Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень

Метод угруповання і балансовий метод

Поняття угруповання

Угруповання являє собою процес утворення однорідних груп па основі розчленування статистичної сукупності на частини або об'єднання досліджуваних одиниць у приватні сукупності за істотними для них ознаками, кожна з яких характеризується системою статистичних показників.

Особливий вид угруповань - класифікація, що представляє собою стійку номенклатуру класів і груп, утворених на основі подібності та відмінності одиниць досліджуваного об'єкта.

Метод угруповань дозволяє розробляти первинний аналітичний матеріал. На базі угруповання розраховуються зведені показники по групах, з'являється можливість їх порівняння, аналізу причин відмінностей між групами, вивчення взаємозв'язків між ознаками. Розрахунок зведених показників в цілому але сукупності дозволяє вивчити її структуру.

Угруповання створює основу для подальшої зведення та аналізу даних. Цим визначається роль угруповань як наукової основи зведення. Ведення группіровочних таблиць перетворює угруповання (класифікації) в ефективний метод аналізу та розкриття резервів в економіці.

Завдання і види угруповань

Метод угруповань застосовується для вирішення завдань, що виникають в ході аналітичних досліджень:

  • o виділення соціально-економічних типів явищ;
  • o вивчення структури явища і структури зрушень, що відбуваються в ньому;
  • o виявлення зв'язків і залежностей між окремими ознаками явища.

Для вирішення цих завдань застосовуються відповідно три види угруповань: типологічні, структурні і аналітичні (факторні).

Типологічна угруповання вирішує завдання виявлення та характеристики соціально-економічних типів шляхом поділу якісно різнорідної сукупності на класи, соціально-економічні типи, однорідні групи одиниць відповідно до правил наукової угруповання. Наприклад, угруповання секторів економіки, суб'єктів господарювання за формами власності.

Ознаки, за якими виходячи з поставленого завдання проводиться розподіл одиниць досліджуваної сукупності на групи, називаються групувати, або підставою угруповання. Виділити типове можна не по любому, а тільки за певною ознакою, який повинен змінюватися залежно від умов місця і часу.

При типологічних угрупованнях вибір группіровочнихознак (атрибутивних або кількісних) ґрунтується на аналізі якісної природі досліджуваного явища для виявлення істотних ознак.

У структурної угрупованню відбувається поділ виділених за допомогою типологічної угруповання типів явищ, однорідних сукупностей групи, що характеризують їх структуру по якомусь варьирующему ознакою. Наприклад, угруповання: господарств за обсягом продукції; депозитів щодо терміну їх залучення.

Аналіз структурних угруповань, взятих за ряд періодів або моментів часу, показує зміну структури досліджуваних явищ, тобто структурні зрушення. У зміні структури суспільних явищ відображаються найважливіші закономірності їх розвитку.

Одне із завдань угруповань - дослідження зв'язків і залежностей між досліджуваними явищами та його ознаками. Це досягається за допомогою аналітичних (факторних) угруповань. В основі аналітичної угруповання лежить факторний ознака, і кожна виділена група характеризується середніми значеннями результативної ознаки. Наприклад, угруповання робочих по факторному ознакою .р - кваліфікації (розряду) із зазначенням заробітної плати, можна побачити пряму залежність результативної ознаки у - середньої місячної заробітної плати робітників від кваліфікації: чим вища кваліфікація, тим вище і середня місячна заробітна плата.

При використанні в аналітичних угрупованнях методів математичної статистики можна визначити показник тісноти (сили) зв'язку між досліджуваними ознаками.

Залежно від ступеня складності масового явища і завдань аналізу угруповання можуть проводиться за однією ознакою (в цьому випадку угруповання називається простий) або декільком (складна угруповання).

Якщо групи, утворені за однією ознакою, діляться потім на підгрупи по другому і т.д.) ознаками (тобто в підставі угруповання лежить кілька ознак, взятих у комбінації), то таке угрупування називається комбінаційної.

Використання в аналітичних дослідженнях теорії розпізнавання образів дозволило розробити метод угруповання сукупності одиниць одночасно по безлічі характеризують ознак. Такі угруповання називають багатовимірними.

Багатовимірна угруповання (багатовимірна класифікація) заснована на вимірюванні схожості або відмінності між об'єктами: одиниці, віднесені до однієї групи (класу) відрізняються між собою менше, ніж одиниці, віднесені до різних груп (класам). Мірою близькості (подібності) між об'єктами можуть служити різні критерії. Найбільш поширена міра близькості - евклідова відстань між об'єктами, представленими точками в "-мірному просторі.

Завдання багатовимірної угруповання - виділення згущень точок (тобто близькості з усього комплексу ознак) - кластерний аналіз.

Виконання угруповання за кількісною ознакою

При складанні структурних угруповань визначають інтервали угруповання і кількість груп.

Інтервал - кількісне значення, що відділяє одну групу від іншої.

Кількість груп залежить від кількості одиниць досліджуваного об'єкта і ступеня зміни (колеблемости) группировочного ознаки, а також особливостей досліджуваного процесу або явища.

Орієнтовно розрахувати оптимальну кількість груп з рівними інтервалами за умови, що розподіл одиниць сукупності близько до нормального, можна за формулою американського вченого Стерджесса

де Л '' - число одиниць сукупності.

Величина інтервалу для угруповань з рівними інтервалами

Інтервали можуть і нерівними (прогресивно зростаючими або прогресивно убутними). Використання нерівних інтервалів пояснюється тим, що кількісні зміни розміру ознаки мають не однакові значення в нижчих і вищих за розміром ознаки групи.

Інтервали можуть бути закритими (вказуються верхня і нижня межі) і відкритими (вказується лише одна із меж).

У разі використання готових угруповань, які не задовольняють вимоги аналізу (наприклад, через непорівнянності угруповань через різного числа виділених груп або неоднакових меж інтервалів), застосовується метод вторинної угруповання. Цей метод дозволяє привести такі угруповання до порівнянної увазі для проведення їх подальшого порівняльного аналізу.

Відомо два способи перегрупування:

  • 1) об'єднання (укрупнення) первинних інтервалів;
  • 2) часткова перегрупування (закріплення за кожною групою певної частки одиниць).

Приклад. Використання вторинної угруповання для приведення двох угруповань з різними інтервалами до одного виду.

Угруповання акціонерів за розміром дивідендів на одну акцію наведена в табл. 15.1.

Таблиця 15.1. Угруповання акціонерів за розміром дивідендів на одну акцію

Угруповання акціонерів за розміром дивідендів на одну акцію

Для приведення рядів розподілу до порівнянної увазі за основу приймаємо структуру розподілу акціонерів другого району (як більш велику). Вторинну угруповання проводимо але першому району, використовуючи те ж число груп і ті ж інтервали, що і в першому районі (табл. 15.2).

Таблиця 15.2. Вторинна угруповання для приведення рядів розподілу до порівнянної увазі

Вторинна угруповання для приведення рядів розподілу до порівнянної увазі

Балансовий метод

Реалізується для відбиття співвідношень, пропорцій двох взаємопов'язаних і врівноважених економічних показників, підсумки яких повинні бути тотожними. Зокрема, цей спосіб використовується при перевірці правильності визначення впливу різних факторів на приріст величини результативного показника. При детермінованому аналізі алгебраїчна сума величини впливу окремих факторів повинна відповідати величині загального приросту результативного показника (ДУ ^ ,,, = £ ДУ;).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук