ПРАКТИКУМ

Контрольні питання і завдання

 • 1. У чому призначення та особливості бізнес-планування?
 • 2. Розгляньте структуру і зміст розділів бізнес-плану. Яка структура і зміст плану фінансового оздоровлення підприємства для запобігання його простору?
 • 3. Які існують види бізнес-планів?
 • 4. Дайте визначення бізнес-плану.
 • 5. У чому відмінність бізнес-плану від планування бізнесу?
 • 6. На який період складається бізнес-план?

тест

 • 1. Документ, що включає обґрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень (інвестицій в основний капітал), - це:
  • а) план діяльності фірми;
  • б) фінансовий план;
  • в) інвестиційний проект;
  • г) план освоєння капітальних вкладень.
 • 2. Етапами прединвестіціонного проектування не є:
  • а) пошук інвесторів;
  • б) пошук і формування бізнес-ідеї;
  • в) оформлення проекту та поглиблена проробка бізнес-плану;
  • г) оформлення заявки і отримання патенту;
  • д) попередня розробка бізнес-плану;
  • е) прийняття рішення по проекту.
 • 3. Що з переліченого нижче не відноситься до структури бізнес-плану?
 • а) резюме;
 • б) виробнича програма;
 • в) організаційний план;
 • г) фінансовий план;
 • д) план по маркетингу;
 • е) план соціального розвитку.
 • 4. До завдань плану маркетингу бізнес-плану не відноситься:
  • а) дослідження ринку та визначення своєї ніші на ринку;
  • б) аналіз конкуренції;
  • в) визначення основних постачальників матеріальних ресурсів;
  • г) планування ціни своєї продукції;
  • д) план просування товару на ринок.
 • 5. Резюме бізнес-плану - це:
  • а) короткий опис проекту та планованих основних результатів;
  • б) характеристика підприємства, викладена у вільному стилі;
  • в) ділові характеристики основних учасників проекту;
  • г) анотація бізнес-ідеї.
 • 6. Основні результати, які розраховуються і відображаються в бізнес-пла ні, - це:
  • а) економічні та фінансові результати;
  • б) термін окупності проекту;
  • в) необхідна (інвестується) сума для фінансування проекту;
  • г) рентабельність проекту;
  • д) життєвий цикл проекту;
  • е) заплановані строки поставки обладнання.
 • 7. Основними користувачами бізнес-плану (інвестиційного) виступають:
  • а) менеджмент фірми;
  • б) потенційні інвестори;
  • в) податкові та інші наглядові органи;
  • г) різні фінансові організації;
  • д) співробітники, задіяні в проекті.
 • 8. Користувачами бізнес-плану, складеного для отримання кредиту, є по ються:
  • а) банк;
  • б) страхова компанія;
  • в) акціонери;
  • г) податкова інспекція;
  • д) органи муніципального управління.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >