Технологія управління на базі потреб та інтересів

Заснована на пріоритеті міжособистісних відносин над іншими засобами і методами для формування взаємодії між працівниками, які беруть участь в реалізації поставленої мети.

Взаємодія між керівником і підлеглим при реалізації даної технології може виникнути тільки за умови, що вплив зачіпає потреби та інтереси як самого керівника, так і підлеглого (варіант впливу 3 на рис. 5 .1). Решта варіантів впливів (/, 2, 4) призводять до протидії підлеглого.

Потреби людини -це матеріал, біологічний і соціальний набір елементів, необхідний для життєдіяльності і розвитку організму, функціонування та розвитку особистості.

Схема варіантів управлінського впливу

Рис. 5.1. Схема варіантів управлінського впливу

Дана технологія ефективно реалізується у великих і середніх організаціях у невеликих регіонах (містах, селищах і т.д.), де діяльність організації суттєво впливає на муніципальну інфраструктуру. Наприклад, у містах і селищах з розвиненою текстильною промисловістю, де одна велика організація дає життя ряду дрібніших обслуговуючих підприємств. Додаткові умови застосування технології:

 • o великий часовий інтервал між прийняттям чи коригуванням рішення і отриманням результату;
 • o переважно колективний характер роботи;
 • o наявність тісних сімейних, побутових і виробничих зв'язків з більшістю організацій, розташованих у тому ж адміністративному регіоні - селі, селищі і т.д .;
 • o наявність ринку фахівців.

Чисельність персоналу, задіяного в даній технології, не обмежується. Головна функція, реалізована керівниками, - планування та організація взаємодії між учасниками трудового процесу, позитивний результат гарантується. В рамках даної технології керівник:

 • o формує набір потреб та інтересів для кожного працівника;
 • o групує працівників по спільності потреб та інтересів, пов'язаних з виконанням завдання;
 • o погоджує потреби та інтереси працівників;
 • o розподіляє завдання, враховуючи корпоративні потреби та інтереси працівників;
 • o коригує хід процесу реалізації рішень виходячи із змін, що відбуваються в міжособистісних і ділових комунікаціях.

Дана технологія впливає на вибір і задоволення потреб та інтересів працівників безпосередньо від керівника, а не через рішення самого працівника, як в технології управління на базі активізації діяльності персоналу. Для реалізації даної технології необхідно здійснити наступну організаційну і функціональну підготовку:

 • o сформувати спеціально для виконання конкретної мети набір елементів системи управління;
 • o скласти перелік і обсяг необхідних ресурсів (матеріальних, технологічних, фінансових та ін.) по кожному елементу системи управління;
 • o відкрити посаду фахівця з соціології та психології в рамках відділу кадрів. Завданнями цього фахівця будуть: аналіз поточної інформації, проведення опитувань, формування і переформування виробничих груп та ін .;
 • o здійснити підбір персоналу на основі спільності потреб та інтересів.

Технологія управління шляхом постійних перевірок і вказівок

Заснована на пріоритеті контролю і жорсткого управління персоналом над іншими засобами і методами для формування взаємодії між працівниками, які беруть участь у здійсненні поставленої мети. Контроль і жорстке управління обґрунтовані тим, що при цьому людина краще реалізує власні потреби в самовираженні, самовияву, стабільності і порядку. Жорстке управління нічого спільного не має з жорстоким управлінням.

Дана технологія ефективно використовується в невеликих організаціях, в яких авторитет і професіоналізм керівника поза сумнівами, особливо в нових наукомістких організаціях, навчальних закладах або на підприємствах, де на договірній основі працюють консультанти-менеджери.

Технологія передбачає лінійну структуру управління і многоцикловое процес управління. В рамках даної технології керівник:

 • o формує детальний план робіт для кожного працівника із зазначенням засобів, методів і термінів виконання етапів і всього завдання в цілому;
 • o проводить необхідний контроль поточного процесу виконання завдання кожним працівником;
 • o виявляє проблеми, що заважають своєчасному і якісному виконанню завдання;
 • o коригує діяльність працівників, що відхилилися від плану проведення робіт;
 • o надає необхідну допомогу у своєчасному виконанні завдання;
 • o створює інформаційну базу даних про професіоналізм працівників, особливостях їх психологічного стану, прийнятному темпі роботи.

Для реалізації даної технології необхідно здійснити наступну організаційну і функціональну підготовку:

 • o сформувати спеціально для виконання конкретної мети набір елементів системи управління;
 • o скласти перелік і обсяг необхідних ресурсів (матеріальних, технологічних, фінансових та ін.) по кожному елементу системи управління;
 • o скласти докладний план виконання завдань із зазначенням дати і обсягу її найважливіших етапів для кожного працівника або групи працівників.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >