Етап зупинки зростання

Якщо на етапі уповільнення зростання апарат ФСА дозволяє поліпшити оцінку продукції по групі вартісних показників, то зупинка росту обсягів виробництва диктує необхідність вдосконалення продукції, в першу чергу за функціональними властивостями. Найпростішим інноваційним варіантом такого вдосконалення є модернізація. Оцінка інноваційної продукції до і після модернізації, коли поряд з удосконаленням (а значить поліпшенням) функціональних показників відбувається подорожчання продукції, а значить погіршення вартісних показників, припускає, що підсумкова комплексна оцінка КоХ повинна бути вище вихідної Ко ().

Коефіцієнт впливу у-го нововведення в модернізованому виробі на значення показника Х *} визначається за формулою

де Хц - значення показника X; з урахуванням ^ -го нововведення (новації); Х1Сш - значення показника Х-, базового зразка; } - Порядковий помер нововведення.

Показник ефективності модернізації продукції являє собою частка від ділення сумарного коефіцієнта впливу модернізацій 1Жл # на сумарний коефіцієнт їх значимості Е / Яд (> =

Етап спаду обсягів виробництва

На цьому етапі модернізація більше не ефективна і очевидна необхідність

переходу на більш досконалу продукції, у зв'язку зі спадом обсягів нині випускається. Принципове значення з точки зору перспектив виробництва цієї продукції набуває з'ясування, на основі запасу фінансової міцності і швидкості спаду рентабельності, часу, протягом якого ще можна буде виробляти продукцію до досягнення точки беззбитковості і сумарного прибутку, яку можна буде при цьому отримати. Фактично ця оцінка буде і мірою технологічності діючого виробництва, демонстрованої через живучість продукції па ринку.

Етап завершення виробництва

З одного боку, для цього етапу, що межує з виробництвом нової продукції, характерний вибір того рівня характеристик продукції, який повинен бути досягнутий на виробах наступного покоління випуску.

З іншого боку, для етапу завершення виробництва промислової продукції характерна ефективність її утилізації. Найбільш доцільно визначати комплексний показник ефективності утилізації у вигляді сумарних фінансових витрат за всіма складовими процесу утилізації 3 (£) утіп, віднесених до одиниці часу

де ЕЗО. "ере - витрати па забезпечення безпеки виконання персоналом всіх робіт з утилізації продукції і (або) засобів виробництва; 30К ср - витрати на зниження (ліквідацію) шкоди навколишньому середовищу при утилізації вироби; Сулі - витрати, пов'язані з утилізацією вироби (витрати на дослідження способів утилізації, виготовлення засобів утилізації, демонтаж та розбирання, транспортні витрати, виготовлення спеціальних контейнерів і т.д.); ХОРвозвр - вартість використовуваних залишкових ресурсів утилізованого вироби (загального брухту, брухту дорогоцінних металів, вузлів, деталей та інших компонентів для подальшого використання зі зниженими вимогами в експлуатаційних властивостях).

Розглянувши модель ланцюжка інноваційного процесу, можна зробити висновок, що інноваційний менеджмент має справу з різними фазами інноваційного процесу і з урахуванням цього будує свою управлінську діяльність.

Під інноваційним менеджментом будемо розуміти сукупність принципів, методів і форм управління інноваційними процесами, інноваційною діяльністю, зайнятими цією діяльністю організаційними структурами та їх персоналом.

Інноваційний менеджмент заснований на управлінні введенням нововведень в операційні системи при встановленні нових: порядку, звичаю, винаходи, явища, технологій. Процес перекладу нововведення в інновації потребує витрат різноманітних ресурсів, включаючи капітал (інвестиції), енергію і час.

В умовах ринку цей процес супроводжується попитом і пропозицією, що визначає конкурентоспроможність інноваційної продукції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >