Методи прийняття управлінських рішень, засновані на принципах проектного управління

Загальна характеристика методів прийняття управлінських рішень, заснованих на принципах проектного управління, наведена в табл. 26.1.

Розглянемо метод проектного управління, визначений рекомендаціями спеціалізованої установи ООН з промислового розвитку ЮНІДО (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO). Це установа була створена в 1966 р для заохочення промислового розвитку і прискорення індустріалізації країн, а також для координації діяльності ООН в області промислового розвитку.

Розглянемо метод проектного управління, визначений рекомендаціями ЮНІДО стосовно життєвому циклу інновацій (табл. 26.2) '.

Таблиця 26.1. Технологічні підходи, які використовуються при формуванні та реалізації програм управління інноваційною діяльністю

Технологічні підходи, використовувані при формуванні та реалізації програм управління інноваційною діяльністю

Таблиця 26.2. Етапи життєвого циклу інноваційної продукції

Назва

Зміст

Зародження ідеї

Техніко-економічне обгрунтування доцільності та ефективності реалізації ідеї (бізнес-планування)

Пошук ресурсів на реалізацію ідеї створення продукції

Пошук необхідної сировини, об'єктів нерухомості, технологій та обладнання їх реалізують, кваліфікованої робочої сили і, в кінцевому підсумку, - фінансів

Розробка макета

Етап науково-дослідної роботи з математичним і фізичним моделюванням нової продукції

Розробка

досвідченого

зразка

Етап дослідно-конструкторської роботи з виготовленням дослідної партії продукції, в результаті випробувань якої формується нормативна документація (конструкторська, технологічна), за якою буде здійснюватися серійне виробництво

Виготовлення пробної партії

Початок серійного освоєння продукції, супроводжуване відпрацюванням технології виробництва, вивченням реакції споживачів на пропоновану продукцію та відповідними коригуваннями нормативної документації

Початок серійного виробництва

Серійне виробництво продукції, що супроводжується зростанням обсягів виробництва і появою прибутку від її реалізації

Вихід в точку окупності

Швидке зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, що формує прибуток, достатній для покриття всіх попередніх витрат

Продовження зростання

Продовження зростання обсягів виробництва та розширення ринку реалізації продукції

Уповільнення зростання

Уповільнення зростання обсягів виробництва та реалізації продукції, викликане моральним старінням продукції, зростанням рівня конкуренції і "пересиченням" ринку пропонованою продукцією

Зупинка росту

Насичення ринку пропонованою продукцією, відповідне рівності обсягів пропозиції і попиту при сталості останнього. При цьому в результаті проведення та реалізації результатів функціонально-вартісного аналізу прибуток від продажу продукції продовжує зростати

Спад

Обсяги попиту на морально застарілу продукцію падають. Всі вкладення у вдосконалення цієї продукції припиняються, оскільки стає очевидною необхідність випуску нової продукції. При цьому одночасно вирішується проблема заміни виробництва продукції більш новим і поступового демонтажу та продажу на менш вибагливі ринки прав виробництва та відповідного обладнання для морально застарілої продукції

Завершення життєвого циклу

Припинення випуску морально застарілої продукції після досягнення обсягами виробництва і прибутком від збуту морально застарілої продукції мінімальних граничних значень

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >