СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • 1. Голубков, Є. П. Маркетинг для професіоналів: практичний курс: підручник і практикум для бакалаврату та магістратури / Є. П. Голубков. -, 2017. - С. 358-390. - (Серія: Бакалавр і магістр. Академічний курс).
 • 2. Жабина, С. Б. Маркетинг продукції і послуг. Громадське харчування: навч, посібник для СПО / С. Б. Жабина. - М.: Академія, 2005. - 224 с.
 • 3. Жабина, С. Б. Основи економіки, менеджменту і маркетингу в громадському харчуванні: підручник для студ. закладів середньої проф.образованія / С. Б. Жабина, О. М. Бурдюгова, А. В. Колесова. - 4-е изд., Стер. - М.: Академія, 2017. - 336 с.
 • 4. Кузьміна, Е. Е. Маркетинг: підручник і практикум для СПО / Е. Е. Кузьміна. -, 2017. - С. 14-42, 101- 124. - (Серія: Професійна освіта).
 • 5. Маркетинг в галузях і сферах діяльності: підручник і практикум для акад. бакалаврату / під заг. ред. С. В. Коропової, С. В. Мхіта- ряна., 2017. - С. 22-45,112-116. - (Серія: Бакалавр. Академічний курс).
 • 6. Маркетинг-менеджмент: підручник і практикум для бакалаврату та магістратури / під ред. І. В. Ліпсіца, О. К. Ойнер. -, 2017. - С. 119-133. - (Серія: Бакалавр і магістр. Академічний курс).
 • 7. Мещерякова, Я. В. Маркетинг: учеб.-метод, посібник / Я. В. Мещерякова, С. Б. Жабина, О. В. Ангел. - 3-е изд., Перераб. і доп. - Волгоград: Сфера, 2016. - 336 с.
 • 8. Михалева, Е. П. Маркетинг: навч, посібник для СПО і прикладного бакалаврату / Е. П. Михалева. - 2-е изд., Перераб. і доп. -, 2017. - С. 5, 11-13, 93. - (Серія: Професійна освіта).
 • 9. Сіняява, І. М. Маркетинг: підручник для академічного бакалаврату / І. М. Сіняява, О. Н. Романенкова. - 3-е изд., Перераб. і доп. -, 2017. - С. 65-85, 92. - (Серія: Бакалавр. Академічний курс).
 • 10. Скобкин, С. С. Маркетинг і продажі в готельному бізнесі: підручник для академічного бакалаврату / С .З. Скобкин. - 2-е вид. испр. і доп. -, 2017. - С. 30-41, 57-65. - (Серія: Бакалавр. Академічний курс).
 • 11. Управління купівельним поведінкою: соціологічні аспекти процесу продажу: навч, посібник / А. Н. Буров, І. Б. Давид- кіна [и др.]; Волг. філ. Росс. екон. ун-ту ім. Г. В. Плеханова. - Волгоград: Сфера, 2017. - С. 235-269.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Акулич, І. Л. Маркетинг: підручник. - Мінськ: Вища школа, 2000. - 447 с.
 • 2. Альошина, І. В. Поведінка споживачів: навч, посібник для вузів / І. В. Альошина. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 384 с.
 • 3. Бланшар, К. Кліентоманія! Як домогтися лояльності клієнтів в сфері послуг. / Кен Бланшар, Джим Баллард, Фред Фінг; пер. з англ. В. В. Первушиної; науч. ред. Л. Н. Ковалик. - М.: ЕКСМО, 2008. - 208 с.
 • 4. Великий англо-російський, російсько-англійський словник з бізнесу. - 2-е вид. - М.: Джон Уайлі енд Санз, 1994.
 • 5. Браймер, Р. А. Основи управління в індустрії гостинності: пер з англ. - М.: Аспект Пресс, 1995. - С. 382.
 • 6. Васін, Ю. В. Ефективні програми лояльності. Як залучити й утримати клієнтів // Ю. В. Васін, Л. Г. Лаврентьєв, А. В. Самсонов. - 3-е изд. - М.: Альпина Бізнес Букс, 2006. - С. 152.
 • 7. Волкова, І. В. Ресторанний бізнес в Росії: з чого почати і як досягти успіху / І. В. Волкова, Я. І. Миропольської, Г. М. Мумрікова. - М.: Флинта; Наука, 2002. - 184 с.
 • 8. Голодець, Б. М. Сучасна концепція соціального маркетингу / Б. М. Городець // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2001. - № 6 (26).
 • 9. Голубков, Є. П. Маркетинг / Є. П. Голубков. - 1996. - № 2. - С. 104.
 • 10. Голубков, Є. П. Основи маркетингу: підручник / Є. П. Голубков. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: Финпресс, 2003. - 688 с.
 • 11. Готельна і ресторанна справа, туризм. Збірник нормативних документів. - Ростов н / Д: Фенікс, 2003. - 384 с. - (Серія: Закон і суспільство).
 • 12. Джоббер, Д. Принципи та практика маркетингу: пров. з англ. : Навч, посібник / Д. Джоббер. - М.: Вільямс, 2000. - 688 с.
 • 13. Димшиц, М. Н. Споживча лояльність: механізми повторної покупки / М. Н. Димшиц. - М.: Вершина, 2007. - С. 200.
 • 14. Європейський готельний маркетинг: пров. з англ. : Навч, посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - С. 224.
 • 15. Жабина, С. Б. Маркетинг продукції і послуг. Громадське харчування: навч, посібник для середньої професійної освіти / С. Б. Жабина. - М.: Академія, 2005. - С. 224.
 • 16. Захарова, С. Криза індивідуалізму і концепція соціального маркетингу / С. Захарова // Соціологічні дослідження. - 1995. - № 5.
 • 17. Кількісні методи аналізу в маркетингу / під ред. Т. П. Данько, І. І. Скоробогатий. - СПб. : Пітер, 2005. - 384 с.
 • 18. Котлер, Ф. Основи маркетингу: пров. з англ. / Ф. Котлер; заг. ред. і вступ. ст. Е. М. Прядив'яної. - М.: Прогрес, 1990. - 763 с.
 • 19. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостинність і туризм: пров. з англ. : Підручник для вузів / Ф. Котлер, Дж. Боуен, Дж. Мейкенз / під ред. Р. Б. Ноздрева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1998..
 • 20. Краснова, А. Демократичні ресторани: вчені довели, що сегмент не насичений / А. Краснова // Ресторан. - 2001. - № 8. - С. 22-23.
 • 21. Кулібанова, В. В. Маркетинг сервісних послуг / В. В. Кулібанова. - СПб. : Вектор, 2006. - С. 192.
 • 22. Кучер, Л. С. Ресторанний бізнес в Росії: технологія успіху / Л. С. Кучер, Л. М. Шкуратова, С. Л. Єфімов, Т. Н. Голубєва. - М.: Ркон- сультант, 2002. - С. 468.
 • 23. Лифиц, І. М. Теорія і практика оцінки конкурентоспроможності товарів і послуг / І. М. Лифиц. - 2-е изд., Испр. і доп. - М, 2001. - С. 224.
 • 24. Марвін, Б. Маркетинг ресторану: Як залучити клієнта та утримати в нашому ресторані / Б. Марвін. - М .: Видавництво Жигульского, 2002. - С. 216. - (Серія: Сучасні ресторанні технології).
 • 25. Маркетинг / У. Руделіус [и др.] - М.: Деново, 2001. - 706 с.
 • 26. Маркс, К. Повне зібрання творів. Т. 13 / К. Маркс, Ф. Енгельс. - С. 443, 498-499.
 • 27. Маркс, К. Повне зібрання творів. Т. 16 / К. Маркс, Ф. Енгельс. - С. 124, 307.
 • 28. Маркс, К. Повне зібрання творів. Т. 20 / К. Маркс, Ф. Енгельс. - С. 165-166.
 • 29. Маркс, К. Повне зібрання творів. Т. 21 / К. Маркс, Ф. Енгельс. - С. 113.
 • 30. Маркс, К. Повне зібрання творів. Т. 26. Ч. I / К. Маркс, Ф. Енгельс. - С. 139-141, 147, 149, 404, 406-408, 410, 412-415.
 • 31. Михайлов, А. Г. Маркетинг: методи, форми, дослідження / А. Г. Михайлов // Маркетинг. - 2000. - № 2.
 • 32. Набушкін, Н. І. Менеджмент готелів та ресторанів: підручник / Н. І. Набушкін, Г. А. Бондаренко. - 3-е изд., Перераб. і доп. - Мінськ: Нове знання, 2002. - С. 368.
 • 33. Папирян, Г. А. Менеджмент в індустрії гостинності (готелі та ресторани) / Г. А. Папирян. - М.: Видавництво економіка, 2000. - С. 207.
 • 34. Разумовська, А. Л. Маркетинг послуг. Настільна книга російського маркетолога-практика / А. Разумовська, В. Янченко. - М.: Вершина, 2006. - С. 496.
 • 35. Сала, Ю. Маркетинг в громадському харчуванні: пров. з польського / Ю. Сала. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - С. 240.
 • 36. Довідник підприємця: роздрібна торгівля, оптова торгівля, вантажний транспорт, громадське харчування і готельне господарство. - М.: Наука, 1994. - 592 с.
 • 37. Титова, В. А. Маркетинг: навч, посібник / В. А. Титова. - Ростов н / Д: Фенікс, 2001. - 448 с.
 • 38. Карл, Вільям. Л. Організація обслуговування на підприємствах масового харчування: пров. з англ. / Вільям Л. Карл. - М.: Скрін, 2002. - С. 150.
 • 39. Управління рестораном: практичний посібник / Дж. Джеймс, Д. Болдуін [и др.]; пер. з англ. Т. В. Процько, Д. А. Соколова, Д. М. Короткова, Н. О. Залуцький. - М.: ТК Велбі; Проспект, 2008. - 440 с.
 • 40. Хаксевер, К. Управління та організація у сфері послуг: пров. з англ. / К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел, Р. Мердік; під ред. В. В. Кулі- банів. - 2-е вид. - СПб. : Пітер, 2002. - С. 752.
 • 41. Янкевич, В. С. Маркетинг в готельної індустрії та туризм: російський і міжнародний досвід / В. С. Янкевич, Н. Л. Безрукова; під ред. В. С. Янкевича. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 416 с.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ