Типові технології прийняття управлінських рішень

Технологія управління за результатами

Заснована на пріоритеті кінцевих результатів над плануванням і прогнозуванням. Ключова функція, застосовувана керівниками, - координація (коригування) дій і рішень в залежності від отриманого результату.

Дана технологія добре реалізується для середніх і малих організацій або підрозділів, в яких:

 • o час між прийняттям рішень і результатом їх виконання мінімально (години, кілька днів);
 • o відсутні непереборні труднощі у швидкому придбанні необхідних ресурсів або поверненні незатребуваних;
 • o професіоналізм керівника організації або керівника проекту досить високий;
 • o характер виробництва переважно механізований.

В рамках даної технології керівник:

 • o розробляє перелік та обсяг ресурсів, необхідних для функціонування сформованого набору елементів системи управління;
 • o розробляє або вибирає варіант початкового рішення;
 • o контролює хід використання ресурсів;
 • o коригує хід процесу реалізації рішень виходячи з величини відхилення поточного результату від запланованого;
 • o коригує хід використання виділених ресурсів.

Основу цієї технології складають бізнес-план і розробки щодо прийняття управлінських рішень в умовах можливих невизначеностей. Відомо, що найбільш необхідні фактори для розробки ефективного управлінського рішення або невідомі, або точно не определіми. Ці фактори відносяться як до зовнішньої, так і до внутрішнього середовища організації. Наприклад, заздалегідь важко розрахувати і підібрати персонал, необхідні матеріали і виробничу технологію, врахувати вплив несприятливих факторів і т.д.

Залежно від ситуації і кінцевого результату керівник повинен постійно коригувати розстановку та навчання кадрів, технологію і організацію праці, номенклатуру і якість застосовуваних матеріалів, реалізацію продукції і прибутковість організації. Життєвий цикл продукції також вимагає постійного коректування рішень в області обсягу, якості, номенклатури, вартості та ринків збуту на всіх його етапах.

Реалізація даної технології потребує проведення аналітичної роботи або силами самого керівника, або за допомогою фахівців, які володіють знаннями в області психології, соціології, маркетингу, економіки і в інших необхідних областях діяльності. Ця робота базується па аналізі поточної інформації, проведенні опитувань, визначенні проблем та підготовки пропозицій щодо коригування тактичних і стратегічних рішень, створенні інформаційної бази.

Дана технологія ефективна для самонавчання керівника або фахівця в галузі управління на власних помилках і досягненнях. Вона найбільш дешева серед решти технологій, оскільки не вимагає витрат на розробку детальних планів та розрахунку коштів на реалізацію рішень. Проте її застосування може призвести до загального подорожчання виробленої продукції через неминучі помилок.

Технологія передбачає два основних етапи в реалізації:

 • o розробку нового або вибір типового рішення і його реалізацію до отримання першого результату;
 • o порівняння результату з нормативними показниками. Якщо відхилення фактичного результату від нормативних показників перевищує допустимі величини, то проводиться коригування рішення. Якщо відхилення допустимі, то остання версія рішення не коригується і цикл триває.

Дія технології завершується по досягненні мети, зафіксованої в технології цільового управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >