РОЗДІЛ III УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ

Організаційні аспекти впровадження і розвитку маркетингу на підприємстві

Термін «організація» походить від франц. organisation і в найбільш загальному вигляді означає будова, пристрій чого-небудь. У менеджменті це поняття зазвичай застосовують для позначення сукупності людей, груп, об'єднаних для досягнення будь-якої мети з використанням принципів поділу праці та розподілу обов'язків на основі певної структури.

Поняття «структура» - від structura - позначає взаємне розташування і зв'язок складових частин чого-небудь, будова. Термін «організація» і «структура» близькі за своїм значенням, практично дублюють один одного. У теорії менеджменту словосполучення «організаційна структура» найчастіше використовують для позначення внутрішньої будови організацій, сукупності взаємозв'язків між підрозділами і членами організацій, соціальних спільнот. Структура - один з найважливіших компонентів системи. Але система відрізняється від структури наявністю цільової орієнтації, що надає останній певну спрямованість. Як відомо, системою є будь-яке підприємство.

Кожному підприємству громадського харчування необхідна така структура, яка була б здатна проводити аналіз ринку і ринкового середовища, займатися плануванням маркетингових заходів, їх здійсненням та контролювати весь процес організації комерційної діяльності з надання послуг. Коли підприємство невелике, то всі ці функції може виконувати одна людина. У великих ресторанах або комплексах в структуру маркетингу повинні входити вже кілька фахівців або відділів.

Однак, як показує досвід, в даний час число підприємств цієї сфери, що мають в своєму складі маркетолога, дуже невелика. Навіть передові підприємства пройшли певні етапи розвитку і реорганізації організаційної структури управління.

На початку 90-х рр. XX ст. практично жодне підприємство не стикалося серйозно з проблемами маркетингу, так як вітчизняний ринок тільки починав розвиватися і знаходився в стадії ринку-про- давца.

Але вже в 1995-1996 рр. різке зростання числа фірм, що займаються наданням послуг у сфері громадського харчування, створив конкурентне середовище, в якій управляти по-старому стало дуже важко. Інтенсивне зростання мереж ресторанів «Макдоналдс», «Піца Хат» і т.п. посилив ситуацію. Керівники починають усвідомлювати проблему завоювання своєї частки і сегмента ринку і займатися пошуком конкурентних переваг. Серед них можна назвати встановлення найбільш низьких цін на закуповувані продукти, зміна інтер'єру з використанням сучасного обладнання, вирішення конфліктних ситуацій між клієнтами і обслуговуючим персоналом (споживач стає більш вимогливим до якості послуг, що надаються). Всі ці функції зазвичай виконує заступник директора з комерції, якщо така посада на підприємстві є. На невеликих фірмах ці проблеми зазвичай дозволяє завідувач виробництвом або адміністратор залу. Однак в умовах ринку повинні бути і ринкові інструменти, які необхідно застосовувати в управлінні підприємством.

В даний час ситуація погіршується в зв'язку з низьким рівнем платоспроможного попиту. А тому споживачі в першу чергу починають відмовляти собі в задоволеннях проведення дозвілля поза домом. Послуги ресторанів багатьом стають просто не по кишені. Хоча невелика частина споживачів стає більш вимогливою і вибирає ті підприємства, які можуть запропонувати вже європейська якість. Як і раніше росте мережа всіляких приватних закладів - кафе, закусочних - які створюють ще більш жорсткі умови конкурентної боротьби. Багато фірм, чий капітал був невеликий, стають банкрутами. Підприємства, які зайняли стабільне положення на ринку і мають ліквідний баланс, активно впроваджують маркетинг у своїй практичній діяльності. Найбільше таких підприємств, звичайно, знаходиться в Москві і Санкт-Петербурзі. Але і в регіональних центрах підприємства, які застосовують концепцію маркетингу, вже з'явилися, і їх число зростає з кожним днем. Організація маркетингу на підприємстві є складовою частиною управління фірмою. Вона повинна включати в себе наступні функції:

  • - визначення структури управління маркетингом;
  • - підбір і розстановка кадрів відповідно до обраної структурою управління;
  • - встановлення прав і обов'язків співробітників служби управління маркетингом;
  • - створення необхідних умов для нормальної роботи співробітників, зайнятих рішенням маркетингових завдань;
  • - встановлення необхідної взаємодії між відділами служби управління маркетингом і іншими відділами управління підприємством.

Потрібно відзначити, що, кажучи про службу управління маркетингом, ми маємо на увазі сукупність всіх працівників, які займаються вирішенням маркетингових проблем і знаходяться в підпорядкуванні у маркетинг-директора або начальника відділу маркетингу. Ефективність роботи підприємства обумовлена правильно обраної структурою управління маркетингом.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >