Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень та методи їх аналізу

Ухвалення управлінського рішення, по суті, є проміжною фазою між управлінським рішенням та управлінським впливом. Виходячи з цього ефективність управлінських рішень слід охарактеризувати як сукупність ефективності розробки управлінських рішень і ефективності здійснення цих управлінських рішень.

Ефективність - це результативність виробництва, праці чи управління.

Розраховується велика кількість приватних показників економічної ефективності діяльності колективу організації (всього таких показників існує більше шістдесяти).

До цих показників відносяться рентабельність, оборотність оборотних коштів, фондомісткість (або фондовіддача), окупність капітальних вкладень, продуктивність праці, співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати, та ін.

Можна оцінювати як ефективність діяльності апарату управління даної організації в цілому, так і ефективність окремих управлінських рішень, також об'ємні та питомі якісні показники. Тут ефективність організаційно-технічних заходів, здійснених відповідно до прийнятим управлінським рішенням, виражається шляхом порівняння витрат по цим заходам і результатів, отриманих внаслідок їх проведення.

При оцінці ефективності управлінських заходів може бути використано поняття сукупного економічного ефекту, оскільки у складі отриманих результатів є певний трудовий внесок членів колективу організації, що мають різні професії.

Організації орієнтуються, з одного боку, на необхідність задоволення вимог споживачів їхньої продукції (робіт, послуг), а з іншого - на поліпшення економічних показників своєї господарсько-фінансової діяльності. Внаслідок цього при оцінці ефективності управлінських рішень необхідно враховувати як соціальний, так і економічний аспекти ефективності.

Розглянемо порядок оцінки ефективності управлінських рішень на прикладі організації торгівлі.

Для того щоб правильно визначити ефективність управлінських рішень, необхідно здійснювати окремий облік доходів і витрат організації торгівлі в розрізі окремих товарних груп. Однак на практиці ведення такого обліку дуже складно. Внаслідок цього доцільно використовувати при аналізі так звані питомі якісні показники, а саме прибуток у розрахунку па 1 млн руб. товарообігу, а також витрати обігу в розрахунку на 1 млн руб. товарних запасів.

Ефективність управлінських рішень в організації торгівлі проявляється узагальненим чином в кількісному вигляді як приріст обсягу товарообігу, прискорення оборотності товарів, зменшення суми товарних запасів.

Остаточний же фінансово-економічний результат виконання управлінських рішень знаходить прояв у збільшенні доходів організації торгівлі і в зменшенні її витрат.

Економічна ефективність

Визначення економічної ефективності управлінських рішень, в результаті виконання яких зріс товарообіг, і, отже, збільшився прибуток, можна здійснити але такою формулою

де Еф - економічна ефективність, тис. руб .; П - прибуток у розрахунку на 1 млн руб. товарообігу, тис. руб .; Т - приріст величини товарообігу, млн руб .; Тф - фактичний товарообіг, який має місце після впровадження даного управлінського рішення; Т11Л - плановий товарообіг (або товарообіг за порівнянний період до впровадження даного управлінського рішення).

У розглянутому прикладі економічна ефективність прийняття і виконання управлінського рішення виражається в зниженні величини витрат обігу (витрат на продаж, або комерційних витрат), що припадає на залишок товарів. Це призводить до збільшення суми отриманого прибутку. Ця ефективність може бути визначена як

де Еф - економічна ефективність даного управлінського заходи, тис. руб .; ІВ - величина витрат обігу, що припадає на 1 млн руб. товарних запасів, тис. руб .; 3 - розмір зміни (зменшення) товарних запасів, млн руб .; 3 (, 32 - величина товарних запасів відповідно до і після впровадження даного управлінського рішення (заходи), млн руб.

Крім того, економічна ефективність здійсненого управлінського рішення позначилася на прискоренні товарооборачиваемости. Цей вплив можна представити так

де Еф - економічна ефективність управлінського рішення, тис. руб .; Іо - одночасна величина витрат обігу, тис. Руб .; Про - прискорення оборотності товарів, дні; Обпл, ОБФ - оборотність товарів відповідно до і після впровадження управлінського рішення, дні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >