Гід Луарет Нуель», ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ» і ін.) І банків (Зовнішекономбанк, ВАТ «Газпромбанк» і ін.), Викладають специфіку управління проектами в сфері ДПП, зокрема з урахуванням галузевих і регіональних аспектів, і дозволяють структурувати процес підготовки і реалізації проектів ДПП. Варто відзначити, що найбільш опрацьованим в організаційно методологічному аспекті виявився процес розробки і реалізації ДПП-проектів в Санкт-Петербурзі.

У 2013 р Центр розвитку ДПП підготував «Рекомендації по реалізації проектів державно-приватного партнерства в суб'єктах Російської Федерації». Дані рекомендації хоча і мають рамковий характер, проте їх поява має полегшити суб'єктам процес формування регіональної системи державного і муніципального управління сферою ДПП, оскільки там визначені елементи і прописані етапи розвитку системи державного та муніципального управління ДПП. Крім того, в рекомендаціях описаний процес державного і муніципального управління сферою ДПП.

З урахуванням існуючих методологічних підходів до управління проектами ДПП, а також актуальних на сьогоднішній день законодавства і нормативних правових актів регіонального рівня в сфері ДПП можна структурувати процес управління проектом в рамках ДПП для органів регіонального управління та приватних компаній (табл. 2.5).

Традиційно управління проектами включає п'ять груп процесів [2] . Однак специфіка ДПП передбачає внесення змін до групи процесів управління проектами даної сфери. При цьому варто відзначити, що основною відмінністю ДПП-проектів є проведення процедури конкурсного відбору та підписання угоди про ДПП, що забезпечує реалізацію проекту з заданими параметрами з дотриманням інтересів всіх стейкхолдерів. При цьому треба пам'ятати, що концесійна угода може укладатися і без проведення конкурсної процедури (з особою, у якого права володіння і користування майном, що виступає в якості концесійної угоди, виникли на підставі договору оренди, при дотриманні умов, зазначених в ч. 2 ст. 37 Федерального закону від 21 липня 2005 № 115-ФЗ «Про концесійні угоди» [3] ).

О)

зі

Таблиця 2.5

Порівняльна характеристика процесів управління проектами за традиційною схемою і в сфері ДПП

Групи процесів управління проектом але РМВОК

Процеси управління ДПП-проектом з боку суб'єкта РФ

Процеси управління ГЧП- проектом з боку бізнесу

Трупа процесів ініціації - процеси виконуються для формальної авторизації початку нового проекту:

 • • розробка статуту проекту;
 • • розробка попереднього опису змісту проекту

Ініціація проекту :

 • • ідентифікація проекту;
 • • первинний аналіз показників проекту, ініційованого органом ГМ У і оцінка його ефективності (розробка концепції проекту);
 • • експертиза концепції проекту;
 • • перевірка проекту на відповідність стратегічним цілям розвитку регіону;
 • • перевірка на предмет можливості бути реалізованим в рамках ДПП;
 • • рішення про підготовку проекту

Ініціація проекту :

 • • розробка концепції проекту:
  • - ідентифікація проекту,
  • - первинний аналіз показників і розрахунок ефективності проекту,
  • - попередній розподіл ризиків і ір .;
 • • подача заявки

Група процесів планування - процеси виконуються для визначення змісту робіт, постановки цілей і розробки послідовності дій, необхідних для досягнення цілей проекту:

 • • розробка плану управління проектом;
 • • розробка планових документів проекту, що описують всі аспекти його змісту, термінів, вартості, якості, людських ресурсів, ризиків, закупівель і ір.

Підготовка (комплексна оцінка , структуризація і експертиза) проекту і конкурсною документацією :

 • • комплексна оцінка документації по проектам ДПП, запропонованим приватними компаніями;
 • • розробка та затвердження повної документації по проекту ДПП, ініційованого органом державного

і муніципального управління;

• вибір правової моделі реалізації ДПП-проекту

і форми угоди з урахуванням інтересів усіх стейкхолдерів;

 • • оцінка і розподіл ризиків (побудова матриці ризиків);
 • • вибір фінансової моделі: джерел, механізму фінансування і розподілу доходів, а також виду державної підтримки ДПП;
 • • незалежна експертиза проекту;
 • • підготовка конкурсної документації

Підготовка (комплексна оцінка та обгрунтування) проекту і конкурсною документацією:

 • • розробка та затвердження повного пакету документації по проекту (паспорта проекту, ТЕО, плану управління проектом та ін.);
 • • оцінка і розподіл ризиків (побудова матриці ризиків);
 • • підготовка конкурсної документації

О)

зі

Групи процесів управління проектом по РМВОК

Процеси управління ДПП-проектом з боку суб'єкта РФ

Процеси управління ГЧП- проектом з боку бізнесу

Група процесів виконання - процеси, які застосовуються для виконання робіт, зазначених в плані управління проектом, з метою відповідності специфікація м проекту:

 • • координація людей і ресурсів;
 • • управління очікуваннями зацікавлених сторін;
 • • інтеграція та виконання операцій проекту відповідно до плану управління проектом

Управління конкурсом і управління контрактом '.

 • • процеси управління конкурсом:
  • - твердження з конкурсною документацією,
  • - оголошення конкурсу,
  • - прийом, попередній відбір заявок і повідомлення про результати відбору,
  • - прийом, розгляд і оцінка конкурсних пропозицій,
  • - визначення переможця конкурсу;
 • • проведення переговорів з переможцем;
 • • укладення угоди про ДПП;
 • • організація проектного фінансування і фінансове закриття проекту;
 • • контрактом

Участь у конкурсній процедурі та управління реалізацією проекту '.

 • • процеси участі в конкурсному відборі:
  • - подача заявки,
  • - подача конкурсних пропозицій;
 • • укладення угоди про ДПП;
 • • управління реалізацією проекту:
 • - координація людей і ресурсів,
 • - управління очікуваннями зацікавлених сторін,
 • - інтеграція і виконання операцій проекту відповідно до плану управління проектом

Група процесів моніторингу та контролю - процеси:

• відстеження, аналізу

і регулювання виконання проекту;

• моніторингу відповідності поточних операцій проекту плану управління проектом;

Моніторинг і контроль виконання зобов'язань за угодою ДПП :

 • • моніторинг виконання угоди про ДПП та планових показників проекту;
 • • моніторинг ефективності використання бюджетних коштів;
 • • моніторинг ризиків і зобов'язань за проектом;

Моніторинг і контроль реа лізації проекту:

 • • моніторинг виконання планових показників і результатів реалізації проекту;
 • • моніторинг ризиків проекту;

Групи процесів управління проектом по РМВОК

Процеси управління ДПП-проектом з боку суб'єкта РФ

Процеси управління ГЧП- проектом з боку бізнесу

 • • виявлення областей, що потребують внесення змін до плану;
 • • ініціювання змін;
 • • контролю змін

і розробки рекомендацій щодо застосування коригувальних впливів

 • • моніторинг якості послуг об'єкта угоди;
 • • робота зі змінами по проекту;
 • • контроль проектування, будівництва, введення

в експлуатацію і експлуатації об'єкта угоди

 • • контроль проектування; будівництва, введення в експлуатацію та експлуатації об'єкта угоди;
 • • робота зі змінами по проекту

Група процесів закриття - процеси:

 • • закриття проекту;
 • • закриття контракту;
 • • документування засвоєних уроків;
 • • архівація всіх значущих документів проекту в інформаційній системі управління проектами;
 • • виконання оцінки всіх членів команди і вивільнення ресурсів проекту та ін.

Закриття проекту :

 • • закриття проекту;
 • • закриття контракту;
 • • документування засвоєних уроків

Закриття проекту :

 • • закриття проекту;
 • • закриття контракту;
 • • документування засвоєних уроків;
 • • архівація всіх значущих документів проекту в інформаційній системі управління проектами;
 • • виконання оцінки всіх членів команди і вивільнення ресурсів проекту та ін.

До іншим особливостям процесів і процедур управління проектами ДПП можна віднести необхідність:

 • • перевірки проекту на відповідність стратегічним цілям розвитку регіону, доцільності його включення в портфель проектів ДПП;
 • • перевірки проекту на предмет можливості бути реалізованим в рамках ДПП і вибору найбільш ефективної моделі ДПП, з урахуванням інтересів усіх стейкхолдерів проекту;
 • • визначення механізму державної підтримки в рамках угоди ДПП;
 • • комплексної оцінки ефективності та результативності проекту (бюджетної, економічної, комерційної, соціальної, екологічної та ін.);
 • • використання єдиної системи критеріїв ефективності і результативності з боку як органів державної влади, так і бізнесу;
 • • розподілу ризиків проекту на тих учасників угоди ДПП, які можуть більш ефективно ними управляти (побудова матриці ризиків проекту);
 • • обов'язкової комплексної експертизи проектів (технічної, фінансової, юридичної, податкової) і залучення в проект кваліфікованих консультантів.

Групи процесів управління проектом для органів публічної влади та приватних компаній за змістом будуть відрізнятися.

 • [1] Керівництво до зводу знань з управління проектами (Керівництво РМВОК).
 • [2] Див .: Керівництво до зводу знань з управління проектами (РуководствоРМВОК).
 • [3] Практика застосування концесійних угод для розвитку регіональнойінфраструктури в Росії. М., 2014. URL: http://pppccntcr.ru/asscts/docs/ppp+.pdf.
 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук