Аналіз альтернатив при розробці групових рішень

Колективна творчість при розробці та виборі рішень має ряд переваг:

  • o зменшується ймовірність помилок, оскільки беруть участь особи можуть оперативно поправити один одного; посилюється інтерес до проблеми і роботі в цілому;
  • o підвищується ступінь довірливості у міжособистісних відносинах;
  • o поліпшується обгрунтованість прийнятих рішень за рахунок використання, як правило, перевіреної інформації, яка стає більш повної, а пропозиції - більш чіткими.

Складні завдання, позбавлені визначеності, тобто достатньої інформації для їх вирішення, тим не менш, вирішуються, і нерідко груповим методом. Однак думки учасників процесу розробки рішення можуть не збігтися. Як у цьому випадку вибрати варіант рішення? У подібній ситуації використовується ряд стратегій вироблення групового рішення. Серед них найбільш проста - стратегія простої більшості голосів. Наприклад, на науково-виробничих нарадах приймається рішення, відповідне перевагам більшості членів групи. Метод простий, але не позбавлений похибок, оскільки не враховується думка меншості, в якому можуть міститися раціональні ідеї, і крім того, мотиви прийнятого рішення у різних членів групи можуть бути різні.

Крім того, до методу вибору групового рішення відноситься стратегія підсумовування рангів. Суть методу розглянемо на прикладі. Уявімо, що рішення приймаються групою з трьох чоловік і розроблено чотири альтернативних варіанти вирішення проблеми (ЬьЬл). Яку з альтернатив прийняти? Методика виходу з даної ситуації об'єднує такі дії.

  • 1. Кожен з учасників ранжує наявні альтернативи з 1 (вищий ранг) до 4.
  • 2. По кожній альтернативі визначається сума рангів.
  • 3. Вибирається варіант, сума рангів у якого найменша.

У табличній формі вибір рішення методом підсумовування рангів виглядає наступним чином (табл. 6.2).

Таблиця 6.2. Таблична форма вибору рішення методом підсумовування рангів

Таблична форма вибору рішення методом підсумовування рангів

Отже, з розроблених альтернатив другий варіант (Ь ^) буде використаний для практичного впровадження як набрав найменшу суму рангів (маючи на увазі, що 1 - означає вибір альтернативи в першу чергу).

Існує і так зване комп'ютерне обговорення. Суть його полягає в передачі від однієї ЕОМ до іншої необхідної інформації. При цьому вона коригується з урахуванням корисності попереднього адресата і з дотриманням анонімності передається наступному. Особи, що у оцінках (респонденти), можуть бути невідомі один одному. Такий варіант вибору рішення складається з п'яти стадій: дослідження, інтерпретація, примирення, оцінка, підведення підсумків.

На першій стадії користувачам ЕОМ пропонується підключитися до колективного обговорення. Далі в комп'ютерну мережу вводиться інформація-пропозиція (наприклад, про відкриття кафе, зміні асортименту в магазині і т.д.). Пропонується вказати по три позитивних і негативних доводу щодо висловленої ідеї.

На другій стадії фахівці аналізують думки користувачів з приводу пропозиції.

На третій стадії виключаються вкрай різкі відповіді (беззастережно приймати або відкидати) і робиться спроба "примирення" залишилися респондентів шляхом з'ясування у них стосунки до пропонованих альтернативам рішення задачі. Наприклад, у зв'язку зі зміною асортименту ставляться питання типу "Як ви поставитеся до того, якщо ... (години торгівлі конкретними товарами будуть у межах трьох годин вранці або ввечері? Щодо надання додаткових послуг та ін.)".

На четвертій стадії оцінюються всі наявні пропозиції і на цій основі складається попередній звіт.

На п'ятій стадії інформація з переконливою аргументацією обраного рішення знову направляється користувачам ЕОМ. Завдяки розгорнутої інформації з'являється можливість змінити думку тих, хто відкидав первинну пропозицію, і утвердитися в думці особам з позитивним ставленням до розглянутого питання. Переваги комп'ютерного варіанту прийняття колективного рішення полягають в тому, що:

  • o збільшується число залучених до процесу вироблення рішення;
  • o робота з ухвалення обходиться дешевше, ніж в умовах, коли воно приймається спільно явочним шляхом, легше знімаються протиріччя в думках за рахунок анонімності осіб, які обговорюють проблему;
  • o виключається можливість впливу па вирішення управлінських працівників підприємства.

Нагадаємо, що чисельність групи розробників спільних (колегіальних) рішень залежить від їх типу. Для попереднього обговорення (осмислення) конкретних проблем доцільно невелика кількість учасників; для проблем перспективного значення число що беруть участь збільшується. Однак при значній кількості людей важче прийняти рішення, зростає кількість людино-годин, у тому числі на організацію цих заходів. Якщо в обговоренні беруть участь більше восьми осіб, можливе формування угруповань, що ускладнюють вибір рішення.

У технології розробки управлінських рішень та організації їх виконання важливе місце відводиться мережному моделюванню.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >