Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

PEST-аналіз

Близьке оточення має безпосередній вплив на системи, а далеке - опосередковане.

Дальня зовнішнє середовище (або макроокружение) - частина зовнішнього середовища, але частина універсальна: загальна для всіх організацій. Проте реакція кожної конкретної організації на вплив макрооточення виявляється специфічної, що відбиває особливість кожної організації та ту конкретну ситуацію, в якій вона знаходиться.

Макроокружение як система об'єднує наступні підсистеми: політика, економіка, суспільство, технологія, інститути, природно-географічні підсистеми і т.д.

Найчастіше проводиться PEST-аналіз. Абревіатура PEST утворена за допомогою з'єднання початкових букв від слів повного найменування: Policy - Economy - Society - Technology (політика - економіка - соціум - технологія).

Політична складова зовнішнього середовища надає потужний вплив на всі сторони життєдіяльності оптимізації і проявляється не тільки у зміні становища держави в міжнародному співтоваристві, а й у відносинах організації з усіма гілками влади.

Економічні аспекти впливу зовнішнього середовища на організацію виявляються в зміні темпів курсу національної валюти, темпів інфляції (дефляції), ставки рефінансування Центробанку Росії та інших параметрів, які впливають на ділову активність організації.

Соціальні фактори зовнішнього середовища в значній мірі пов'язані зі зміною базових соціокультурних параметрів населення, образом його життя і середовища проживання, а також з демографічною ситуацією в країні і в конкретному регіоні зокрема. Відносно впливу змін на організацію необхідно відзначити, що воно проявляється у прагненні організації випередити конкурентів за рахунок своєчасного використання результатів науково-дослідних дослідно-конструкторських робіт (НДДКР).

Всі чотири перерахованих компоненти зовнішнього середовища взаємопов'язані, тому аналіз їх впливу па організацію повинен бути скоректований з урахуванням того, що зміни одного з факторів можуть як створити нові можливості для організації, так і нести нові загрози. Пріоритетність зазначених факторів для кожної організації має свою специфіку.

В якості ближньої зовнішнього середовища аналізується вплив на організацію з боку постачальників, споживачів, конкурентів і місцевого співтовариства (рис. 7.6).

Структура факторів зовнішнього середовища організації

Рис. 7.6. Структура факторів зовнішнього середовища організації

Структурна схема аналізу зовнішнього середовища організації наведена на рис. 7.7.

Структура параметрів ближньої (а) і дальньої (б) зовнішнього середовища

Рис. 7.7. Структура параметрів ближньої (а) і дальньої (б) зовнішнього середовища

Прима-аналіз

Внутрішня середа організації являє собою стратегічний ресурс її розвитку.

Як і будь-яка система, організація допускає опис її змісту за допомогою різних мов (економічного, технічного, управлінського, соціологічного, екологічного і т.д.) і представлення її допомогою різних підсистем - це обумовлено постановкою конкретного завдання. Тому аналіз внутрішнього середовища організації завжди індивідуальний і неповторний. Але загальне для всіх організацій - повнота аналізу і його багатофакторність.

Іноді аналіз проводиться за функціональним принципом, коли об'єктом аналізу виступають функціональні підрозділи організації, але такий підхід може не забезпечити необхідної повноти і цілісності результату. Або проводиться стратегічний аналіз по окремих біз-несам або бізнес-процесам.

Структура параметрів ресурсної складової (а) і менеджменту (б) організації

Рис. 7.8. Структура параметрів ресурсної складової (а) та менеджменту (б) організації

На наш погляд, раціонально проводити аналіз внутрішнього середовища організації за двома напрямками: аналіз ефективності переробки основних видів ресурсів в організації та аналіз рівня менеджменту в організації (рис. 7.8).

Як ресурсів доцільно розглядати час, енергію, фінанси, матеріали, інформацію та людські ресурси. Аналіз характеристик менеджменту в організації складається з аналізу рівня стратегії, якості торгової марки, організаційної структури, іміджу, структури витрат та інноваційності організації. Подібний аналіз внутрішнього середовища назвемо аналізом переробки ресурсів та менеджменту (прима-аналіз).

(закінчення)

Рис. 7.8 (закінчення)

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук