Література

Х.Андрейчіков, А. В. Аналіз, синтез, планування рішень в економіці / А. В. Андрейчик, О. Н. Андрейчикова. - М .: Фінанси і статистика, 2 000.

 • 2. Афопічкін, А. І. Управлінські рішення в економічних системах / А. І. Афонічкін, Д. Г. Михаленко. - СПб .: Питер, 2009.
 • 3. Гінзбург, А. І. Економічний аналіз: Предмет і методи. Моделювання ситуацій. Оцінка управлінських рішень / A. І. Гінзубрг. - СПб .: Питер, 2008. "
 • 4. Глущенко, В. В. Розробка управлінського рішення. Прогнозування - планування. Теорія проектування експериментів / В. В. Глущенко, І. І. Глущенко. - М .: Крила, 1997.
 • 5 .Карданская, Н. Л. Прийняття управлінського рішення / Н. Л. Карданская. - М .: ЮНИТИ, 1999..
 • 6. Кодін, В. Н. Як працювати над управлінським рішенням. Системний підхід / В. II. Кодін, С. В. Литягина. - М .: КіоРус, 2010.
 • 7. Литвак, Б. Г. Розробка управлінського рішення / Б. Г. Литвак. - М .: Справа, +2008.
 • 8. Логінов, В. Н. Управлінські рішення: моделі та методи / B. Н. Логінов. - М .: Альфа-Пресс, 2011.
 • 9. Просветов, Г. І. Управлінські рішення: завдання та рішення / Г. І. Просветов. - М .: Альфа-Пресс, 2009.
 • 10. Смирнов, Е. А. Розробка управлінських рішень / Е. А. Смирнов. - М .: ЮНИТИ, +2000.
 • 11. Смирнов, Е. А. Управлінські рішення / Е. А. Смирнов. - М .: ИНФРА-М, 2001.
 • 12. Тебекін, А. В. Менеджмент організації / А. В. Тебекін, Б. С. Касаєв. - М .: КноРус, 2011.
 • 13. Управління організацією: підручник / за ред. А. Г. Поршнева, 3. П. Румянцевої, Н. А. Саломатина. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 1998.
 • 14. Управлінські рішення: технологія, методи та інструменти / С. В. Пєтухова, П. В. Шеметов, В. В. Радіонов. Л. И. Никифорова. - М .: Омега-Л, 2 011.
 • 15. Фатхутдінов, Р. Л. Управлінські рішення: підручник / Р. А. Фатхутдінов. - М .: ИНФРА-М, 2001.
 • 16. Еддоус, М. Методи прийняття рішень / М. Еддоус, Р. Стенфілд; пров. з англ. - М .: Аудит, ЮНИТИ, 1997.
 • 17. Юкаева, В. С. Управлінські рішення: навч. посібник / В. С. Юкаева. - М .: Дашков і К 1 999.
 
< Попер   ЗМІСТ