Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень

Етап зупинки зростання

Якщо на етапі уповільнення зростання апарат ФСА дозволяє поліпшити оцінку продукції по групі вартісних показників, то зупинка росту обсягів виробництва диктує необхідність вдосконалення продукції, в першу чергу за функціональними властивостями. Найпростішим інноваційним варіантом такого вдосконалення є модернізація. Оцінка інноваційної продукції до і після модернізації, коли поряд з удосконаленням (а значить поліпшенням) функціональних показників відбувається подорожчання продукції, а значить погіршення вартісних показників, припускає, що підсумкова комплексна оцінка КоХ повинна бути вище вихідної Ко ().

Коефіцієнт впливу у-го нововведення в модернізованому виробі на значення показника Х *} визначається за формулою

де Хц - значення показника X; з урахуванням ^ -го нововведення (новації); Х1Сш - значення показника Х-, базового зразка; } - Порядковий помер нововведення.

Показник ефективності модернізації продукції являє собою частка від ділення сумарного коефіцієнта впливу модернізацій 1Жл # на сумарний коефіцієнт їх значимості Е / Яд (> =

Етап спаду обсягів виробництва

На цьому етапі модернізація більше не ефективна і очевидна необхідність

переходу на більш досконалу продукції, у зв'язку зі спадом обсягів нині випускається. Принципове значення з точки зору перспектив виробництва цієї продукції набуває з'ясування, на основі запасу фінансової міцності і швидкості спаду рентабельності, часу, протягом якого ще можна буде виробляти продукцію до досягнення точки беззбитковості і сумарного прибутку, яку можна буде при цьому отримати. Фактично ця оцінка буде і мірою технологічності діючого виробництва, демонстрованої через живучість продукції па ринку.

Етап завершення виробництва

З одного боку, для цього етапу, що межує з виробництвом нової продукції, характерний вибір того рівня характеристик продукції, який повинен бути досягнутий на виробах наступного покоління випуску.

З іншого боку, для етапу завершення виробництва промислової продукції характерна ефективність її утилізації. Найбільш доцільно визначати комплексний показник ефективності утилізації у вигляді сумарних фінансових витрат за всіма складовими процесу утилізації 3 (£) утіп, віднесених до одиниці часу

де ЕЗО. "ере - витрати па забезпечення безпеки виконання персоналом всіх робіт з утилізації продукції і (або) засобів виробництва; 30К ср - витрати на зниження (ліквідацію) шкоди навколишньому середовищу при утилізації вироби; Сулі - витрати, пов'язані з утилізацією вироби (витрати на дослідження способів утилізації, виготовлення засобів утилізації, демонтаж та розбирання, транспортні витрати, виготовлення спеціальних контейнерів і т.д.); ХОРвозвр - вартість використовуваних залишкових ресурсів утилізованого вироби (загального брухту, брухту дорогоцінних металів, вузлів, деталей та інших компонентів для подальшого використання зі зниженими вимогами в експлуатаційних властивостях).

Розглянувши модель ланцюжка інноваційного процесу, можна зробити висновок, що інноваційний менеджмент має справу з різними фазами інноваційного процесу і з урахуванням цього будує свою управлінську діяльність.

Під інноваційним менеджментом будемо розуміти сукупність принципів, методів і форм управління інноваційними процесами, інноваційною діяльністю, зайнятими цією діяльністю організаційними структурами та їх персоналом.

Інноваційний менеджмент заснований на управлінні введенням нововведень в операційні системи при встановленні нових: порядку, звичаю, винаходи, явища, технологій. Процес перекладу нововведення в інновації потребує витрат різноманітних ресурсів, включаючи капітал (інвестиції), енергію і час.

В умовах ринку цей процес супроводжується попитом і пропозицією, що визначає конкурентоспроможність інноваційної продукції.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук