Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень

Модель РЕST-аналізу

Модель PEST-аналізу (табл. 19.4) являє собою інструмент розуміння ринку, позиції компанії, потенціалу і перспективних напрямків бізнесу. При цьому для простоти і зручності аналізу всі фактори прийнято спільно розглядати у вигляді четирехпольние таблиці: полити-

Таблиця 19.4. Модель РЕST-аналізу

Модель РЕST-аналізу

чеських факторів, економічних чинників, соціокультурних тенденцій і технологічних інновацій.

На практиці PEST-аналіз зручно застосовувати при розробці плану маркетингу як інструмент макроекономічного аналізу навколишнього середовища компанії і доступних ресурсів.

Модель ланцюжка прирощення вартості М. Портера

Модель ланцюжка прирощення вартості М. Портера (Value Chain) дозволяє на основі аналізу функціональних дій підприємства але створенню ринкових цінностей і забезпеченню конкурентних переваг стимулювати процеси інтенсифікації інноваційного розвитку.

До основних елементів ланцюжка прирощення вартості (лінійним функціям) відносяться (рис. 19.6):

 • o вхідна логістика, що включає отримання, зберігання, контроль товарно-матеріальних запасів, планування транспортних перевезень;
 • o операції, що включають обробку, пакування, складання, обслуговування обладнання, тестування і всі інші дії, що створюють цінність, які перетворюють вклади в остаточний продукт;
 • o виходить логістика (дії, необхідні для доставки кінцевого продукту клієнтам: зберігання на складах, виконання замовлення, перевезення, управління дистрибуцією);
 • o маркетинг і продажі (дії, пов'язані з спонуканням покупців до здійснення покупки продукту, включаючи: вибір каната збуту, рекламу, просування, продажу, ціноутворення, менеджмент роздрібних продажів і т.д.);
 • o сервісні послуги (дії, які підтримують і підвищують цінність продукту, включаючи: клієнтську підтримку продам, установку, тренінг, управління запасних частин, модернізацію і т.д.).

До заходів з підтримки основної лінійки прирощення вартості (технічна підтримка) відносяться:

 • o закупівлі (закупівлі сировини, сервіс, запасні частини, будівлі, машинне обладнання і т.д.);
 • o розвиток технології (розвиток технологій для підтримки дій в ланцюжку прирощення вартості таких як: наукові дослідження і розробки, автоматизація процесів, дизайн та ін.);

Модель ланцюжка прирощення вартості (Value Chain) М. Портера

Рис. 19.6. Модель ланцюжка прирощення вартості (Value Chain) М. Портера

 • o управління людськими ресурсами (дії, пов'язані з рекрутингом, розвитком (освітою), утримуванням та компенсацією співробітникам і менеджерам);
 • o інфраструктура фірми (включає загальне керівництво, менеджмент планування, правової, фінансовий аспект, бухгалтерський облік, громадські справи, управління якістю і т.д.).

Як правило, ланцюжок прирощення вартості компанії з'єднана з іншими ланцюжками прирощення вартості і є частиною більш великої ланцюжка прирощення вартості. Конкурентна перевага в чому залежить від можливостей стимулювати процеси інтенсифікації інноваційного розвитку але всьому ланцюжку прирощення вартості.

Модель аналізу портфеля замовлень П. Краліча

Модель П. Краліча дозволяє стимулювати процеси інноваційного розвитку підприємства на основі аналізу портфеля замовлень.

Концепція П. Краліча, заснована на бінарної класифікації двох факторів підприємства - прибуток і ризик, наведена на рис. 19.7.

Модель П. Краліча аналізу портфеля замовлень компанії

Рис. 19.7. Модель П. Краліча аналізу портфеля замовлень компанії

Вплив стимулювання на прибуток (Profit Impact) в моделі П. Краліча розглядається з позицій стратегічного розвитку з урахуванням вартості закупівель, доданої вартості продуктової лінійки, відсотка сировини в сукупних витратах та їх впливу на прибутковість.

Ризик для поставок (Supply Risk) в моделі П. Краліча розглядається як категорія складності ринку поставок, що складається з дефіциту поставок, темпів заміщення технологій та (або) матеріалів, бар'єрів для доступу, витрат на логістику в монопольній або олигопольной структурі. При цьому аналізуються можливості стимулювання постачальників.

Модель П. Краліча розрізняє наступні чотири продуктові категорії:

 • o базові продукти (Leverage Items);
 • o стратегічні продукти (Strategic Items);
 • o некритичні продукти (Non-critical Items);
 • o проблемні продукти (Bottleneck Items). Розглянемо докладніше кожну з цих продуктових категорій.

Базові продукти (Leverage Items). Продукти, на які припадає високий відсоток прибутку покупця і для яких присутня багато постачальників. При цьому постачальника поміняти легко і якість продукту стандартизовано.

При аналізі ринкової влади в ланці "покупець - продавець" перевагу має покупець. Обидва учасники ланки "покупець - продавець" мають помірний рівень взаємозалежності.

Для базового продукту в моделі Краліча рекомендується наступна стратегія закупівлі: тендер, вибори постачальника, цільове ціноутворення, парасолькове угоду з переважними постачальниками. Обговорені замовлення потім розміщуються в якості адміністративної формальності.

Стратегічні продукти (Strategic Items)

Під стратегічними продуктами в моделі П. Краліча розуміються продукти, які критично необхідні для процесу або продукту покупця. Вони характеризуються високим ризиком поставок, викликаним трудністю поставок, в тому числі дефіцитом.

З точки зору аналізу ринкової влади в ланці "покупець - продавець" в моделі констатується збалансована влада обох учасників ланки при високому рівні їх взаємозалежності.

Рекомендована стратегія закупівлі при розглядуваної категорії продуктів полягає в стратегічному об'єднанні покупця і продавця, в тісних взаєминах, в залученні покупцем постачальника на ранній стадії діяльності, спільної діяльності (Co-Creation), розгляді можливостей вертикальної інтеграції, з точки зору довгострокової фокусуванні на її цінності.

Некритичні продукти (Non-critical Items)

Розглядаються продукти, які легко придбати і які роблять відносно низький вплив на фінансові результати діяльності компанії, при цьому якість цих продуктів також стандартизовано.

З точки зору оцінки ринкової влади в ланці "покупець - продавець" розглянуту ситуацію можна оцінювати як відповідну збалансованої влади. Багато в чому це визначається низьким рівнем взаємозалежності сторін.

Рекомендована стратегія закупівлі для некритичного продукту полягає в скороченні часу і витрат на ці продукти шляхом підвищення стандартизації продуктів і ефективності процесу обробки.

Проблемні продукти (Bottleneck Items)

Розуміються продукти з обмеженою кількістю постачальників або ненадійними поставками. Багато в чому це може бути пов'язано з недостатнім рівнем стандартизації якості. У той же час проблемні продукти на відміну від базових і стратегічних продуктів роблять відносно низький вплив на фінансові результати діяльності компанії.

Оцінюючи ринкову владу в ланці "покупець - продавець" для проблемного продукту слід визнати переважання (пріоритет) постачальника, при цьому спостерігається помірний рівень взаємозалежності.

Для проблемного продукту рекомендується стратегія закупівлі, при якій укладається контракт зі страхування обсягу, реалізується система управління постачальником матеріально-виробничими запасами, створюються додаткові запаси, здійснюється пошук потенційних постачальників.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук