Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Метод абсолютних різниць

Використовується в мультиплікативних і мультиплікативно-адитивних моделях і полягає в розрахунку величини впливу факторів множенням абсолютного приросту досліджуваного чинника на базову величину фактора, що знаходиться праворуч від нього і на фактичну величину факторів, розташованих зліва. Наприклад, для мультиплікативної факторної моделі типу У = а-ред-с-й зміна величини впливу кожного фактора на результативний показник визначається з виразів:

де /> й, сб, ¿4 - значення показників у базисному періоді; ЯФ, Ьф, Сф - те ж в звітному періоді (тобто фактичне); Аа = йф - Про, АЬ = Ьф- Ь6, Ас = сф - сб; Асі = б? ф - а.

Метод відносних різниць

Спосіб відносних різниць, як і спосіб абсолютних різниць, використовується лише в мультиплікативних і мультиплікативно-адитивних моделях для вимірювання впливу факторів на приріст результативного показника. Він полягає в розрахунку відносних відхилень величин факторних показників з подальшим розрахунком зміни результативного показника Уф за рахунок кожного фактора відносно базового У ^. Наприклад, для мультиплікативної факторної моделі типу

У = а'с зміна величини впливу кожного фактора на результативний показник визначається наступним чином:

Метод відносних різниць, володіючи високим рівнем наочності, забезпечує отримання тих же результатів, що і метод абсолютних різниць при меншому обсязі обчислень, що досить зручно при великій кількості факторів у моделях.

Метод пропорційного розподілу (пайової участі)

Застосовується для адитивних У = а + Ь + с і кратних моделей типу У = а / (b + c + й), у тому числі багаторівневих. Цей метод полягає у пропорційному розподілі приросту результативного показника У за рахунок зміни кожного з факторів між ними. Наприклад, для адитивної моделі типу У = а + Ь + с вплив розраховується як

Будемо вважати, що У - собівартість продукції; а, Ь, с - витрати на матеріали, оплату праці та амортизацію відповідно. Нехай рівень загальної рентабельності підприємства знизився на 10% у зв'язку зі збільшенням собівартості продукції на 200 тис. Руб. При цьому витрати на матеріали скоротилися на 60 тис. Руб., Витрати на оплату праці зросли на 250 тис. Руб., А витрати на амортизацію - на 10 тис. Руб. Тоді за рахунок першого фактора (а) рівень рентабельності виріс:

За рахунок другого (Ь) і третього (с) чинників рівень рентабельності знизився:

Метод диференціального обчислення

Припускає, що загальне приріст функції різниться на доданки, де значення кожного з них визначається як добуток відповідної приватної похідною на прирощення змінної, по якій обчислена дана похідна.

Розглянемо функцію двох змінних: г = / (х, у). Якщо ця функція диференційовна, то її приріст можна представити як

де Аг = (2 (- 2о) - зміна функції; Ах = ("Г] -, г0) - зміна першого фактора; Ау = (у ^ - г / ()) - зміна другого чинника.

Сума (ДГ / дх) Ах + (ДГ / ду) Ау - головна частина приросту функції, що диференціюється (яка і враховується в методі диференціального обчислення); 0Уд ~ г ^ + д7 / - нерозкладний залишок, що представляє собою нескінченно малу величину при досить малих змінах факторів х і у. Ця складова не враховується в розглянутому методі диференціального числення. Однак при істотних змінах факторів (Ах і Ау) можуть виникнути значні помилки в оцінці впливу факторів.

Приклад 16.1. Функція г має вигляд г = х-у, для якої відомі початкові і кінцеві значення впливають чинників і результуючого показника (х & у0, г0, Х, у, 2). Тоді вплив впливають чинників на величину результуючого показника визначається виразами

Обчислимо величину залишкового члена як розходження між величиною загального зміни функції Дг = Х ■ у - х0 o г / о та сумою впливів впливають чинників г ,. + Дг (/ = у0-Ах + хп ■ & у:

Таким чином, у методі диференціального обчислення нерозкладний залишок просто відкидається (логічна

помилка методу диференціювання). Ця наближеність розглянутого методу служить недоліком для економічних розрахунків, де потрібен точний баланс зміни результуючого показника і суми впливу впливаючих чинників.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук