ВИЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ ТА ПОТРЕБ У ПОСЛУГАХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ

Керівнику будь-якого підприємства необхідно усвідомити, що його товар (послуга) не може задовольняти запити всіх споживачів. Разом з тим він повинен прагнути до виробництва такої продукції і надання таких послуг, які найбільшою мірою задовольняли б потреби і потреби як існуючих, так і потенційних клієнтів. Виявити рівень цього задоволення, визначити відмінні риси свого підприємства, дослідити ставлення до пропонованої продукції і послуг окремих груп споживачів, а також вміти прогнозувати зміни ринку в майбутньому можна тільки провівши дослідження ринку.

Дослідження ринку - це сукупність дій, спрямованих на вивчення процесів, що протікають в сфері товарного обігу і покликаних забезпечити збалансованість виробництва і споживання товарів [1].

Все різноманіття проведених ринкових досліджень можна розділити на цільові і поточні, виходячи з регулярності їх проведення. Цільові дослідження припускають проведення всебічного аналізу ринкової проблеми, яка є найбільш важливою в даний момент для підприємства.

Поточні дослідження на відміну від цільових проводять регулярно і не вимагають створення спеціальної ринкової групи або залучення консультантів. Результати цих досліджень використовують в оперативній роботі, і їх головне значення полягає у визначенні поточної ситуації на ринку і прийнятті необхідних управлінських рішень щодо забезпечення збалансованості попиту і пропозиції. Проводячи ці дослідження, необхідно аналізувати ті чинники, які дозволять зробити найбільш повну та об'єктивну картину ринкової ситуації.

Основним фактором, що визначає попит на товар, є виробництво. У нашому випадку під виробництвом ми маємо на увазі розмір і структуру компаній, що пропонують на ринку послуги громадського харчування.

Наступний фактор - оцінка грошових доходів населення (рівень платоспроможного попиту) і розподіл їх в сімейному бюджеті.

Крім цих основних факторів на попит населення впливають і інші фактори, такі як:

  • - зміна споживчого контингенту, який характеризується професійним і статево складом, рівнем культурного і загальноосвітнього розвитку;
  • - місце проживання, побутові умови життя;
  • - національні і місцеві традиції і звичаї;
  • - естетичні вимоги і смаки;
  • - природно-кліматичні умови життя;
  • - ступінь забезпеченості продуктами харчування;
  • - досягнутий рівень забезпеченості;
  • - розвиток сфери послуг (туризму, ресторанно-готельного бізнесу, інших видів відпочинку);
  • - тенденції моди і т.д.

Ці чинники знаходяться в тісному зв'язку один з одним, і кожен з них робить свій певний вплив на попит. Група цих факторів дуже численна, але всіх їх можна розділити на дві підгрупи. До першої відносяться фактори, які сприяють подальшому розвитку попиту в відповідних напрямках, до другої - які надають обмежуючий вплив на зростання попиту, характеризуючи купівельну спроможність населення. Але попит охоплює лише частину потреб, велике значення в маркетингу мають пропозиції товарів і послуг.

Залежно від сформованого співвідношення попиту і пропозиції в маркетингу розрізняють ринок продавця і ринок покупця.

Можна з упевненістю сказати, що для досліджуваного нами ринку послуг громадського харчування вже характерна ситуація ринку покупця, а тому незалежно від розміру і структури підприємства цієї сфери впровадження маркетингової концепції актуально вже зараз.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >