Пріоритет мети при розробці та реалізації управлінських рішень

Весь процес розробки та реалізації управлінських рішень повинен бути орієнтований на досягнення запланованої мети.

Безпосередній вплив на вибір цілей надає стратегія розвитку організації. Їх результатом становит

Таблиця 5.2. Пріоритети цільових технологій реалізації управлінських рішень

Пріоритети цільових технологій реалізації управлінських реніенііі

ся виявлення пріоритетів, яких дотримується організація при виробленні цілей, що визначають бажаний стан, до якого вона прагне.

Пріоритети дозволяють з'ясувати основні напрямки діяльності організації, які вона вважає найбільш важливими і які прагне реалізувати в першу чергу.

Як правило, оцінці пріоритетів передує робота з визначення переліку найбільш важливих напрямків діяльності організації. Спочатку, як правило, формується попередній перелік найбільш важливих напрямків діяльності організації.

Вирішальну роль у їх формуванні відіграє вище керівництво організації. Залежно від ситуації і внутрішньої організаційної культури брати участь у формуванні цілей організації і, отже, пріоритетів, можуть також її працівники, ділові партнери, спеціально запрошувані фахівці-експерти, потенційні споживачі та інші суб'єкти, здатні впливати на вироблення її стратегії або які зацікавлені в ефективної діяльності та процвітанні організації.

Після визначення попереднього переліку найбільш важливих напрямків діяльності організації рекомендується проводити колективну експертизу, для участі в якій запрошуються особи, з одного боку, що володіють необхідними професійними знаннями та досвідом в області передбачуваної діяльності організації, а з іншого - безпосередньо її створювали і зацікавлені в досягненні нею очікуваних результатів, у тому числі в отриманні конкретних економічних результатів.

Пріоритетні напрямки діяльності організації безпосередньо враховуються при розробці цілей, до досягнення яких організація прагне.

Орієнтація на мети досягається в результаті застосування професійних управлінських технологій розробки та реалізації управлінських рішень. Технології РУР - це мистецтво, майстерність і вміння керівника здійснювати управлінський вплив на персонал для досягнення загальних і ключових цілей організації. Технології РУР включають:

  • o методи і засоби збору та обробки інформації;
  • o прийоми ефективного впливу на персонал;
  • o принципи, закони та закономірності організації та управління;
  • o системи контролю.

В основі даної технології лежить бізнес-план, який складається як для організації, так і для кожного її працівника. Управління компанією як вид професійної діяльності базується на обґрунтованому використанні технологій РУР. На відміну від технократичних технологій (у машинобудуванні, металообробці і т.п.) технології РУР не є детермінованими, так як її об'єктами служать людина, бригада, бюро та ін. Тому потрібна постійна робота по вдосконаленню умов застосування тих чи інших технологій РУР.

Мета організації - це бажаний і можливий для організації, необхідний і прийнятний для суспільства процес (явище). Як процес мета відображає прийняту в організації тенденцію розвитку, наприклад "максимальне задоволення інтересів і потреб клієнтів у туристичних послугах". Як явище мета характеризує кінцеву стадію створення якого-небудь продукту, наприклад "побудувати і ввести в експлуатацію багатоповерховий гараж на 120 легкових автомобілів до кінця майбутнього року". Цільова технологія представляє технологію РУР щодо попередження.

Мета може поділятися на більш дрібні (ієрархія цілей).

При реалізації цільової технології розрізняють солідарне і пропорційне авторство. Солідарне авторство - рівні права керівників і виконавців на всю програму виконання завдання і результати. Пропорційне авторство - права на всю програму і результати завдання або частини їх, що визначаються співвідношеннями витрат (матеріальних, інтелектуальних та ін. ) всіх учасників, які брали участь у програмі.

Процесорні технології як інструментальні засоби для реалізації цільових технологій

Для успішного виконання кожна цільова технологія РУР має свій набір процесорних технологій, що представляють механізм реалізації цільових технологій (табл. 5.3).

Таблиця 5.3. Склад набору для реалізації цільових технологій

Набір процесорних технологій

Цільові технології РУР

ініціативно-цільова

програмно-цільова

регламентна

Управління за результатами

+

-

+

Управління на базі потреб та інтересів

+

+

+

Управління шляхом постійних перевірок і вказівок

-

+

Управління у виняткових випадках

+

+

-

Управління на базі "штучного інтелекту"

-

-

-

Управління на базі активізації діяльності персоналу

+

+

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >