Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Управління ризиком

Управління ризиком можна охарактеризувати як сукупність методів, прийомів і заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикових подій і вживати заходів до виключення або зниження негативних наслідків настання таких подій.

Управління ризиками являє собою специфічну сферу економічної діяльності, що вимагає глибоких знань у галузі аналізу господарської діяльності, методів оптимізації господарських рішень, страхової справи, психології та багато чого іншого. Основне завдання підприємця в цій сфері - знайти варіант дій, що забезпечує оптимальне для даного проекту поєднання ризику та доходу, виходячи з того, що чим прибутковіше проект, тим вище ступінь ризику при його реалізації.

Управління ризиком - професійний вид діяльності, який виконують професійні інститути, страхові компанії, а також менеджери по ризику, спеціалісти зі страхування.

До їх завдань відносяться: виявлення зон (областей) підвищеного ризику; оцінка ступеня ризику; аналіз прийнятності даного рівня ризику для організації; розробка заходів щодо попередження або зниження ризику; у випадку, коли ризикована подія відбулася, вжиття заходів до максимально можливого відшкодування заподіяної шкоди.

Серед основних принципів управління ризиком можна виділити наступні:

 • o не можна ризикувати більше, ніж це може дозволити власний капітал;
 • o необхідно думати про наслідки ризику;
 • o не можна ризикувати багатьом заради малого.

Перший принцип вимагає, щоб підприємець:

 • o визначив максимально можливий обсяг збитку у разі настання ризикової події;
 • o оцінив, чи не призведуть збитки до банкрутства підприємства.

Другий принцип говорить: знаючи максимально можливу величину збитку, необхідно вибрати рішення про прийняття ризику на свою відповідальність, передачі ризику на відповідальність іншій особі (випадок страхування ризику) або про відмову від ризику (тобто від заходу).

Третій принцип вимагає порівняння очікуваного результату (прибутку) з можливими втратами у разі настання ризикової події.

Зі сказаного випливає, що ключовими прийомами управління ризиком є запобігання ризику, зниження ступеня ризику, прийняття ризику.

Уникнення ризику означає відмову від заходу, пов'язаного з ризиком. Але при цьому, можуть мати місце втрати від невикористаних можливостей.

Зниження ступеня ризику передбачає зниження ймовірності та обсягу втрат. Наприклад, передача ризику страхової компанії, диверсифікації портфеля цінних паперів.

Прийняття ризику означає залишення всього або частини ризику за підприємцем. У цьому випадку підприємець приймає рішення про покриття можливих втрат власними коштами.

Вибір того чи іншого прийому управління ризиком здійснюється на основі наступних основних правил:

 • o максимум виграшу, максимальний результат при прийнятному ризику;
 • o оптимальне поєднання виграшу і величини ризику, тобто варіант, у якого співвідношення доходів і втрат найбільше;
 • o оптимальна ймовірність результату, тобто вибір варіанта, у якого виграш максимальний.

Кінцева мета управління ризиком - отримання найбільшого прибутку при оптимальному, прийнятному для підприємця співвідношенні прибутку і ризику.

Управління ризиком (рис. 30.2) передбачає виконання таких етапів.

 • 1. Збір та обробка даних.
 • 2. Якісний аналіз інформації - передбачає виявлення джерел і причин ризику, етапів і робіт, при виконанні яких виникає ризик, а також практичних вигод і негативних наслідків і т.д.
 • 3. Кількісний аналіз - визначення ймовірності настання ризику і його наслідків, а також допустимого рівня ризику.

До найбільш поширених методів кількісної оцінки ризику відносяться статистичні методи і методи експертних оцінок.

Суть статистичних методів полягає в тому, що вивчається статистика втрат і прибутків, що мали місце в даній області, і складається найбільш ймовірний прогноз на майбутнє. Дані методи вимагають наявності значного масиву даних і відповідного математичного супроводу.

Використання методів експертних оцінок полягає в отриманні кількісних оцінок ризику на підставі обробки думок досвідчених підприємців або фахівців.

Блок-схема процесу управління ризиком:

Рис. 30.2. Блок-схема процесу управління ризиком:

 • 1 - збір і обробка даних; 2 - якісний аналіз ризику; 3 - кількісна оцінка ризику; 4 - оцінка прийнятності ризику; 5, 11 - оцінка можливості зниження ризику; 6, 12 - вибір методів і формування варіантів зниження ризику; 7 - оцінка можливості збільшення ризику; 5 -формирование і вибір варіантів збільшення ризику; Я 13 - оцінка доцільності зниження ризику; 10 - оцінка доцільності збільшення ризику; 14 - вибір варіанта зниження ризику; 15 - реалізація проекту (прийняття ризику); 16 - відмова від реалізації проекту (уникнути ризику)
 • 4. Заходи щодо усунення та мінімізації ризику включають наступні кроки:
  • o оцінку прийнятності отриманого рівня ризику;
  • o оцінку можливості зниження ризику або його збільшення при підвищенні очікуваної віддачі;
  • o вибір методів зниження (збільшення) ризиків.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук