Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень

Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем

Метод Маркетинг Мікс

Метод Маркетинг Мікс, відомий ще як метод "Чотири Р (Пі)" за початковими літерами англійських слів Product (товар), Place (місце, в даному контексті збут), Price (ціна) і Promotion (просування, тобто стимулювання збуту ), базується на розгляді можливостей стратегічного розвитку з позицій інструментів маркетингу, включаючи такі елементи, як продукт, ціна, місце, просування, упаковка, покупка, клієнти, персонал і досвід покупця (рис. 19.1).

Метод Маркетинг Мікс

Рис. 19.1. Метод Маркетинг Мікс

Метод GAP-аналізу

Метод gар-аналізу (табл. 19.1) дозволяє здійснити стратегічний аналіз ринкових розривів (проломів), спрямований на пошук кроків для досягнення мети заповнення цих проломів, включаючи: визначення поточного значення; визначення максимально доступного значення; прогнозування розвитку і розробку сценаріїв; розробку планів по досягненню поставлених цілей.

Метод матриці BCG

Матриця ВСG (Бостонської консультативної групи, Б КГ) як інструмент стратегічного аналізу і планування дозволяє проаналізувати актуальність продуктів компанії, виходячи з їх становища на ринку относи-

Таблиця 19.1. Метод gар-аналізу

Метод gар-аналізу

тельно зростання ринку даної продукції та займаної частки на ринку на основі концепції життєвого циклу товару і ефекту масштабів виробництва.

На рис. 19.2 наводиться матриця БКГ. У даному варіанті використовує показники відносної ринкової частки (вісь X) і відносної швидкості росту ринку (вісь У) для окремих оцінюваних продуктів. Швидкість росту ринку визначається за деякий інтервал часу - скажімо, за рік.

Матриця ВСG стратегії розвитку організації

Рис. 19.2. Матриця ВСG стратегії розвитку організації

В основу даної матриці покладені наступні допущення: чим більше швидкість росту, тим більше можливості розвитку; чим більше частка ринку, тим сильніше позиції організації в конкурентній боротьбі.

Перетин цих двох координат утворює чотири квадранти. Якщо продукти характеризуються високими значеннями обох показників, то вони називаються "зірками" - їх слід підтримувати і зміцнювати. Якщо продукти характеризуються високим значенням показника X і низьким У, то вони називаються "дійними коровами" і служать генераторами грошових коштів організації, оскільки в даному випадку не потрібно вкладати кошти в розвиток продукту і ринку (ринок не росте або росте незначно), але за ними нема майбутнього. При низькому значенні показниках і високому У продукти називаються "важкими дітьми": їх необхідно спеціально вивчати, щоб встановити, чи не зможуть вони при відомих інвестиціях перетворитися на "зірки". Коли як показник X, так і показник У мають низькі значення, то продукти називаються "невдахами" ("собаками", "догами"), які приносять або малий прибуток, або малі збитки; від них слід по можливості позбуватися, якщо немає вагомих причин для їх збереження (можливе поновлення попиту, відносяться до соціально значущими продуктами і т.п.).

Як правило, для матриці БКГ застосовується третій показник, значення якого пропорційно радіусу кола, проведеної навколо точки, що характеризує положення продукту в матриці. У якості такого показника в більшості випадків використовуються обсяг реалізації або прибуток.

Матриця БКГ будується як для окремих ринків, так п для сумарного ринку. Крім того, крім рівня окремих продуктів, матриця застосовується на рівні стратегічної господарської одиниці (схе) і організації в цілому. У цьому випадку на матрицю наносяться не окремі продукти, а дані за результатами діяльності окремих схе або організацій-конкурентів в цілому. Відомі випадки використання матриці БКГ при проведенні міжкраїнових порівнянь.

За допомогою даних матриці БКГ керуй гелі вирішують питання визначення напрямків переважного інвестування з метою завоювання більшої ринкової частки, а може бути - зняття з виробництва якогось продукту.

До числа принципових недоліків матриці БКГ, перш за все, відноситься наступний: вона не враховує взаємозалежності (синергетичного ефекту) окремих видів бізнесу - якщо така залежність існує, дана матриця дає перекручені результати. Далі слід зазначити, що оцінка привабливості ринку за показником швидкості зміни обсягу продажів і сили позиції бізнесу за показником ринкової частки є сильним спрощенням. Скоріше, по кожному цьому напрямку повинна бути проведена багатокритеріальна оцінка, що і робиться при використанні матриці компанії General Electric (GE): портфельної матриці МакКинси.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук