ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Джерелами коштів тут виступають: надходження від емісії акцій, отримані кредити, позитивні курсові різниці. Використовуються кошти на повернення заборгованості кредиторам, виплату дивідендів і т. П. Фінансова діяльність на туристському підприємстві ведеться з метою збільшення його коштів і служить для фінансового забезпечення проізводственнохозяйственной діяльності.

Всі три розглянутих нами виду діяльності формують єдину суму грошових ресурсів туристського підприємства, нормальне функціонування якого неможливе без постійного переливу грошових потоків з однієї сфери в іншу. Саме існування трьох областей діяльності організації направлено на забезпечення її працездатності. Навіть прибуткова виробничо-господарська діяльність не завжди може приносити достатню суму грошей для придбання необоротних засобів (нерухомості або устаткування). У подібній ситуації необхідні нові позики, вартість яких повинна компенсуватися майбутніми доходами від інвестицій. В умовах же кризи неплатежів підприємства змушені вишукувати додаткове короткострокове фінансування оборотного капіталу. Але витрати на подібні цілі не можуть компенсуватися майбутніми доходами, так як гроші не були використані для інвестицій.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >