ПЕРЕДМОВА

Планування діяльності підприємства є однією з функцій управління підприємством. У процесі планування визначаються цілі та завдання підприємства, необхідні кошти і етапи їх реалізації. В умовах ринкової економіки планування діяльності підприємства дозволяє вирішити цілий комплекс завдань:

виявлення перспектив зміни зовнішнього оточення фірми;

 • - формування цілей і стратегії розвитку;
 • - визначення першорядних завдань і способів їх вирішення, витрат і результатів діяльності;
 • - прогнозування зміни стану підприємства;
 • - узгодження роботи підрозділів підприємства; формування бази для проведення контролю, реалізації цілей

і виконання завдань.

Ефективність процесу планування визначають наступні принципи:

 • - підхід до підприємства як до відкритої системи, яка знаходиться йод впливом зовнішнього оточення;
 • - гнучкість - адаптація планових завдань відповідно до умов, що змінюються діяльності;
 • - оптимальність прийнятих рішень;
 • - безперервність процесу планування.

Планування виробничої діяльності підприємства включає: перспективне (стратегічне і довгострокове), середньострокове (річне) і короткострокове (оперативно-календарне) планування. При всьому різноманітті видів планування характерними є такі етапи, як:

 • - аналіз стану підприємства і підрозділів;
 • - аналіз зовнішнього оточення підприємства;
 • - формування цілей діяльності фірми;
 • - розробка і оцінка альтернативних напрямків реалізації цілей;
 • - вибір варіанту плану;
 • - детальна розробка і конкретизація по функціональним зонам і підрозділам, уточнення термінів, витрат і результатів;
 • - контроль за ходом і підсумками виконання плану.

Важливим елементом планування діяльності підприємства є інформаційне забезпечення, в якості вихідних даних використовуються:

 • - інформація про зовнішнє оточення - загальноекономічні, галузеві, ринкові і науково-технічні прогнози;
 • - результати маркетингових досліджень;
 • - інформація про конкурентів і положення на ринку;
 • - дані про стан підприємства.

Значний обсяг необхідної інформації становить проміжна інформація, яка створюється і використовується в процесі планування.

Підручник є важливим елементом навчального науково-методичного комплексу «Економіка організації (фірми)», який включає також такі підручники і навчальні посібники:

 • - «Економіка організацій (фірми)»;
 • - «Економічний аналіз організацій (фірми)»;
 • - «Економіка організацій (фірми): практикум»;

«Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності організації (фірми)»;

 • - «Організація виробництва фірми»;
 • - «Економічний атлас організації (підприємства)»;
 • - "Економіка галузі".

В результаті успішного освоєння дисципліни «Внутріфірмове планування» студент повинен:

знати

 • • теоретичні основи організації та управління підприємством;
 • • форми і зміст фінансової, бухгалтерської та іншої інформації, що міститься в звітності підприємств різних форм власності, організацій, відомств, їх призначення та можливості використання;
 • • систему планів підприємства (організації) і вимоги до здійснення економічного планування і контролю виконання; планові показники і їх призначення; підходи до вирішення економічних завдань; фактори внутрішнього і зовнішнього ділового середовища;

вміти

 • • складати і аналізувати документи звітності, виявляти тенденції і проблеми фінансово-економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, виробляти способи їх вирішення з урахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності, оцінки ризиків і можливих соціально-економічних наслідків;
 • • використовувати підходи та методики розрахунку показників фінансово-економічної, а також інтелектуальної діяльності підприємства (організації);
 • • здійснювати вибір інструментальних засобів для обробки економічних даних у відповідності з поставленим завданням, аналізувати результати розрахунків і обґрунтовувати отримані висновки;
 • • орієнтуватися в системі законодавчих і нормативних правових актів РФ, що регламентують сферу суспільного, професійної діяльності і підприємницької діяльності;
 • • аналізувати процеси і явища, що відбуваються в суспільстві, політиці і економіці, і використовувати навички системного мислення для вироблення власного цілісного погляду на проблеми;
 • • застосовувати методи і засоби пізнання для інтелектуального розвитку, підвищення культурного рівня, професійної компетенції;

володіти

 • • навичками постановки особистих цілей, їх узгодження з груповими і організаційними цілями і вироблення відповідальних рішень управлінського характеру;
 • • актуальними методами збору, обробки та аналізу даних, навичкою читання і узагальнення поточної фінансово-економічної та звітної документації підприємства (організації);
 • • методологією і методикою проведення економічного аналізу;
 • • навиком аналізу і формулювання висновків і висновків; навиком застосування інструментів поліпшення результатів господарської діяльності, а також формування стратегій і планів на основі отриманих результатів;
 • • сучасними технічними засобами та інформаційними технологіями для вирішення аналітичних і дослідницьких завдань.

У новому виданні підручника змінені зміст і структура гл. 1 «Теоретичні основи планування», структура гл. 3 «Середньострокове (річне) планування». Крім того, додані нові матеріали: гл. 7 «Податкове планування» і 9 «? 7? Р-системи: планування і управління бізнесом», з'явилася самостійна гл. 6 «Планування інвестицій», яка була раніше параграфом. Також для закріплення отриманих теоретичних знань в кожному розділі розширено практикум: тепер в нього входять не тільки контрольні запитання та завдання, а й завдання, тести, ситуаційні завдання.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >