СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен: знати

  • • сутність і етапи стратегічного планування; вміти
  • • формулювати цілі фірми; володіти
  • • методикою вибору стратегії розвитку підприємства;
  • • механізмом стратегічного планування підприємства.

Поняття стратегії

Загальновизнаного визначення стратегії в даний час не існує. Одні вчені і фахівці розглядають процес визначення цілей і завдань як невід'ємну частину стратегії, інші проводять між ними чітке розмежування.

Стратегія - інтеграція основних цілей організації, її політики і дій в якесь узгоджене ціле. Правильно сформульована стратегія дозволяє впорядкувати і розподілити наявні ресурси в довгостроковій перспективі.

Стратегія визначає загальний напрямок розвитку підприємства і його життєздатність при виникненні як прогнозованих, так і несподіваних подій. Саме вона визначає реальні завдання фірми, сприяє визначенню меж, всередині яких має розгортатися її діяльність. Стратегія наказує види і обсяги залучених для вирішення завдань ресурсів, визначає ефективність підприємства. Від обраної стратегії, а не від приватних успіхів залежить те, наскільки вірно спрямовані зусилля організації.

Стратегія складається з декількох важливих елементів: мети (завдання), політики, програми, тактики.

Мета - це бажаний кінцевий результат. Вона визначає результати і терміни їх досягнення. Однак не визначає способи їх отримання. Як зазначає Саймон, перед будь-якою організацією стоїть безліч найрізноманітніших цілей, які повинні бути якось впорядковані і зведені в певну систему.

Ієрархія цілей (завдань) організації

Мал. 2.1. Ієрархія цілей (завдань) організації

Незалежно від організаційної форми та видів діяльності у всіх організацій є спільна мета - виживання. Ця мета характеризує можливості організації виконати поставлені перед нею стратегічні цілі і сформувати і реалізувати нові цілі. Виживання є головною метою на весь період життєвого циклу організації. Виживання як би вінчає систему цілей організації (рис. 2.1). Воно постійно реалізовується через досягнення організаційних (корпоративних) цілей, які ставить перед собою організація на кожний стратегічний період, тому їх ще називають стратегічними цілями (I рівень). Тактичні завдання (II рівень) - це цілі фірми на середньостроковий період. На III рівні знаходяться короткострокові цілі, найчастіше їх називають задачами. Вони визначають плани діяльності окремих підрозділів організації. На IV рівні знаходяться основні внутрішні програмні дії підрозділів.

Для характеристики мети використовуються:

  • - кількісний вимір: будь-яка мета повинна мати кількісний вимір. Як правило, стратегічні цілі мають відносні вимірники (у відсотках). Тому часто у вигляді мети може виступати якийсь конкретний показник;
  • - орієнтація в часі: для досягнення мети дається конкретний час (1 рік, 3 роки, 5 років і т.д.);
  • - реалізовані цілі повинні бути досяжними. Як і кожна людина, так і кожна організація повинні ставити цілі, які не тільки можуть бути досягнуті, але і будуть сприяти розвитку організації.

Політика - це правила, або директиви, що визначають межі дій організації. Такі правила часто набуває форм можливого вирішення конфліктів між конкретними завданнями. Як цілі з завданнями, так і різні елементи політики мають певну ієрархію.

Програма - визначає спрямовану на досягнення стратегічних цілей поетапну послідовність дій. Програми визначають способи реалізації поставлених перед фірмою цілей (завдань).

Використання алгоритму програм гарантує ефективне використання ресурсів, а також допомагає здійснювати моніторинг розвитку подій. Стратегічні програми забезпечують культурну спадкоємність і життєздатність системи в цілому.

Як правило, кожна бізнес-організація розробляє свої власні, властиві тільки їй стратегії. При цьому вибудовується ієрархія стратегій, яка охоплює всі організаційні рівні і процеси, що відбуваються. Для того щоб стратегія була реалізована, на її основі розробляються тактичні дії, або просто тактика.

Тактика - це адаптивні, активно-інтерактивні дії, які розробляються на більш короткі, ніж стратегічні, періоди. Тактика дозволяє враховувати особливості поточного періоду в залежності від ситуації, що склалася. Стратегія при цьому залишається незмінною. Якось В. І. Ленін, говорячи про тактику і стратегію більшовиків, сказав: «Якщо ситуація буде змінюватися щогодини, значить, наша тактика буде змінюватися 24 рази на добу. Стратегія при цьому залишиться незмінною ».

Вивчення стратегії та розробка мікроекономічних інтелектуальних основ стратегічного мислення в області бізнесу сходить до Альфреду Чандлер. У своїй книзі «Стратегія і структура» він писав, що, перш ніж приступати до визначення структури, корпораціям слід розробити свою стратегію [1] . Він розцінював стратегію як постановку довгострокових завдань і цілей, визначення напрямків діяльності та розподіл ресурсів для досягнення поставлених цілей. Можна довести, що вперше стратегія була використана набагато раніше, наприклад при реорганізації Альфредом Слоуном в 1921 р компанії General Motors [2] .

Пітер Друкер у своїй книзі «Концепції корпорації» (1964) розглядав діяльність General Motors , General Electric y IBM і Sears Roebuck і зробив висновок про те, що більшість успішних компаній відрізняє централізація і правильний підхід до питання постановки цілей. П. Друкер також був першим, хто відзначив, що мета бізнесу є зовнішньої, тобто полягає в створенні і задоволенні потреб покупців.

Сьогодні ми можемо відзначити, що успіх бізнес-організації залежить від вибудовування «вектора цілей» між зовнішніми цілями і внутрішніми цілями.

Незалежно від того, коли вперше з'явилася згадка про теорію стратегії, системне її розвиток припадає на 1960-і рр. У першій половині цього десятиліття проблеми теорії стратегії широко відбивалися в академічних працях. У 1960 р Теодор Левітт опублікував в журналі Harvard Bussiness Review статтю «Короткозорість маркетингу», яка стала однією з перших спроб розгляду корпоративної (організаційної) стратегії з радикальною і широкої точки зору. У 1965 р вийшла знакова робота зі стратегічного планування - монументальна книга Ігоря Ансоффа «Корпоративна стратегія» [3] : змістовна, детальна програма планування цілей фірми, політики розвитку, товарно-ринкових позицій і розподілу ресурсів.

Значною подією в історії стратегії було утворення в 1964 р Бостонської консультаційної групи (Boston Consulting Group - BCG ) Брюсом Хендерсоном. Почавши, за його висловом, «з однієї кімнати, одну людину, одного столу і без секретаря», до кінця десятиліття він створив потужний апарат, що поєднував інтелектуальні інновації та консультування директорів, і запропонував інструменти стратегічного аналізу (матриця «Зростання / Частка ринку», більш відома як матриця BCG, та ін.). Заслугою компанії BCG було те, що вона об'єднала теорію і практику: аналіз ринку і маркетингові дослідження з теорією фінансів. Це дозволило провести мікроекономічний аналіз конкурентів і їх відносних витрат і визначити основні принципи при розробці стратегії.

Пізніше вийшло ще кілька книг: Г. Мінцберг «Природа управлінської купа» (1973), І. Ансофф «Стратегічне управління» (1979), М. Портер «Конкурентна перевага: методи аналізу галузей і конкурентів». М. Портер стверджував, що прибутковість корпорацій визначається не тільки відносної конкурентною позицією фірми, але також структурними характеристиками галузі фірми, які можуть бути описані простими мікроекономічними термінами.

К. Омае описав, як японські компанії отримали велику вигоду, використавши стратегію. У книзі «Думка стратега: Мистецтво японського бізнесу» він переконливо довів і показав, що стратегія є найбільш ефективною, коли вона об'єднує в собі аналіз, інтуїцію і силу волі в досягненні глобального переваги.

У 1989 р Г. Хемел з Лондонської школи бізнесу і С. К. Прахальд написали статтю під назвою «Стратегічне намір». Вони стверджували, що успішні компанії мають амбіції, значно перевищують їх можливості, і вважають своїм обов'язком змінювати правила гри. В іншій статті під назвою «Основні ділові здібності корпорації» вони писали, що вузловим моментом в стратегії виступають характерні навички, технології та активи бізнес-організації, а також її загальна здатність до навчання. У роботах професора Дж. Кей і інших авторів отримав свій розвиток цей «базується на ресурсах» погляд на стратегію.

До кінця XX в. в області організаційної (корпоративної) стратегії виник новий підхід, пов'язаний з публікацією роботи М. Гулда, Е. Кемпбел і М. Александера «Стратегія на корпоративному рівні», в якій стверджувалося, що корпоративний центр слід розглядати в ролі «батька», якому потрібно розвивати «батьківські навички», для того щоб допомогти керованим ним компаніям. Якщо ж центр не є найкращим можливим «батьком» для своїх компаній, то він повинен від них відмовитися.

  • [1] Питання про те, що «первинно», а що «вдруге» - стратегія або структура, в літературі до сих пір є дискусійним. Є єдина думка серед фахівців, що етідве категорії (стратегія і структура) нерозривні між собою.
  • [2] Це підтверджується в книзі А. Слоуна «Мої роки з General Motors», яка билаіздана в 1963 р
  • [3] В нашій країні вийшли дві фундаментальні роботи цього відомого дослідника: «Стратегічне управління» (1989) і перевидання книги «Корпоративна стратегія» під назвою «Нова корпоративна стратегія» (2001).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >