ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ

Інвестиційні витрати (витрати) - це різного виду платежі, пов'язані з реалізацією бізнес-проекту, здійснювані на початку або протягом усього терміну його реалізації.

Виділяють наступні види інвестиційних витрат:

 • • прямі (реальні) і непрямі витрати. Не всі витрати, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту, є прямими. Так, якщо купується нове виробниче обладнання, то прямі витрати будуть складатися з вартості обладнання, транспортних витрат і витрат з його встановлення, а також витрат по доукомплектування на місці і т.д. До прямих витрат необхідно додавати непрямі витрати, тобто витрати, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту, але сприяють і сприяють створенню сприятливих умов для його здійснення. До них, зокрема, відносяться витрати по набору, підготовки та перепідготовки необхідних кадрів, оплата юридичного забезпечення проекту, консалтингових послуг і ін. В разі неврахування непрямих витрат буде завищена ефективність (рентабельність) інвестиційного проекту;
 • • явні (певні) і неявні (приховані) витрати. Не всі витрати інвестиційного проекту можна вважати явними. Деякі з них відносяться до категорії прихованих, що означає втрату доходів. Так, інвестиційний проект може припускати використання виробничого обладнання, без якого можна обійтися і яке могло б бути продано. Втрата доходів, яка виникає в разі відмови від його продажу, становить частину неявних інвестиційних витрат;
 • • невозмещаемие витрати. Рішення про здійснення інвестиційного туристського проекту або про відмову від нього пов'язано з необхідністю проведення відповідних маркетингових досліджень цільового туристського ринку. Понесені у зв'язку з проведенням цих досліджень витрати можуть бути значними. Однак в тому випадку, якщо проект прийнятий до реалізації, такі витрати зазвичай не включаються до складу інвестиційних витрат. Вони залишаються невідшкодованими.

Інвестиційні витрати, пов'язані з реалізацією великого нового виробничого об'єкта (наприклад, створення нового готельно-розважального комплексу), складаються переважного з наступних вкладень:

 • • в землю і в підготовку будівельного майданчика для майбутнього туристичного об'єкта;
 • • на виконання проектно-конструкторських робіт зі зведення комплексу;
 • • на передексплуатаційних роботи капітального характеру;
 • • на придбання машин і різних видів виробничого обладнання;
 • • власне в будівництво готельно-розважального комплексу;
 • • на зведення допоміжних споруд;
 • • на освіту необхідного за обсягом оборотного капіталу;
 • • на непередбачені витрати.

При цьому по кожній статті витрат на реконструкцію або будівництво нового туристичного об'єкта вказуються:

 • • обсяг залучених інвестиційних витрат;
 • • термін початку інвестування необхідних коштів;
 • • період, протягом якого передбачається відшкодування відповідних видів витрат;
 • • прийнятий спосіб амортизації виробничого обладнання.

Таким чином, завдяки забезпеченню якнайповнішого врахування різних видів витрат, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту, вдасться з достатньою точністю визначити його економічну ефективність.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >