Етап пошуку ресурсів на реалізацію ідеї створення інноваційної продукції

Даний етан пов'язаний з необхідністю зіставлення на конкурсній основі за критерієм "ефективність-вартість" таких шуканих складових, як:

  • o сировину, матеріали, комплектуючі, послуги сторонніх организаций;
  • o необхідні для виробництва об'єкти нерухомості, технологій та обладнання, об'єкти інфраструктури;
  • o робоча сила;
  • o інвестиційні ресурси.

Етап розробки макета (НДР)

Цей етап покликаний підтвердити, що теоретична ідея створення нової продукції, запропонована на першому етапі може бути практично реалізована. Природно в процесі проведення НДР виявляються як додаткові обмеження створення продукції, так і додаткові незаплановані можливості даної продукції.

У процесі проектування всі задаються замовником чисельні значення параметрів розроблюваного виробу можуть бути представлені арифметичними або геометричними рядами бажаних чисел, що формують уявлення про потенційну конкурентоспроможності інновації.

Крім того, при проектуванні здійснюють оптимізацію параметрів якості.

Оптимальне проектування -це процес визначення значень основних параметрів розроблюваного виробу, що забезпечують екстремальні (максимальні або мінімальні) значення декількох техніко-економічних характеристик за умови, що інші характеристики задовольняють заданій сукупності технічних вимог.

Так як ще при проектуванні виробу конструктор прагне максимізувати або мінімізувати значення деяких його показників, то це призводить до необхідності пошуку компромісних варіантів в умовах суперечливих вимог. Знайдене безліч таких компромісних варіантів утворює так зване оптимальне безліч параметрів по В. Парето, яке має такі властивості:

  • 1) будь-які два оптимізаційних рішення непорівнянні між собою (є конкурентними по відношенню один до одного), якщо одне ефективне рішення краще з точки зору досягнення якої-небудь однієї мети, то інші рішення краще з точки зору досягнення іншої мети;
  • 2) для будь-якого неефективного рішення знайдеться хоча б одне оптимальне і домінуюче рішення.

На завершальному етапі проектування розробник (конструктор) і замовник вибирають найбільш переважний (оптимальний) варіант значень технічних параметрів та інших показників продукції.

У подальшому процесі конструювання параметри розроблюваного вироби з ряду причин так само можуть змінюватися. В результаті проектування і конструювання значення технічних параметрів сконструйованого вироби відрізняються від тих, що були попередньо приписані технічним завданням на розробку.

Етап розробки дослідного зразка (ОКР)

Етап ОКР покликаний підтвердити, що успіх розробки, отриманий на етапі НДР, не випадковий і продукція може серійно відтворюватися при заданої точності повторення характеристик від зразка до зразка. Призначення етапу ДКР визначає перший його особливість - визначення ступеня відтворюваності зразків дослідної партії шляхом зіставлення характеристик зразків продукції між собою.

Друга особливість цього етапу пов'язана з випробуваннями зразків дослідної партії, у тому числі з встановленням їх граничних можливостей (включаючи методи руйнівного контролю). Таким чином, за результатами випробувань порівнюються граничні можливості створюваної продукції та існуючих аналогів (прототипів).

Третя особливість етапу ДКР пов'язана з тим, що на цьому етапі створюється нормативна документація (конструкторська, технологічна і т.д.) на продукцію, що розробляється по якій в подальшому буде здійснюватися її серійне виробництво.

Необхідно враховувати, що в структурі собівартості продукції витрати на її розробку (ПИР і ДКР, проектування і конструювання, випробування дослідних зразків тощо) становлять значну частку. Так, наприклад, в машинобудуванні для одиничного виробництва виробів витрати на створення продукції розподіляються наступним чином:

  • o на проектно-конструкторські роботи - близько 60%;
  • o підготовку виробництва - 12%;
  • o виготовлення - 9%;
  • o інші витрати - 19%.

При серійному виробництві витрати на виготовлення одиниці продукції різко скорочуються, але збиток від конструкторських прорахунків і помилок у сфері споживання продукції в такому випадку буває у багато разів більше економії від збільшення серійності (масштабності) виробництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >