Використання інформаційно-керуючих систем у плануванні та контролі

Для планування і контролю потрібно своєчасна, конкретна, точна інформація, ефективна по відношенню до витрат на її отримання. Незважаючи на те, що більшу частину інформації, на підставі якої приймаються управлінські рішення, отримують неформальним шляхом, в сучасній організації виникає необхідність застосування формальних методів отримання та обробки інформації.

Кількість інформації і виникаючі при управлінні проблеми помітно збільшуються з ростом самої організації. Справитися з цими потоками інформації так, щоб адміністрація могла приймати ефективні рішення і успішно вести справи організації, - в цьому і полягає мета інформаційно-керуючої системи.

Система повинна видавати інформацію про минуле, сьогодення і передбачуваному майбутньому. Вона повинна відстежувати всі стосовні до справи події усередині організації і поза ніс. Загальна мета інформаційно-керуючої системи - полегшення ефективного виконання функцій планування, контролю та виробничої діяльності. Найважливіша се завдання - видача необхідної інформації потрібним людям в потрібний час.

Контролінг і прийняття рішень

Поява контролінгу пов'язано з необхідністю прийняття рішень в умовах динамічності ринкових відносин.

Контролінг - це концепція, спрямована на ліквідацію вузьких місць і орієнтована на майбутнє відповідно до поставленими цілями і завданнями, тобто це управління майбутнім для забезпечення тривалого та ефективного функціонування підприємства і його структурних одиниць.

Ключові завдання контролінгу - виявлення проблем і коректування діяльності підприємства для попередження кризи, контроль і регулювання, а також інформаційний супровід процесу планування. Стратегічний контролінг покликаний надавати допомогу менеджерам у прийнятті рішень щодо ефективного використання переваг підприємства і створенню нових потенціалів успішної діяльності в перспективі. Служба стратегічного контролінгу виступає в якості внутрішнього консультанта менеджерів і власників компанії при розробці стратегії, стратегічних цілей і завдань. Вона поставляє інформацію, необхідну керівництву в процесі прийняття і реалізації рішення. До основних методів контролю реалізації рішень у рамках стратегічного контролінгу можна віднести портфельний аналіз, аналіз потенціалу, аналіз кривої досвіду, аналіз сильних і слабких сторін, стратегічних розривів, метод сценаріїв і т.п.

Головне завдання поточного контролінгу - надавати допомогу менеджерам у прийнятті рішень по досягненню запланованих цілей, які виражаються найчастіше у вигляді кількісних значень рівнів рентабельності, ліквідності і прибутку. Поточний контролінг орієнтований на короткостроковий результат. До методів контролю реалізації рішень у рамках поточного контролінгу можна віднести ЛВС-аналіз, аналіз обсягу замовлень, аналіз величин в точці беззбитковості, метод розрахунку сум покриття, аналіз вузьких місць, аналіз відхилень та ін.

Таким чином, для ефективної реалізації управлінських рішень та отримання запланованих результатів менеджеру необхідно здійснювати контроль виконання прийнятих рішень. У цих умовах потрібно комплексна методологія і заснований на ній інструментарій, які дозволили б зумовити стабільні успіхи в сьогоденні і майбутньому. В якості такого інструменту виступає контролінг, який покликаний надавати допомогу менеджерам у процесі розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >