ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ БІЗНЕС-ПЛАНУ З ВІДКРИТТЯ МІНІ-ГОТЕЛЮ

Початкові дані

Передбачається в колишньої комунальної квартирі відкрити мініготелях на дев'ять номерів. Для втілення проекту міні-готелю знадобляться капітальні вкладення в кілька етапів (табл. 10.3).

Найбільш вдалий час для початку реалізації проекту вересень-жовтень 2008 г. На будівництво, узгодження, отримання всіх необхідних документів знадобиться близько шести місяців. Найбільше часу буде потрібно для переведення приміщення з житлового фонду в нежитловий, на цю процедуру витрачається якраз півроку.

Основні етапи будівництва міні-готелю

Найменування етапу

вид витрат

сума,

руб.

термін

виконання

підготовчий

Розселення та купівля приміщення (500 дол, за 1 м 2 )

4 350 000

Створення юридичної особи

6000

1 тижнів.

Проектіро-

Створення проекту перепланування

76 134

1 міс.

вання, будівництво і узгодження проектів

реконструкція об'єкта

2 725 895

2-3 міс.

Переведення приміщення з житлового фонду в нежитловий

84 000

6 міс.

Узгодження з СЕС, оплачується 0,1% від кошторисної вартості робіт

2726

2 тижнів.

Узгодження з управлінням державної пожежної охорони, оплачується 0,2% від кошторисної вартості робіт

5458

2 тижнів.

Узгодження з КГИОП

5600

30 дн.

Розгляд на районній міжвідомчої комісії

5600

2 тижнів.

міська експертиза

16 800

30 дн.

Отримання ліцензії на туристичну діяльність

1300

Видається на 3 роки

Сертифікація на відповідність послуг

21 000

14 дн.

Дозвіл ОВІР на реєстрацію гостей

оснащення

оснащення номерів

424 457

20 дн.

обладнанням

Оснащення службових приміщень і приміщень загального користування

408 434

Реклама

Реклама

20 000

1 міс.

Разом

8 153 404

Для повного оснащення готелю і підготовки її до введення в експлуатацію за проектом необхідні капіталовкладення в розмірі 8 153 404 руб. Проект розрахований на три роки, будівництво ведеться за рахунок власних коштів. Оплата податків буде здійснюватися за спрощеною системою: податок з прибутку - 6%, ЄСП - 26%. У розрахунках необхідно врахувати інфляцію - 13% з тенденцією зміни в рік - 1%. Дата початку проекту 01.09.2008 р Реалізацію послуг почати 01.03.2009 р

У табл. 10.4 представлена загальний кошторис витрат на придбання обладнання для номерів і службових приміщень готелю. Витрати складуть 832 891 р.

Витрати на обладнання

Тип номера

число

номерів, шт.

Вартість обладнання одного номера, руб.

Разом,

руб.

Single econom

4

41 098

123 294

Double econom

4

51 413

205 652

Single comfort

1

95 511

95 511

Разом

9

-

424 457

Витрати на обладнання готелю

408 434

всього

832 891

Орієнтуючись на статистичні дані міні-готелю «Невський 90», завантаження для проектованої міні-готелі можна представити таким чином (рис. 10.11). На другий рік роботи середнє завантаження номерного фонду складе 74%, а на третій рік - 76%.

Запланований рівень завантаження в перший рік роботи міні-готелі

Мал. 10.11. Запланований рівень завантаження в перший рік роботи міні-готелі

У табл. 10.5 представлені відомості про постійних витратах за проектом.

Таблиця 10.5

Постійні витрати за проектом в місяць

Найменування витрат

Сума, руб.

електроенергія

2000

Телефон

550

Мобільний телефон

1000

вода

300

Найменування витрат

Сума, руб.

газ

1500

Експлуатаційні витрати

5000

Заробітня плата

: 98 000

Реклама

10 000

Амортизаційні відрахування

2128

Нарахування на ФОП

25 480

Разом

145 958

Таблиця 10.6

Відомості про змінних витратах представлені в табл. 10.6.

Розрахунок змінних витрат на один номер міні-готелі

Найменування витрат

Витрати на номер, руб.

послуги пральні

60

Закупівля продуктів для сніданків

75

Поточний ремонт

15

Витратні матеріали

10

Разом на номер

160

Таблиця 10.7

У табл. 10.7 наведені дані про вартість проживання в номерах на добу.

Вартість проживання в номері

Найменування послуг (характеристика номерів)

Вартість номера, руб. / Сут.

Single econom

2900

Double econom

3300

Single comfort

3900

Планований обсяг реалізації послуг відображений в табл. 10.8.

Таблиця 10.8

Планований обсяг збуту

Категорія

номера

09.2008

10.2008

11.2008

12.2008

1 кв. 2009

2 кв. 2009

3 кв. 2009

4 кв. 2009

1 кв. 2010

2 кв. 2010

3 кв. 2010

4 кв. 2010

1 кв. 2011

2 kb. 2011

07; 08. 2011

Single

econom

0

0

0

0

52,8

158,4

158,4

158,4

266,5

266,5

266,5

266,5

216,0

216,0

144,0

Категорія

номера

09.2008

10.2008

11.2008

12.2008

1 кв. 2009

2 кв. 2009

3 кв. 2009

4 кв. 2009

1 кв. 2010

2 кв. 2010

3 кв. 2010

4 кв. 2010

1 кв. 2011

2 kb. 2011

07; 08. 2011

Double

econom

0

0

0

0

52,8

158,4

158,4

158,4

266,5

266,5

266,5

266,5

216,0

216,0

144,0

Single

comfort

0

0

0

0

12,7

38,1

38,1

38,1

65,3

65,3

65,3

65,3

68,25

68,25

45,5

Таблиця 10.9

Проектом передбачено прийняти на роботу 13 осіб: 2 людини в адміністративно-управлінський апарат готелі, 10 чоловік обслуговуючого персоналу і фахівця з маркетингу (табл. 10.9).

Штатний розклад

Посада

число

Зарплата, р.

платежі

управління

Генеральний

директор

1

12 000

Щомісяця, протягом всього проекту

Бухгалтер

1

9000

Щомісяця, протягом всього проекту

виробництво

Адміністратор

3

9000

Щомісяця, в період виробництва

покоївка

2

6000

Щомісяця, в період виробництва

портьє

4

7500

Щомісяця, в період виробництва

Інженер-технік

1

8000

Щомісяця, в період виробництва

маркетинг

Маркетолог

1

9000

Щомісяця, в період з 7-го по 36-й місяць проекту

Введення даних і аналіз результатів розрахунку

Робота з Project Expert 7 складається з рада кроків, виконуваних зазвичай в такій послідовності:

 • 1) побудова моделі;
 • 2) визначення потреби у фінансуванні;
 • 3) вибір джерел фінансування;
 • 4) аналіз ефективності проекту;
 • 5) формування та друк звітів;
 • 6) введення і аналіз даних про поточний стан проекту в процесі його реалізації.
 • 1-й крок. Побудова моделі. Для роботи з програмою на робочому столі натисніть кнопки в такій послідовності: «Пуск» - «Програма» - «Project Expert 7 Holding». З'являється робоче вікно програми. Далі в іконці «Проект» виберіть «Новий» (або натисніть на клавіатурі Ctrl-N). З'являється вікно «Новий проект». Тепер починаємо вводити вихідні дані.
 • 1. Для введення дати початку і тривалості проекту спочатку необхідно занести інформацію про проект: назва, номер варіанта проекту, автора, дату початку і тривалість проекту, назва файлу та місце його розташування в комп'ютері і натиснути «ОК» (рис. 10.12).
Початок розробки проекту

Мал. 10.12. Початок розробки проекту

2. Введення даних про перелік готельних послуг, виробництво і збут яких будуть здійснюватися в рамках проекту, масштабу представлення даних проекту, а також налаштування параметрів відображення підсумкових таблиць виробляються в розділі 1 «Проект» модулі 2 «Про- дукти / Послуги» і модулі 4 «Відображення даних», як представлено на рис. 10.13 і 10.14.

Після внесення даних натиснути «ОК». Далі в модулі 4 «Відображення даних» в діалозі «Підсумкові таблиці» прибрати галочку навпроти позиції «Відображати порожні рядки» і натиснути «ОК».

3. Як показано на рис. 10.15, в розділі 1 «Проект» модуль 5 «Налаштування розрахунку» в картці «Ставка дисконтування» встановити ставку дисконтування 13%, крок дисконтування 1 міс. Натиснути «ОК».

У модулі 1 «Валюта» розділу 3 «Оточення» ввести в якості основної валюти розрахунку платіжних операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках - рублі, в якості другої валюти - рублі і курс на початок проекту 1 руб. = 1 руб. Натиснути «ОК».

Послуги, що надаються міні-готелем

Мал. 10.13. Послуги, що надаються міні-готелем

Приклад вкладки «Відображення даних»

Мал. 10.14. Приклад вкладки «Відображення даних»

Налаштування розрахунку проекту

Мал. 10.15. Налаштування розрахунку проекту

Обмінний курс і прогноз змінити основну валюту вводиться, як показано на рис. 10.16 модулі 3 «Інфляція» розділу 3 «Оточення». У картці «рублі» поставити галочку навпроти позиції «використовувати для всіх об'єктів», в позиції «тенденції зміни» внести - 1% з 1 по 3 рік, далі навпаки позицій таблиці «Збут», «Загальні витрати» і «Зарплата» в графі «1 рік» внести 1%, натиснути «застосувати» і «ОК». Після чого програма зробить необхідний розрахунок.

Опис інфляційного середовища

Мал. 10.16. Опис інфляційного середовища

У відповідні картки закладок (розділ 2 «Компанія» модуль 1 «Стартовий баланс») ввести такі дані:

 • • «Грошові кошти» - 8 153 404 р .;
 • • Купівля та реконструкція будівлі - 4 350 000 грн., Термін амортизації - 120 міс;
 • • «Обладнання» - 1 151 834 р.

Натиснути «ОК».

Введені дані відображаються в балансі підприємства, який можна переглянути, вибравши закладку «Баланс».

4. Перелік, ставки і умови виплат основних податків вводять в розділ 3 «Оточення» модуль 4 «Податки» відповідно до рис. 10.17, звернувши увагу на список податків, їх процентну ставку, базу оподаткування і періодичність виплат.

Для зміни величини ставки податку необхідно зафіксувати покажчик миші по відповідному полю таблиці і ввести нове значення. Оподатковуваний база встановлюється в однойменному полі за допомогою списку. Цей список можна вибрати періодичність виплат. У таблиці, що знаходиться в нижній частині діалогу, ви можете бачити різницю ставки оподаткування з плином часу. У неї заносяться дати встановлення нових ставок податків (порядковий номер місяця від початку проекту) і їх значення. Наступним етапом процесу побудови моделі є опис плану розвитку підприємства (проекту).

Податкове оточення проекту

Мал. 10.17. Податкове оточення проекту

Для цього необхідно здійснити кілька дій.

1. Заповнити календарний план робіт (розділ 4 «Інвестиційний план» модуль 1 «Календарний план») із зазначенням витрат і використовуваних ресурсів відповідно до рис. 10.18 і табл. 10.3.

Етапи реалізації проекту

Мал. 10.18. Етапи реалізації проекту

У лівій частині вікна «Календарний план» знаходиться ієрархічно організований список етапів. У ньому розміщуються у вигляді електронної таблиці основні характеристики етапів. Для початку введення даних кожного етапу необхідно натиснути на кнопку

«Додати етап», після чого відкриється діалог «Редагування етапу проекту» (рис. 10.19), в який вносяться найменування етапу, відповідальний, тривалість, дата початку та закінчення етапу, а також його вартість. Натиснути «ОК».

ЮЛЯ. Редагування етапу проекту

Мал. ЮЛЯ. Редагування етапу проекту

Слід звернути увагу, що етап проекту «Купівля приміщення» є активом, в зв'язку з чим необхідно поставити галочку навпроти позиції «Етап є активом» і заповнити картку «Характеристики активу». Натиснути «ОК».

2. У розділі «Операційний план» внести дані в модулі «План збуту», «План виробництва», «План по персоналу», «Матеріали і комплектуючі» і плановані «Загальні витрати» в такій послідовності.

План збуту. У верхній частині діалогового вікна модуля «План збуту» (рис. 10.20) вказати найменування послуг та ціну на кожну послугу, випуск яких передбачається проектом. Ціни на послуги вводяться в таблицю діалогового вікна в одній з валют проекту на підставі даних, представлених в табл. 10.7.

У нижній частині діалогового вікна за кожним видом реалізованої послуги внести дані про обсяг реалізації (продажу), попередньо прорахувавши його на кожен місяць з умовою певного відсотка завантаження відповідно до даних табл. 10.8.

План по персоналу. Формування плану по персоналу слід почати зі складання штатного розкладу - переліку посад працівників компанії. Воно вводиться в таблицю, розташовану у верхній частині діалогового вікна, в відповідну картку: управління, виробництво, маркетинг. У таблиці необхідно вказати найменування посади, кількість штатних одиниць і розмір зарплати на одну штатну одиницю в одній з валют проекту на підставі даних табл. 8.5. Приклад представлений на рис. 10.21.

Планований обсяг збуту проекту

Мал. 10.20. Планований обсяг збуту проекту

Приклад введення даних про персонал готелю

Мал. 10.21. Приклад введення даних про персонал готелю

У нижній частині діалогового вікна вводиться опис умов виплати і порядку відображення в обліку заробітної плати по кожній посаді, внесеної до переліку. Слід звернути увагу, що даним проектом передбачено тільки періодичні виплати.

Періодичні виплати описуються двома параметрами: періодом і тривалістю. Період (місяць, квартал, шість місяців, рік) вибирається в поле зі списком, а тривалість встановлюється за допомогою перемикача протягом: всього проекту; періоду виробництва; періоду з вказаними межами. Після введення всіх даних в цей модуль натиснути «ОК».

Загальні витрати. Структура витрат підрозділяється на три групи: управління, виробництво, маркетинг. Дані кожної з цих груп містяться у відповідній картці діалогу 5 «Загальні витрати» на підставі даних табл. 10.5, для чого необхідно вказати у верхній частині діалогового вікна назва витрат і їх суму в одній з валют проекту, а в нижній частині періодичність виплат (рис. 10.22). Після введення даних натиснути «ОК».

Приклад введення даних про персонал готелю

Мал. 10.21. Приклад введення даних про персонал готелю

 • 2- й крок. Визначення потреби у фінансуванні. Для визначення потреби в фінансуванні слід зробити попередній розрахунок проекту. В результаті попереднього розрахунку визначається ефективність проекту без урахування вартості капіталу, а також визначається обсяг коштів, необхідний і достатній для покриття дефіциту капіталу в кожному місяці реалізації проекту.
 • 3-й крок. Вибір джерел фінансування. Виходячи зі стратегії розвитку підприємства здійснюється вибір між акціонерним і позиковим капіталом, дані по яких заносяться в модулі «Акціонерний капітал», «Позики», «Лізинг», «Інвестиції», «Інші надходження».
 • 4-й крок. Аналіз ефективності проекту. Для розрахунку проекту необхідно натиснути кнопку -

«Розрахунок», що знаходиться на панелі завдань, або натиснути клавішу F9. Результатом «спрацьовування» моделі є набір таблиць і графіків, що відображають рух матеріальних ресурсів і грошових потоків на всьому протязі періоду планування, заданого користувачем. Крім того, програма розраховує показники, що характеризують різні сторони фінансово-господарської діяльності. Ці вихідні дані і є матеріалом для аналізу сценаріїв розвитку підприємства і прийняття стратегічних рішень.

У процесі розрахунків Project Expert 7 автоматично генерує стандартні звітні бухгалтерські документи:

 • • звіт про прибутки і збитки;
 • • бухгалтерський баланс;
 • • звіт про рух грошових коштів;
 • • звіт про використання прибутку.

На основі даних звітних бухгалтерських документів здійснюється розрахунок основних показників ефективності і фінансових коефіцієнтів.

Звіти, отримані за проектом, можна подивитися в розділах 7 «Результати» і 8 «Аналіз проекту» шляхом натискання на відповідний модуль, а також на рис. 10.23 і в табл. 10.10-10.12.

Графік окупності проекту

Мал. 10.23. Графік окупності проекту

Показники ефективності проекту висвітлюють в розділі 8 «Аналіз проекту» модуль «Ефективність інвестицій» (рис. 10.24).

Показники ефективності проекту

Мал. 10.24. Показники ефективності проекту

Таким чином, проведений розрахунок бізнес-плану з відкриття міні-готелю за допомогою програми Project Expert показав, що проект окупається за 27 міс і є ефективним. Внутрішня норма рентабельності становить 28,6%, чистий приведений дохід, тобто абсолютна величина доходу від реалізації проекту з урахуванням очікуваної зміни вартості грошей, складає 1 971 869 р.

Звіт про прибутки і збитки, руб. (Квартал / рік)

Таблиця 10.10

рядок

09.2008

10.2008

11.2008

12.2008

1

Валовий обсяг продажів

2

Податки з продажів

3

Чистий обсяг продажів

4

Матеріали і комплектуючі

36 250

36 250

36 250

5

Сумарні прямі витрати

36 250

36 250

36 250

6

Валовий прибуток

-36 250

-36 250

-36 250

7

адміністративні

витрати

3000

3031

3062

3093

8

виробничі

витрати

3128

3160

3192

3 225

9

маркетингові витрати

10

Заробітна плата адміністративного персоналу

26 460

26 731

27 005

27 281

11

Заробітна плата виробничого персоналу

12

Заробітна плата маркетингового персоналу

13

Сумарні постійні витрати

32 588

32 922

33 259

33 599

14

амортизація

1 188 084

36 250

36 250

36 250

15

Сумарні невиробничі витрати

1 188 084

36 250

36 250

36 250

16

інші витрати

93 839

954 739

962 084

910 165

17

Збитки попередніх періодів

1 314 511

2 374 671

3 442 514

18

Прибуток до виплати податку

-1 314 511

-2 374 671

-3 442 514

-4 458 778

19

оподатковуваний

прибуток

-1 314 511

-2 374 671

-3 442 514

-4 458 778

20

Чистий прибуток

-1 314 511

-2 374 671

-3 442 514

-4 458 778

рядок

1 кв. 2009 р

2 кв. 2009 р

3 кв. 2009 р

4 кв. 2009 р

1

Валовий обсяг продажів

400 640

1 226 695

1 264 754

1 304 245

2

Податки з продажів

24 038

73 602

75 885

78 255

3

Чистий обсяг продажів

376 601

1 153 093

1 188 869

1 225 990

4

Матеріали і комплектуючі

133 431

182 794

182 794

182 794

5

Сумарні прямі витрати

133 431

182 794

182 794

182 794

6

Валовий прибуток

243 170

970 299

1 006 075

1 043 197

7

адміністративні

витрати

9471

9764

10 067

10 382

8

виробничі

витрати

65 736

181 220

186 842

192 676

9

маркетингові витрати

10 630

32 548

33 558

34 605

10

Заробітна плата адміністративного персоналу

95 585

123 031

126 848

130 809

11

Заробітна плата виробничого персоналу

66 970

205 051

211 413

218 014

12

Заробітна плата маркетингового персоналу

12 055

36 909

38 054

39 243

13

Сумарні постійні витрати

260 446

588 523

606 783

625 729

14

амортизація

108 750

108 750

108 750

108 750

15

Сумарні невиробничі витрати

108 750

108 750

108 750

108 750

16

інші витрати

105 561

6134

17

Збитки попередніх періодів

13 839 639

13 801 902

12 965 426

12 094 185

18

Прибуток до виплати податку

-14 071 225

-13 528 876

-12 681 017

-11 785 467

19

оподатковуваний

прибуток

-14 071 225

-13 528 876

-12 681 017

-11 785 467

20

Чистий прибуток

-14 071 225

-13 528 876

-12 681 017

-11 785 467

рядок

1 кв. 2010 р

2 кв. 2010 р

3 кв. 2010 р

4 кв. 2010 р

1

Валовий обсяг продажів

2 257 948

2 328 673

2 401 612

2 477 317

2

Податки з продажів

135 477

139 720

144 097

148 639

3

Чистий обсяг продажів

2 122 472

2 188 952

2 257 516

2 328 678

4

Матеріали і комплектуючі

182 794

182 794

182 794

182 794

5

Сумарні прямі витрати

182 794

182 794

182 794

182 794

6

Валовий прибуток

1 939 678

2 006 159

2 074 722

2 145 885

7

адміністративні

витрати

10 707

11 042

11 388

11 747

8

виробничі

витрати

198 711

204 935

211 355

21 8017

9

маркетингові витрати

35 689

36 807

37 960

39 157

10

Заробітна плата адміністративного персоналу

134 906

139 131

143 489

148 013

11

Заробітна плата виробничого персоналу

224 843

231 886

239 149

246 688

12

Заробітна плата маркетингового персоналу

40 472

41 739

43 047

44 404

13

Сумарні постійні витрати

645 328

665 542

686 388

708 025

14

амортизація

108 750

108 750

108 750

108 750

15

Сумарні невиробничі витрати

108 750

108 750

108 750

108 750

16

інші витрати

17

Збитки попередніх періодів

10 297 160

6 694 410

2 951 419

127 161

18

Прибуток до виплати податку

-9 111 560

-5 462 543

-1 671 835

1 201 949

19

оподатковуваний

прибуток

-9 111 560

-5 462 543

-1 671 835

1 201 949

20

Чистий прибуток

-9 111 560

-5 462 543

-1 671 835

1 201 949

рядок

1 кв. 2011 р

2 кв. 2011 р

07; 08. 2011 р

1

Валовий обсяг продажів

2 161 635

2 229 989

1 525 698

2

Податки з продажів

129 698

133 799

91 542

3

Чистий обсяг продажів

2 031 937

2 096 189

1 434 156

4

Матеріали і комплектуючі

182 794

182 794

121 862

5

Сумарні прямі витрати

182 794

182 794

121 862

6

Валовий прибуток

1 849 143

1 913 396

1 312 294

7

адміністративні

витрати

12 188

12 502

8553

8

виробничі

витрати

224 911

232 023

158 744

9

маркетингові витрати

40 395

41 672

28 511

10

Заробітна плата адміністративного персоналу

152 693

157 521

107 772

11

Заробітна плата виробничого персоналу

254 488

262 535

179 620

12

Заробітна плата маркетингового персоналу

45 808

47 256

32 332

13

Сумарні постійні витрати

730 413

753 510

515 531

14

амортизація

108 750

108 750

72 500

15

Сумарні невиробничі витрати

108 750

108 750

72 500

16

інші витрати

17

Збитки попередніх періодів

18

Прибуток до виплати податку

1 009 980

1 051 136

724 263

19

оподатковуваний

прибуток

1 009 980

1 051 136

724 263

20

Чистий прибуток

1 009 980

1 051 136

724 263

Звіт про рух грошових коштів (кеш-фло), руб. (Квартал / рік)

Таблиця 10.11

рядок

 • 09.
 • 2008
 • 10.
 • 2008
 • 11.
 • 2008
 • 12.
 • 2008

1

Надходження від продажу

2

загальні витрати

6128

2191

6254

6318

3

Витрати на персонал

21 000

21 215

21 432

21 652

4

Сумарні постійні витрати

27 128

27 406

27 686

27 970

5

податки

6

Кеш-фло від операційної діяльності

-27 128

-27 406

-27 686

-27 970

7

Витрати на придбання активів

4 350 000

8

Інші витрати підготовчого періоду

93 839

954 739

962 084

910 165

9

Кеш-фло від інвестиційної діяльності

-4 443 839

-954 739

-962 084

-910 165

10

Баланс готівки на початок періоду

8 153 404

3 682 437

2 700 293

1 710 522

11

Баланс готівки на кінець періоду

3 682 437

2 700 293

1 710 522

772 388

рядок

1 кв. 2009 р

2 кв. 2009 р

3 кв. 2009 р

4 кв. 2009 р

1

Надходження від продажу

400 640

1 226 695

1 264 754

1 304 245

2

загальні витрати

85 837

223 532

230 467

237 663

3

Витрати на персонал

138 579

289 676

298 663

307 989

4

Сумарні постійні витрати

224 415

513 208

529 130

545 652

5

податки

6

Кеш-фло від операційної діяльності

176 224

713 487

735 624

758 593

7

Витрати на придбання активів

888 523

8

Інші витрати підготовчого періоду

105 561

6134

9

Кеш-фло від інвестиційної діяльності

-994 085

-6134

10

Баланс готівки на початок періоду

772 388

-45 473

668 014

1 397 505

11

Баланс готівки на кінець періоду

-45 473

668 014

1 397 505

2 156 098

рядок

1 кв. 2010 р

2 кв. 2010 р

3 кв. 2010 р

4 кв. 2010 р

1

Надходження від продажу

2 257 948

2 328 673

2 401 612

2 477 317

2

загальні витрати

245 108

252 785

260 703

268 921

3

Витрати на персонал

317 636

327 585

337 845

348 495

4

Сумарні постійні витрати

562 743

580 370

598 548

617 416

5

податки

6

Кеш-фло від операційної діяльності

1 695 205

1 748 303

1 803 064

1 859 901

7

Витрати на придбання активів

8

Інші витрати підготовчого періоду

9

Кеш-фло від інвестиційної діяльності

10

Баланс готівки на початок періоду

2 156 098

3 851 303

5 599 607

7 402 671

11

Баланс готівки на кінець періоду

3 851 303

5 599 607

7 402 671

9 262 572

рядок

1 кв. 2011 р

2 кв. 2011 р

07; 08. 2011 р

1

Надходження від продажу

2 161 635

2 229 989

1 525 698

2

загальні витрати

277 424

286 197

195 808

3

Витрати на персонал

359 515

370 883

253 748

4

Сумарні постійні витрати

636 939

657 080

449 557

5

податки

893 337

6

Кеш-фло від операційної діяльності

1 524 695

1 572 908

182 804

7

Витрати на придбання активів

8

Інші витрати підготовчого періоду

9

Кеш-фло від інвестиційної діяльності

10

Баланс готівки на початок періоду

9 262 572

10 787 267

12 360 176

11

Баланс готівки на кінець періоду

10 787 267

12 360 176

12 542 980

Баланс проекту, руб.

рядок

 • 09.
 • 2008
 • 10.
 • 2008
 • 11.
 • 2008
 • 12.
 • 2008

1

Грошові кошти

3 682 437

2 700 293

1 710 522

772 388

2

Сумарні поточні активи

3 682 437

2 700 293

1 710 522

772 388

3

Основні засоби

9 851 834

9 851 834

9 851 834

9 851 834

4

Накопичена амортизація

1 188 084

1 260 584

1 333 084

1 405 584

5

Залишкова вартість основних засобів

8 663 750

8 591 250

8 518 750

8 446 250

6

Будівлі та споруди

8 663 750

8 591 250

8 518 750

8 446 250

7

устаткування

8

сумарний актив

12 346 187

11 291 543

10 229 272

9 218 638

9

Відстрочені податкові платежі

5460

10 976

16 548

22 178

10

Сумарні короткострокові зобов'язання

5460

10 976

16 548

22 178

11

Додатковий капітал

13 655 238

13 655 238

13 655 238

13 655 238

12

Нерозподілений

прибуток

-1 314 511

-2 374 671

-3 442 514

-4 458 778

13

Сумарний власний капітал

12 340 727

11 280 567

10 212 724

9 196 460

14

сумарний пасив

12 346 187

11 291 543

10 229 272

9 218 638

рядок

1 кв. 2009 р

2 кв. 2009 р

3 кв. 2009 р

4 кв. 2009 р

1

Грошові кошти

-45 473

668 014

1 397 505

2 156 098

2

Сумарні поточні активи

-45 473

668 014

1 397 505

2 156 098

3

Основні засоби

10 740 357

10 740 357

10 740 357

10 740 357

4

Накопичена амортизація

1 647 765

1 939 309

2 230 852

2 522 396

5

Залишкова вартість основних засобів

9 092 592

8 801 049

8 509 505

8 217 961

6

Будівлі та споруди

8 228 750

8 011 250

7 793 750

7 576 250

7

устаткування

863 842

789 799

715 755

641 711

8

сумарний актив

9 047 119

9 469 063

9 907 010

10 374 059

9

Відстрочені податкові платежі

82 246

231 164

384 701

543 033

10

Сумарні короткострокові зобов'язання

82246

231 164

384 701

543 033

11

Додатковий капітал

13 655 238

13 655 238

13 655 238

13 655 238

12

Нерозподілений

прибуток

-4 690 365

-4 417 339

-4 132 930

-3 824 212

13

Сумарний власний капітал

8 964 873

9 237 899

9 522 308

9 831 026

14

сумарний пасив

9 047 119

9 469 063

9 907 010

10 374 059

рядок

1 кв. 2010 р

2 кв. 2010 р

3 кв. 2010 р

4 кв. 2010 р

1

Грошові кошти

3 851 303

5 599 607

7 402 671

9 262 572

2

Сумарні поточні активи

3 851 303

5 599 607

7 402 671

9 262 572

3

Основні засоби

10 740 357

10 740 357

10 740 357

10 740 357

4

накопичена

амортизація

2 813 940

3 105 483

3 397 027

3 688 571

5

Залишкова вартість основних засобів

7 926 418

7 634 874

7 343 330

7 051 787

6

Будівлі та споруди

7 358 750

7 141 250

6 923 750

6 706 250

7

устаткування

567 668

493 624

419 580

345 537

8

сумарний актив

11 777 721

13 234 481

14 746 001

16 314 359

9

Відстрочені податкові платежі

761 095

985 988

1 217 924

1 457 172

10

Сумарні короткострокові зобов'язання

761 095

98 5988

1 217 924

1 457 172

11

Додатковий капітал

13 655 238

13 655 238

13 655 238

13 655 238

12

Нерозподілений

прибуток

-2 638 612

-1 406 745

-127 161

1 201 949

13

Сумарний власний капітал

11 016 626

12 248 493

13 528 077

14 857 187

14

сумарний пасив

11 777 721

13 234 481

14 746 001

16 314 359

рядок

1 кв. 2011 р

2 кв. 2011 р

07; 08. 2011 р

1

Грошові кошти

10 787 267

12 360 176

12 542 980

2

Сумарні поточні активи

10 787 267

12 360 176

12 542 980

3

Основні засоби

10 740 357

10 740 357

10 740 357

4

Накопичена амортизація

3 980 114

4 271 658

4 466 020

5

Залишкова вартість основних засобів

6 760 243

6 468 700

6 274 337

6

Будівлі та споруди

6 488 750

6 271 250

6 126 250

7

устаткування

271 493

197 450

148 087

8

сумарний актив

17 547 511

18 828 875

18 817 317

9

Відстрочені податкові платежі

1 680 344

1 910 573

1 174 752

10

Сумарні короткострокові зобов'язання

1 680 344

1 910 573

1 174 752

11

Додатковий капітал

13 655 238

13 655 238

13 655 238

12

Нерозподілений

прибуток

2 211 929

3 263 064

3 987 327

13

Сумарний власний капітал

15 867 167

16 918 302

17 642 565

14

сумарний пасив

17 547 511

18 828 875

18 817 317

5-й крок. Формування звіту. Після завершення аналізу проекту формується звіт. У Project Expert 7 передбачений спеціальний генератор звітів в розділі 7 «Результати» модулі 8 «Звіт», який забезпечує компоновку і редагування звітів за бажанням користувача.

У звіти можуть вбудовуватися не тільки стандартні графіки і таблиці, але також таблиці і графіки, побудовані за допомогою спеціального редактора. Також є можливість вбудовування в звіт коментарів у вигляді тексту.

6-й крок. Контроль реалізації проекту. У Project Expert 7 передбачені кошти для введення фактичної інформації про хід реалізації проекту. Актуальна інформація може вводитися в програму щомісяця. На основі введених даних і плану формується звіт про розузгодження планової і фактичної інформації, який може бути використаний в процесі управління проектом.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >