ВАРІАНТИ ДРЕНАЖУ ПРИ РІЗНИХ НОРМАХ ОСУШЕННЯ

Одночасне застосування на обмежених за площею ділянках різних норм осушення є специфічною особливістю дренажу в ландшафтній архітектурі. Аналогічні питання в сільському і лісовому господарстві з різних причин просто не виникають внаслідок того, що під одну і ту ж культуру відводиться значна площа, що і визначає єдину норму осушення.

Розглянемо кілька варіантів вирішення зазначеної ситуації. Перший варіант - дренаж по найбільш вимогливої породі, особливо в тих випадках, коли різні рослини розташовані по площі без урахування особливостей їх меліорації. У цьому випадку вибирається найбільш глибокий дренаж, радикально міняє водяний режим меліорованих площі (рис. 7.4, а).

У цьому ж випадку при наявності можливості розміщення культур по більш раціональної меліоративної схемою (від малих норм осушення до великих по шляху стоку дренажних вод) дрени закладаються на різній глибині відповідно до вимог різних видів рослин. При такому способі пристрою дренажної мережі можна отримати суттєву економію трудовитрат, обсягів виїмки землі і фільтруючих матеріалів зворотної засипки (рис. 7.4, б).

При аналогічному варіанті в разі неможливості розміщення рослин відповідно до норм осушення є сенс угруповання рослин по їх вимогам до водного режиму з урахуванням інших вимог щодо їх розміщення. В цьому випадку возмо-

Варіанти дренажу при різних нормах осушення на одному

Мал. 7.4. Варіанти дренажу при різних нормах осушення на одному

невеликому об'єкті:

а - дренаж по найбільш вимогливої породі; б - дренаж по раціональної меліоративної схемою; в - дренаж з локальним підйомом дренажних вод насосом; г - поєднання дрібного дренажу з локальним штучним підвищенням поверхні землі; 1 - культури з дрібної кореневою системою; 2 - культури з глибокою кореневою системою; 3 - глибокий дренаж; 4 - колектор; 5 - невеликий дренаж; 6 - сполучається колодязь (у варіанті в - з насосом); 7 - підпірна стінка (стрілкою показано напрямок стоку дренажних вод) жен локальний глибший дренаж території зростання більш вимогливих рослин з підйомом дренажних вод насосом до рівня колектора основний (більш дрібної) дренажної мережі (рис. 7.4, в).

Це ж питання може бути вирішене на базі поєднання дренажу і штучного підвищення поверхні землі на ділянці зростання рослин, що потребують підвищених норм осушення (рис.

7.4, г).

Викладені варіанти необхідно доповнити випадком, коли дренажні води з ділянки неможливо видалити самопливом. В цьому випадку в кінці колектора влаштовують водоприймальний колодязь, звідки вода насосом перекачується в водоприймач або магістральний канал загальної системи осушення і дренажу.

У число об'єктів осушення в ландшафтній архітектурі може потрапляти дренаж території населених пунктів незалежно від того, хто ці заходи здійснює. У будь-якому випадку ландшафтний архітектор повинен мати уявлення про такий вид дренажу і при необхідності використовувати його для своїх цілей. Потреба в дренажі для забудови територій виникає як у випадку природного високого рівня грунтових вод, так і в разі штучного їх підйому в результаті будівництва водосховищ і інших гідротехнічних споруд. На дренируемой території повинна забезпечуватися необхідна норма осушення, яка визначається глибиною зниження рівня ґрунтових вод, який слід відраховувати не з існуючої, а від проектної позначки території.

Норми осушення різних видів території

(По СНиП 2.06.15-85)

Характер забудови Норма осушення , м

Території великих промислових зон

і комплексів ................................................ .............. До 15

Території міських промислових зон, комунально-складських зон, центри найбільших,

великих і великих міст ...................................... 5

Селітебні території міст і сільських

населених пунктів................................................ ... 2

Території спортивно-оздоровчих об'єктів

і установ обслуговування зон відпочинку ................. 1

Території зон рекреаційного та захисного

призначення (зелені насадження загального

користування, парки, санітарно-захисні зони) ... 1

Наявність дренажних систем будь-якого із зазначених об'єктів знімає часто найбільш складне питання про можливість самопливного скидання дренажних вод. В таких умовах будь-який вид дренажу в ландшафтній архітектурі стає простіше і дешевше, дозволяючи значно урізноманітнити проектні рішення.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >