Принципи оцінки ефективності розробки управлінського рішення

Доцільно виділити деякі принципи оцінки управлінських рішень. До них відносяться:

 • 1) комплексність оцінки ефективності управлінських рішень;
 • 2) об'єктивність оцінки управлінських рішень;
 • 3) обов'язковість оцінки ефективності управлінських рішень;
 • 4) відповідність методу оцінки характером об'єкта управління;
 • 5) порівнянність показників оцінки різних управлінських рішень;
 • 6) облік індивідуальних особливостей підприємства, управлінської ситуації при побудові моделі оцінки ефективності управлінського рішення.

Аналіз проблеми оцінки економічної ефективності управлінських рішень дозволяє виділити наступні елементи змісту оцінок ефективності:

 • 1) критерії (як міри цілей) економічної оцінки ефективності;
 • 2) ефекти як опису наслідків, отриманих в результаті реалізації управлінських рішень.

Методи оцінки ефективності

Залежно від характеру, змісту та заходи вираження змін у діяльності підприємства підбирається той чи інший метод оцінки ефективності управлінського рішення.

З погляду ролі методів у процесі оцінки вони поділяються:

 • o на методи обліку зв'язку соціальних і політичних факторів з оцінкою економічної ефективності;
 • o методи вибору критеріїв оцінки ефективності управлінських рішень;
 • o методи вибору ефектів реалізації управлінських рішень;
 • o методи визначення значень критеріїв;
 • o методи розрахунку ефектів.

За характером виконуваних робіт методи оцінки можна розділити:

 • o на методи вибору та ідентифікації в процесі вироблення оцінки ефективності;
 • o методи розрахунку в процесі виконання оцінки;
 • o методи описів в процесі оцінки.

З погляду ролі людини в процесі оцінки методи поділяються на формальні і неформальні.

За точністю досягаються в процесі оцінки результатів розрізняють точні і наближені методи.

З точки зору витрат виділяють методи, що вимагають значних витрат часу фахівців, складної обчислювальної техніки і фінансових ресурсів, і методи, які не потребують значних витрат.

По можливості реалізації методи можна розділити на складні і прості.

Різноманіття методів вимагає включення в групу оцінки різних фахівців та узгодження методів, застосовуваних на різних етапах оцінки.

Фахівці, що входять до складу групи оцінки, повинні бути професіоналами у своїй галузі, мати відповідну освіту і досвід роботи в даній області. При постійній роботі в складі групи фахівці не тільки відточують наявні знання та навички, поповнюють свій практичний досвід, а й опановують новими методиками оцінки ефективності. За функціональним характером етапів процесу оцінки ефективності та змістом застосовуються на цих етапах методів можна зробити висновок, що група фахівців за оцінками повинна бути комплексною. Це відповідає комплексну природу об'єкта оцінки.

Представляється доцільним наступний склад групи фахівців за оцінками: економісти, знайомі з економіко-математичними методами, правознавці, психологи, соціологи, фахівці з загальної теорії організації та управління виробництвом, фахівці з методології системного аналізу і математики, програмісти.

Такий склад, очевидно, може забезпечити не всяке підприємство або об'єднання. У цьому випадку доцільно оцінку ефективності управління доручити на договірних засадах спеціалізованим НДІ, проектним інститутам пли консалтинговим фірмам, що спеціалізуються в цій сфері бізнесу.

Визначення процедури та організації оцінки економічної ефективності управлінських рішень вимагає відповіді на такі питання:

 • o де проводиться оцінка;
 • o коли проводиться оцінка, який її процес;
 • o за допомогою яких технічних і програмних засобів проводиться оцінка ефективності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >