Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень

Загальнонаукові методи прийняття управлінських рішень

Вивчення процесів і явищ, пов'язаних з об'єктом управління, їх взаємодії - необхідна умова розуміння подій, їх структури і властивостей.

До основних принципів діалектики, на яких базуються загальнонаукові методи обробки інформації та прийняття рішень, відносяться наступні:

 • o все пізнається в русі;
 • o в певних зв'язках, взаємозв'язках, взаємозалежності і взаємозумовленості;
 • o в причинно-наслідкового співпідпорядкованості;
 • o в координаційної та субкоордінаціонной визначеності;
 • o в прояві необхідності та випадковості;
 • o в єдність і боротьбу протилежностей;
 • o в перехід кількості в якість і якості у нову кількість;
 • o в запереченні заперечення.

Прийняття рішень тісно пов'язано з системним аналізом.

Системність як поняття кібернетичного порядку вимагає дослідження, аналізу об'єкта як єдиного цілого, єдиної системи (що включає інші, що знаходяться в певному взаємозв'язку елементи), з одного боку, а з іншого - об'єкта як частини системи більш високого рівня, в якій він є елементом (підсистемою ) і взаємодіє з рештою підсистемами.

Цілісність, завершеність системи передбачає і відокремлений аналіз складових її елементів.

Системність аналізу при прийнятті рішень органічно пов'язана з його комплексністю.

Комплексність аналізу при прийнятті рішень полягає в одночасному і всебічному обліку при розгляді варіантів факторів економічного, політичного, соціального, екологічного та іншого характеру.

По відношенню до комплексності системність - поняття більш ємне, тому комплексність можна розглядати як важливу складову системного аналізу.

Методологічну єдність системності та комплексності аналізу знаходить своє вираження в єдності:

 • o політичного і економічного, оскільки політика являє собою концентровану економіку, складні питання якої на макро- і мікрорівнях підчас переростають у політичні;
 • o економічного і соціального як узагальненого підсумку діяльності підприємства або суспільства в цілому, що характеризує успіхи економіко-господарської діяльності і пов'язаного з ними зростання добробуту людей;
 • o економіко-соціально-екологічного, оскільки органічне сприйняття об'єктів аналізу в цих аспектах є нагальною проблемою забезпечення життєздатності планети;
 • o в єдності цілого і його частин, розглядаючи об'єкт аналізу (фірму, підприємство) як ціле, відокремлений, комерційно самостійне, з його внутрішніми зв'язками необхідно враховувати цей об'єкт як частина єдиного народно-господарського організму, тобто зовнішні фактори;
 • o у розробці єдиної, універсальної системи показників, що дозволяють вивчити всі сторони і врахувати всі зв'язки досліджуваних явищ і процесів;
 • o в комплексному використанні при прийнятті рішень всіх видів інформації - бухгалтерської, статистичної, оперативної та ін., що відповідають вимогам системності і будучи взятими в комплексі, забезпечують потреби аналітичного дослідження господарсько-фінансової, комерційної діяльності підприємств будь-яких форм власності.

Методи диференціації і інтеграції як загальнонаукові методи прийняття рішень тісно пов'язані з поняттями дедукції та індукції. Дедукція являє собою виділення приватних висновків на основі знання якихось загальних положень, тобто це рух від загального до приватного, одиничного. Індукція являє собою формування загального висновку на основі приватних посилок, тобто це рух від приватного, одиничного до загального.

Програмно-цільове планування являє собою спосіб управління, в основі якого лежить орієнтація діяльності на досягнення поставлених цілей. Програмно-цільове планування побудовано за логічною схемою "цілі - шляхи - способи - засоби". При програмному управлінні у главу кута ставиться не сформована організаційна структура, а управління елементами програми, програмними діями.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук