СТВОРЕННЯ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ

Кожен товар (продукція) в маркетингу має свій життєвий цикл, який передбачає час, за який нова продукція розробляється, виходить на ринок, досягає стадії зрілості і насичення, застаріває і йде з ринку. Відомо більше 50 трактувань поняття «новий товар». У США, наприклад, до них відносять продукти і вироби, виробництво яких розпочато не більше чотирьох років тому. Ступінь їх відмінності від вироблених раніше не береться до уваги.

Виділяють три основні підходи до визначення поняття «новий товар».

 • 1. Початкова ідея - часовий чинник. Критерієм новизни є освоєння і виробництва знову розробленої продукції.
 • 2. Заснований на виявленні незадоволених потреб і її реалізації в товарі. Для підприємства харчування це можуть бути використання нових інгредієнтів в приготуванні страв, зміни в зовнішньому оформленні, технологічні інновації тощо
 • 3. Базується на ідеї, що новизну може забезпечити сукупність критеріїв. При цьому виділяють чотири рівні новизни товару: зміна зовнішнього оформлення; часткові зміни споживчих властивостей за рахунок удосконалювання технічних характеристик, але без принципових змін технології виготовлення; принципову зміну споживчих властивостей, що вносять істотну зміну в спосіб задоволення потреби пропонованої продукції; продукція, яка не має аналогів.

Для підприємств харчування нова продукція найчастіше поєднує всі ці підходи і рівні.

Таким чином, новим товаром можна вважати той товар, який відрізняється від раніше запропонованих якимись характеристиками. Серед них можуть бути нові технологічні прийоми, зміна споживчих властивостей, що і є привабливим для основної маси споживачів.

Під концепцією нового товару прийнято розуміти науково-обгрунтоване і спирається на практику маркетингової діяльності розгорнуте уявлення не тільки безпосередньо про товар, його споживчі характеристики, ринковому потенціалі, життєвому циклі, але і про зовнішні по відношенню до нього факторів та інтересів умовах. Все це багато в чому зумовлює ринковий успіх і невдачу нового товару, його реальне місце в товарний асортимент підприємства, ефективність тієї частини виробничо-збутової діяльності підприємства, яка спирається на такий товар.

Головна ідея концепції нової продукції полягає в тому, що пропонований ринку новий товар повинен відповідати потребам, які не задоволені на момент виходу продукції на ринок.

Однак нову продукцію потрібно не тільки створити і освоїти її виробництво, необхідно, щоб вона була сприйнята ринком і потенційним покупцем. Розробка і вихід нової продукції на ринок на підприємстві громадського харчування складається з декількох стадій:

 • - аналіз тенденції і купівельних переваг у виборі продукції;
 • - пошук нових ідей з позицій виявлених незадоволених потреб;
 • - розробка рецептури, розрахунок собівартості;
 • - первинна оцінка споживчих властивостей розробленої продукції;
 • - організація дегустації із залученням експертів. Оцінка споживчих властивостей;
 • - вихід на ринок. Апробація продукції в залі;
 • - вивчення реакції споживачів на нову продукцію, виявлення мотивів, купівельних оцінок;
 • - розробка комплексу маркетингу щодо нової продукції: організація рекламних заходів, просування продукції, використання засобів стимулювання збуту;
 • - визначення динаміки продажів, виявлення претензії до властивостей продукції. Відстеження стадії насичення ринку продукції.

На кожній стадії необхідні певні маркетингові дії. Нова продукція вимагає індивідуального підходу. Формується ринок покупця в сфері послуг громадського харчування потребує дуже серйозної програмі оновлення асортименту, яка повинна бути на кожному підприємстві. Керівництво підприємства повинно постійно дотримуватися розумної товарної політики - проводити систематичні, комплексні дослідження

юз

за оцінкою асортименту конкурентів, покращувати свою продукцію, впроваджувати нові технології, оновлювати перелік пропонованих страв.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >