ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРСОМ

В рамках ДПП основною формою взаємодії між державою і приватним партнером є концесійну угоду. Порядок організації конкурсної процедури, відбору концесіонера і укладення концесійної угоди відповідно до Закону «Про концесійні угоди» представлено детально в роботі «Практика застосування концесійних угод для розвитку регіональної інфраструктури в Росії».

Управління конкурсом можна розділити на три етапи, зміст яких представлено в табл. 2.6.

Відповідно до зазначеного Закону процедура відбору концесіонера проводиться на конкурсній основі, конкурс може бути як закритим, так і відкритим. Згідно прописаної в законі процедури після прийняття концедентом рішення про укладення концесійної угоди він зобов'язаний: сформувати конкурсну комісію; затвердити пакет конкурсної документації; опублікувати повідомлення про проведення конкурсу та розмістити конкурсну документацію (у разі проведення відкритого конкурсу); відповідно до рішення про укладення концесійної угоди направити повідомлення про проведення конкурсу одночасно із запрошенням взяти участь у конкурсі (при проведенні закритого конкурсу).

Таблиця 2.6

Етапи і процедури управління конкурсом та укладання концесійної угоди 1

етапи

Процедури при розгляді більш ніж однієї заявки

Процедури при розгляді єдиною заявки

1. Прийом заявок на участь в конкурсі

 • • Ухвалення кін цедентом рішення про укладення угоди;
 • • створення конкурсної комісії;
 • • формування конкурсної документації (КД);
 • • публікація та розміщення повідомлення

про проведення конкурсу та КД при відкритому конкурсі, або напрямок особам повідомлення про проведення конкурсу із запрошенням взяти в ньому участь при закритому конкурсі;

 • • уявлення заявок на участь в конкурсі;
 • • реєстрація заявок на участь в конкурсі

• Розгляд

єдиною

заявки

2. Визначення учасників конкурсу

 • • Розкриття конвертів із заявками на участь у конкурсі;
 • • оформлення протоколу про розтин конвертів із заявками;
 • • перевірка документів і матеріалів, поданої их заявникам і;
 • • встановлення відповідності заявників і поданих ними матеріалів на участь в конкурсі вимогам, встановленим Законом № 115-ФЗ і КД;
 • • запит у відповідних органів

і організацій необхідної інформації для перевірки достовірності поданих заявниками відомостей;

 • • прийняття рішення про допуск до участі в конкурсі заявників;
 • • визначення учасників конкурсу;
 • • оформлення протоколу проведення попереднього відбору участі в конкурсі;
 • • напрямок учасникам конкурсу повідомлення з пропозицією представити конкурсні пропозиції
 • • Розтин конверта з єдиною заявкою на участь в конкурсі;
 • • розгляд єдиною заявки;
 • • напрямок заявнику, яка подала єдину заявку, пропозиції про направлення кін цеденту пропозиції про укладення концесійної угоди

етапи

Процедури при розгляді більш ніж однієї заявки

Процедури при розгляді єдиною заявки

3. Проведення конкурсу

 • • Подання конкурсних пропозицій;
 • • реєстрація вступників конкурсних пропозицій;
 • • розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями;
 • • перевірка документів і матеріалів, представлених учасниками конкурсу;
 • • оголошення конкурсних пропозицій;
 • • оформлення протоколу розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями;
 • • розгляд конкурсних пропозицій;
 • • встановлення відповідності конкурсних пропозицій критеріям конкурсу та вимогам, встановленим Законом № 115-ФЗ і КД;
 • • запит у відповідних органів

і організацій необхідної інформації для перевірки достовірності поданих учасниками конкурсу відомостей;

 • • прийняття рішення про відповідність пропозиції;
 • • оцінка конкурсних пропозицій;
 • • визначення переможця конкурсу;
 • • напрямок переможцю конкурсу відповідного повідомлення;
 • • оформлення протоколів: розкриття конвертів із заявками на участь у конкурсі, проведення попереднього відбору учасників конкурсу, розкриття конвертів

з конкурсними пропозиціями, розгляду і оцінки конкурсних пропозицій, про результати проведення конкурсу;

 • • повідомлення учасників конкурсу про результати проведення конкурсу;
 • • публікація та розміщення повідомлення про результати проведення конкурсу;
 • • напрямок переможцю конкурсу примірника протоколу про результати проведення конкурсу та проекту угоди;
 • • проведення переговорів між органом, уповноваженим кін цедентом, і переможцем конкурсу;
 • • направлення пропозиції про укладення угоди учаснику конкурсу, пропозиція якого містить найкращі умови, такі після умов, запропонованих переможцем конкурсу, та проекту угоди;
 • • підписання угоди
 • • Представлення єдиного конкурсної пропозиції;
 • • розгляд конкурсної пропозиції;
 • • прийняття рішення про відповідність пропозиції КД;
 • • прийняття рішення про укладення угоди;
 • • підписання угоди

Критерії конкурсу встановлюються рішенням про укладення концесійної угоди і використовуються для оцінки конкурсних пропозицій. В якості критеріїв конкурсу можуть виступати:

 • • терміни створення і (або) реконструкції об'єкта угоди;
 • • період реалізації угоди;
 • • техніко-економічні показники об'єкта угоди;
 • • обсяг виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг при здійсненні діяльності, передбаченої концесійним угодою;
 • • період виходу проекту на повну потужність (обсяг), встановлену угодою;
 • • розмір концесійної плати;
 • • граничні ціни (тарифи) на об'єкт угоди (товари, роботи, послуги) і надбавки до них згідно концесійному угодою.

Як критерій конкурсу може бути також встановлений розмір прийнятих на себе концедентом витрат, в разі якщо це передбачено умовами концесійної угоди на створення (реконструкцію) об'єкта угоди. Також в якості критерію конкурсу може встановлюватися характеристика технічних параметрів об'єкта угоди, якщо його умовами передбачено виконання концесіонером робіт з підготовки проектної документації на об'єкт угоди [1] .

Конкурс може бути перерваний на будь-якому етапі і визнаний нез- стояв при наступних обставинах:

 • • при поданні менше двох заявок;
 • • поданні менше двох конкурсних пропозицій;
 • • відмову або ухилення переможця конкурсу від підписання угоди в установлений термін.

При розгляді єдиною заявки конкурс визнається неспроможним, якщо:

 • • прийнято рішення про невідповідність пропозиції конкурсної документації;
 • • заявнику не було запропоновано представити концеденгу пропозицію про укладення угоди;
 • • заявник не представив концедента пропозицію про укладення угоди;
 • • концедент не прийняв пропозицію про укладення з заявником угоди.

МОНІТОРИНГ І КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ДПП

Моніторинг здійснюється як з боку органів публічної влади, так і з боку приватної компанії. Дані процеси необхідні, щоб забезпечити виконання угоди ДПП і координацію взаємодії органів державної влади і бізнесу в ході реалізації проекту.

Основними завданнями даної групи процесів управління є:

 • • забезпечення дотримання сторонами своїх зобов'язань в рамках угоди;
 • • управління ризиками в рамках угоди;
 • • управління змінами по проекту.

ПРОЦЕСИ ЗАКРИТТЯ

При закритті проекту ДПП органам державного управління варто приділити увагу документуванню засвоєних уроків в єдину базу даних, що дозволить сформувати єдиний реєстр ризиків проектів ДПП, більш точно оцінювати параметри проектів, тривалість і вартість робіт, а також відстежувати і використовувати досвід успішних проектів.

 • [1] Див .: Практика застосування концесійних угод для розвитку регіональної інфраструктури в Росії.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >