Загальна схема механізму управління в кризовій ситуації

Технологічну схему антикризового управління можна представити у вигляді восьми блоків.

Блок 1. Створення спеціалізованої робочої групи. Вона може складатися з персоналу організації та з робіт-піків, запрошених з боку лише на час можливої чи реальної кризової ситуації. Фахівці повинні знати прогнозування, конфліктологію, теорію криз, дослідження систем управління, макроекономіку, мікроекономіку, розробку управлінських рішень і т.д. Керівники повинні володіти мистецтвом управління в умовах кризи і практичними навичками ефективного управління в умовах ризику і невизначеності, володіти спеціальними знаннями з антикризового менеджменту, розуміти специфіку кризового підприємства, специфіку управління фінансами, технологіями, персоналом, інформаційними потоками та ін. Група може бути виділена в окреме підрозділ в організаційній структурі підприємства.

Блок 2. Передбачається перевірка доцільності та своєчасності проведення заходів з антикризового управління. При недоцільності відбувається повернення до вихідної ситуації - пошуку нових цілей, планування по них спеціальних заходів. Якщо є обґрунтування доцільності та своєчасності "включення" антикризового управління, відбувається перехід до блоку 3.

Блок 3. Формуються антикризові управлінські рішення. Найважливіший етап - отримання необхідної інформації про ситуацію в організації, структурно-морфологічний аналіз ситуації, визначення необхідних ресурсів, визначення шляхів виведення організації з кризової ситуації, перевірка можливості досягнення поставлених цілей.

Блок 4. Створюється система реалізації заходів щодо вирішенню гострих протиріч в організації. При цьому групою фахівців, що підготувала ці рішення, визначаються їх конкретні виконавці. Так, виконавець повинен розташовувати необхідними і достатніми ресурсами для виконання антикризового управлінського рішення, а також володіти знаннями і навичками з управління кризовими ситуаціями.

Блок 5. Здійснюється організація виконання управлінських рішень. Це конкретні організаційно-практичні заходи, реалізація яких в чітко визначеній послідовності дозволить досягти цілей, поставлених в антикризовому управлінні.

Блок 6. Необхідні оцінка та аналіз якості виконання управлінських рішень за показниками діяльності організації. Якщо якість виконання управлінського рішення задовольняє критеріям ефективності, тобто в діяльності організації встановлена позитивна динаміка розвитку, починається наступний етап антикризового управління.

Блок 7. Перевіряється доцільність проведення подальших робіт з виходу організації з кризової ситуації, визначенню стадії антикризової програми.

Блок 8. Розробляються заходи з прогнозування майбутніх кризових ситуацій. Прогнозування дозволяє, якщо не уникнути кризової ситуації, то підготуватися до неї і мінімізувати її наслідки.

Важливою залишається система контролю і раннього виявлення ознак майбутньої кризової ситуації. Зазначимо тут лише основні її моменти.

1. Серйозним попередженням прийдешнього неблагополуччя підприємства може бути негативна реакція партнерів по бізнесу, кредиторів, банків, постачальників, споживачів на різні заходи, що проводяться організацією.

Значущими визнаються різні перетворення підприємства (структурні, організаційні, відкриття або закриття підрозділів, філій, дочірніх фірм, їхнє злиття), часта і необгрунтована зміна постачальників, освоєння нових сегментів, ризики в закупівлі предметів праці та інші зміни в його стратегії.

Іншою характеристикою, значущою для інвесторів, стали зміни в системі менеджменту та організаційній культурі компанії.

2. Прийдешню кризову ситуацію характеризують також зміни фінансових показників, фінансова звітність та результати аудиторських перевірок.

Предметом ретельного спостереження тут є:

  • 1) затримки з наданням бухгалтерських документів (можуть відображати умисні дії або низьку кваліфікацію працівників фінансових підрозділів);
  • 2) збільшення або зменшення матеріальних запасів (може свідчити про свідомих діях або про нездатність компанії здійснити поставки);
  • 3) зміни в активній і пасивній частинах бухгалтерського балансу;
  • 4) зменшення доходів підприємства і падіння його прибутковості, знецінення його акцій, встановлення надмірно низьких або високих цін на продукцію і т.д. Викликати занепокоєння можуть також позапланові перевірки підприємства, обмеження його комерційної діяльності органами влади, скасування і вилучення ліцензії і т.д .;
  • 5) збільшення заборгованості підприємства постачальникам і кредиторам.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >