Етап уповільнення зростання

На даному етапі уповільнення зростання обсягів виробництва пов'язано з поступовим насиченням ринку, з одного боку, і моральним старінням виробленої продукції під тиском конкурентів -з іншого. Розуміння природної уповільнення зростання обсягу виручки і прибутку вимагає проведення функціонально-вартісного аналізу (ФВА) продукції та оцінки його результатів.

ФСА - це метод комплексного техніко-економічного дослідження об'єкта з метою розвитку його корисних функцій при оптимальному співвідношенні між їх значимістю для споживача і витратами на їх здійснення.

Крім економії ФСА при виключенні зайвих функцій, об'єднання забезпечують функцій між собою і комплексування забезпечують і головних функцій, з метою скорочення собівартості, спрямований на досягнення збалансованості між корисністю функцій продукції, з точки зору споживача, і витрат виготовлювача на їх досягнення.

З цією метою у відповідності з принципом Ейзенхауера виділяється головні (з погляду споживача) функції продукції - категорія Д другорядні (або забезпечують) функції продукції - категорія В і непотрібні чи зайві функції - категорія С. Такий підхід часто іменують схемою ЛВС Ейзенхауера.

Далі виділяють (у процентному відношенні) рівень корисності кожного з властивостей продукції (П;) і також у відсотковому відношенні визначаються витрати на досягнення цих властивостей (3 /).

Основне завдання ФВА в цій частині полягає в тому, щоб привести коефіцієнти витрат (ІС,), що розраховуються як

до одиниці, тобто до оптимального значення, коли витрати на досягнення функції еквівалентні її корисності.

Умова К, = П // 3; = 1 повинно виконуватися в поєднанні з двома обмеженнями:

  • 1) сума корисностей функцій продукції в процесі і за підсумками ФСА повинна бути не менше вихідної;
  • 2) витрати на виробництво продукції при приведенні коефіцієнтів витрат до одиниці не повинні бути вище витрат на виробництво одиниці продукції до ФСЛ.

Розглянемо приклад проведення ФСА.

Приклад. Необхідно провести аналіз об'єкта, схема деталізованих функцій якого наведена в табл. 26.3.

Таблиця 26.3. Модель функціонально-вартісного аналізу об'єкта, ден. од.

Модель функціонально-вартісного аналізу об'єкта, ден.  од.

На перший погляд для виконання поставленого завдання ФВА в аналізований об'єкт доцільно внести конструкторсько-технологічні зміни, в результаті яких зникнуть зайві (непотрібні) функції І і до, і додаткова функція е. Тоді скорочення вартості об'єкта склало 7,9+ 11,0 + 3 , 1 = 22 ден.ед.

Однак на практиці в процесі досліджень з'ясувалося, що додаткову функцію е і зайву функцію до можна скоротити, а скорочення функції Комерсант неможливо у зв'язку технологічним недосконалістю виробництва об'єкта, що визначаються досягнутим рівнем науково-технічного процесу. Також з'ясувалося, що головна функція а може бути реалізована іншим способом, пов'язаним з новим технічним рішенням. Вартість функції а після вдосконалення (а *) в такому випадку трохи зросте і складе 29,0 ден. од. проти 26,0 ден. од. до удосконалення, але при цьому відпадає необхідність у функції а.

Таким чином, апарат ФСА за рахунок зниження собівартості продукції дозволяє збільшити прибуток від реалізації продукції в умовах уповільнення зростання обсягу виробництва, а значить і виручки.

Точки зору комплексної оцінки інноваційної продукції це означає підвищення оцінок продукції але вартісними показниками (за рахунок зниження вартості виробництва за мінусом додаткових витрат на розробку, тобто на проведення ФСА) при незмінних оцінках продукції по функціональним і експлуатаційним показниками.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >