НОРМАТИВИ І МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

Каналізаційну мережу і споруди на ній розраховують на максимально можливий секундний витрата води, який називається розрахунковим.

Гідравлічний розрахунок каналізаційної мережі можна виконати за спеціальними таблицями і номограммам (Додаток), а також за формулами Шезі, названим на честь французького гідравліка, який запропонував їх у 1775 р .:

де v - середня швидкість потоку, м / с; С - швидкісний коефіцієнт (коефіцієнт Шезі); R - гідравлічний радіус, м; i -

ухил поверхні води при рівномірному русі (ухил поверхні води дорівнює ухилу дна каналу - знімається з поздовжнього профілю); Q - витрата води, м 3 / с; зі - площа живого перетину потоку, м 2 .

Коефіцієнт Шезі визначають за формулою М.М. Павловського:

де п ш - коефіцієнт гідравлічної шорсткості (значення коефіцієнта п ш відкритих русел, для труб і лотків наведені

далі); у - показник ступеня, у- 2, Syjn ^ -0,13-0,75% //? (^ я ш -0,1). Гідравлічний радіус визначають за формулою

де % - змочений периметр, м.

Площа живого перетину потоку визначають за формулою

де b - ширина по дну, м; т - коефіцієнт закладення укосу; І - глибина води, м.

Змочений периметр (при трапецеїдальними перетині русла) визначають за формулою

Значення коефіцієнта шорсткості л ш відкритих русел

Характер поверхні Коефіцієнт п ш

Стругання дерево, гладка бетонна

поверхню ................................................. ................. 0,011

Дошки нестругані, бетонна і залізобетонна

облицювання при хорошій якості робіт ................... 0,012

Кладка цегляна і з тесаного каменю ................... 0,013

Кладка бутова без облицювання, бетон ...................... 0,017

Бруківка, щільні грунти

в природному стані .......................................... 0,020

Скелясті грунти при посередньої

обробці, лесові і гравелисті грунти ............. 0,0225

Земляні русла, річки, канали в сприятливих

умовах перебігу ................................................ ......... 0,025

Природні потоки з відкладенням на дні

крупного гравію ................................................ ........... 0,030

Значення коефіцієнта шорсткості п ш для труб і лотків

Труби та лотки Коефіцієнт п ш

Керамічні ................................................. ........... 0,014

Бетонні та залізобетонні .................................... 0,014

Азбестоцементні ................................................. .... 0,012

Чавунні ................................................. ................... 0,013

Сталеві ................................................. ................... 0,012

Цегляні ................................................. ................ 0,015

Мінімальні діаметри труб для вуличних каналізаційних мереж встановлені в залежності від системи каналізації:

  • • при повній роздільній системі - 200 мм; для побутової мережі - 200 мм; для дощової мережі - 250 мм;
  • • при общесплавной мережі - 250 мм.

Найбільше розрахункове наповнення ( h / d) в трубопроводах побутової каналізаційної мережі рекомендується приймати в залежності від діаметра труб d (СНиП 2.04.03-85):

d, мм ............. 150 ... 250 300 ... 400 450 ... 900 1 000 і більше

h / d ................ 0,6 0,7 0,75 0,8

У трубопроводах дощової каналізаційної мережі повної роздільної системи і в трубопроводах мережі общесплавной системи слід приймати повне наповнення, при якому h / d = 1,0.

Швидкість води і ухил труб. Вода в каналізаційних мережах повинна транспортувати щільні частинки сміття, такі як пісок, шлак, бій скла і т.д. Швидкість, яка відповідає повному зважування потоком забруднень, називається самоочищающей (критичної).

Мінімальні розрахункові швидкості повинні бути вище само- очищають. Для побутової каналізаційної мережі самоочищення швидкості v c залежать від діаметра труби d:

d y мм ................. 150 ... 250 300 ... 400 450 ... 500 600 ... 800

v cy м / с ............... 0,7 0,8 0,9 1,0

d ; мм ................. 900, ... 1 200 1 300, ... 1 500 Понад 1 500

v c , м / с ............... 1,15 1,3 1,5

Тверді частинки стирається дно труби, тому швидкість течії в металевих трубопроводах повинна бути не більше 8 м / с, а в неметалічних трубах - не більше 4 м / с.

Мінімальний ухил труб побутової каналізаційної мережі можна визначити за наближеною формулою

де d - внутрішній діаметр труб, мм.

Глибина закладення трубопроводів. При проектуванні трубопроводу глибину його залягання необхідно зробити якомога менше, але з урахуванням наступних умов:

  • • запобігання стічних вод в трубах від замерзання;
  • • захист труб від механічного пошкодження;
  • • можливість приєднання до вуличної мережі.

Найменшу глибину закладення каналізаційних трубопроводів А, м, приймають, грунтуючись на місцевому досвіді. При відсутності такого досвіду її можна визначити за формулою

де Л пром - глибина промерзання грунту, м; е - величина, що дорівнює 0,3 м для труб діаметром до 500 мм і 0,5 м для труб більшого діаметра.

Трубопроводи не повинні руйнуватися тимчасовими динамічними навантаженнями від транспорту. Так, глибина закладення від поверхні землі до верху керамічних труб не повинна бути менше 0,7 м.

Найбільша глибина закладання трубопроводів залежить від профілю землі і способу виробництва робіт. При відкритому способі в сухих ґрунтах глибина закладення не повинна перевищувати 7 ... 8 м, в мокрих грунтах - 5 ... 6 м.

З'єднання каналізаційних труб (в колодязях) однакового діаметра при різному розрахунковому наповненні, а також труб різного діаметру можна виконати за рівнями води або по верху труб.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >