Наступальність

Через зростаючу від матриці до матриці ступеня детальності фаз розробки проекту листи були б мало наочні вже в другій фазі.

Однак перевага КФН полягає в тому, що за принципом Парето в наступний лист переносяться тільки критичні вихідні параметри (рис. 21.24).

Фокусування КФН на найважливіших моментах шляхом перенесення на наступний етап тільки критичних вихідних параметрів

Рис. 21.24. Фокусування КФН на найважливіших моментах шляхом перенесення на наступний етап тільки критичних вихідних параметрів

На наступну стадію обробки КФН виносяться тільки ті дані, які мають новизну, важливість, труднощі, пов'язані з великою часткою ризику і відкривають особливі шанси на ринку.

Всі інші елементи обробляються нормальним методом (див. Рис. 21.24), що дозволяє, з одного боку, зберегти ресурси, а з іншого - забезпечити постійну присутність критичного аспекту. Оскільки процес поліпшення не припиняється, то поступово обробляються і менш важливі аспекти.

Таким чином, КФН постійно фокусує увагу на дійсно важливих моментах. Цей ефект КФН і є наступальністю.

Якщо уявити КФН у вигляді "будиночка" якості, то в ньому виділяються (рис. 21.25) чотири колони - чотири стовпи КФН: властивості (якості), витрати, технологія і надійність.

Стовп властивості припускає: врахування побажань клієнта; гарантія основних очікувань; стратегічне використання основних вимог (додання "захоплювалося якостей").

Стовп витрати увазі: зниження витрат без функціональних втрат; вартісний аналіз з урахуванням чинника "клієнт"; оптимізація витрат на користь клієнта.

Стовп технологія базується на: досягненні стратегічної мети за допомогою нової техніки, адекватної новим ідеям; своєчасному обліку вузьких місць і запобіганні "вибуху" витрат на пізній стадії проекту.

Стовп надійність включає роботу над: довговічністю; функціональністю; стабільністю; простотою догляду за виробом і його ремонту.

Подання КФН у вигляді

Рис. 21.25. Подання КФН у вигляді "будиночка" якості з чотирма колонами (стовпами): властивості (якості), витрати, технологія і надійність

Необхідно відзначити, що чотири перерахованих стовпи КФН в принципі притаманні кожній фазі КФН. Таким чином, можна говорити про матрицю КФН, приклади найбільш критичних елементів якої зазначені в табл. 21.3 зірочками (*).

Таблиця 21.3. Матриця КФН

Матриця КФН

"Будиночок" якості

Група матриць, що відображають в компактній формі рівень інформації на фірмі. Основна горизонтальна вісь зорієнтована на ринок, а вертикальна - на фірму. На перетині виходить переклад ринкових вимог на мову фірми (рис. 21.26).

Назва - від дахоподібною структури у верхній частині матриць.

Матриці горизонтального ряду містять (зліва направо):

 • o вимоги клієнта;
 • o кореляцію (центральна матриця);

Структура

Рис. 21.26. Структура "будиночка" якості

 • o ринковий імідж (конкурентоспроможність, прив'язану до конкретних вимог клієнта);
 • o значення вимог клієнта;
 • o фірмову стратегію залежно від вагомості вимог клієнта;
 • o зниження в змагальних цілях витрат як кінцева величина за окремим вимогу.

Матриці вертикального ряду містять (зверху вниз):

 • o кореляцію властивостей продукту ("структура даху будиночка якості");
 • o властивості продукту;
 • o кореляцію (центральна матриця);
 • o задаються показники властивостей продукту;
 • o оцінку технічної складності;
 • o дані про технічну конкурентоспроможності залежно від властивостей продукту;
 • o особливі ознаки, стандарти і норми;
 • o значення властивостей продукту.

Аналогічно фазі планування продукту "будиночки" якості з відповідними матрицями будуються і для фази планування: частин і компонентів, процесу, виробництва.

Важливе питання роботи з матрицею КФН у всіх її фазах (див. Рис. 21.23) в умовах конкуренції - зіставлення поточних (планових) і цільових витрат (див. Рис. 21.25), які пов'язані: з компонентами, технікою виробництва і т.д. Фактично здійснюється порівняння витрат щодо реалізації конкретних планів та ідей з первісними цільовими витратами.

При виборі технології (технічного рішення) з декількох альтернативних рішень величезне значення має вибір критерію ефективності, що дозволяє здійснити їх кількісне зіставлення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >